Piu4-社区

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 游戏 福利 新服
楼主: piu4-糖豆

[攻略/数据] piu4-传奇世界特戒获取方式介绍

  [复制链接]

8

主题

36

帖子

102

积分

注册会员

Rank: 2

积分
102
发表于 2018-6-6 22:54:00 | 显示全部楼层
辽宁舰出岛链首赴远海训练遭质疑 外交部回应2018年06月06日2018-6-6 22:37:19
****s://***.bilibili.com/video/av24173279/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176430/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av23903902/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24148642/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177058/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184482/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177373/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175595/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173101/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175635/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175984/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175887/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176680/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176351/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185188/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185314/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186588/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176805/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24105125/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177451/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176493/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172258/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184156/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175887/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184217/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24104341/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175947/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177084/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186649/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173451/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186615/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177150/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24105707/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172777/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172623/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175570/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186767/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172333/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177186/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176317/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24105181/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177311/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173396/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184256/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177474/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173728/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24105086/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172853/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24183893/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176641/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173705/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173154/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176430/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184064/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185736/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173060/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176414/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176806/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185231/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24174124/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24105551/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176347/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24171937/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av23903917/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175702/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175621/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172650/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101965/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175465/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173398/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176338/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av23902445/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175711/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177369/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173230/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184837/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185063/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184689/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175930/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24145334/index_000000.html
回复

使用道具 举报

7

主题

41

帖子

109

积分

注册会员

Rank: 2

积分
109
发表于 2018-6-7 09:14:34 | 显示全部楼层
省十二届会第二十二次会议举行第二次全体会议2018年06月07日2018-6-7 8:57:52
****s://***.bilibili.com/video/av24171892/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457053/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24105566/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453441/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454354/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24146015/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456477/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453937/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172692/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186591/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452163/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175891/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177451/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455963/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454037/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453412/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457219/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176961/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453951/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172800/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452961/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24145970/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456515/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24145233/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24100577/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454285/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457287/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453137/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454175/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176034/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454150/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452388/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454037/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453385/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456976/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176317/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457188/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455479/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184607/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453025/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185705/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453257/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177490/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454150/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185650/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173701/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454087/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454093/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24146218/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453389/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173313/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454229/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454196/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184021/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av23904257/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173925/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184823/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453458/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24100621/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175765/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454196/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452337/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av23902539/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176801/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456386/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24171983/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24148572/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176678/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av23903627/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102555/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457053/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454225/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176322/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457140/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184472/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102376/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456756/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175903/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457080/index_000000.html
回复

使用道具 举报

16

主题

91

帖子

220

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
220
发表于 2018-6-7 17:42:18 | 显示全部楼层
英魂归故里(图)2018年06月07日2018/6/7 17:42:51
****://***.bilibili.com/video/av24145879/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24101640/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24456532/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24104429/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24452999/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24105288/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24457258/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24454298/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453375/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24144965/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24174114/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24455943/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24103418/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24456006/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24457056/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453337/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24455433/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24457195/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453937/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24455911/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24455946/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av23899989/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24185174/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453959/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24456250/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24184578/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24017455/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24186836/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453915/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24454175/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24456092/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24456195/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24100771/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24175852/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av23904189/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24452391/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453362/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453006/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24454214/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24454077/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453369/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24457092/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24175526/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453245/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24454489/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24145466/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24171924/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24183945/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24454214/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24145449/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24016497/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453422/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24175505/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24172981/index_000000.html
回复

使用道具 举报

26

主题

32

帖子

110

积分

注册会员

Rank: 2

积分
110
发表于 2018-6-7 19:54:55 | 显示全部楼层
央视前主播郎永淳加入找钢网 任高级副总裁2018年06月07日2018/6/7 19:59:31
****://***.bilibili.com/video/av24456440/index_9216368.html
****://***.bilibili.com/video/av24454424/index_0870588.html
****://***.bilibili.com/video/av24463790/index_7709353.html
****://***.bilibili.com/video/av24455420/index_5167015.html
****://***.bilibili.com/video/av24488305/index_9335317.html
****://***.bilibili.com/video/av24465779/index_5075197.html
****://***.bilibili.com/video/av24485528/index_6913353.html
****://***.bilibili.com/video/av24177354/index_8573417.html
****://***.bilibili.com/video/av24452866/index_5352097.html
****://***.bilibili.com/video/av24463834/index_5274137.html
****://***.bilibili.com/video/av24452822/index_9583775.html
****://***.bilibili.com/video/av24177298/index_0345874.html
****://***.bilibili.com/video/av24466052/index_5011311.html
****://***.bilibili.com/video/av24491463/index_4551223.html
****://***.bilibili.com/video/av24452553/index_2620733.html
****://***.bilibili.com/video/av24486836/index_6367572.html
****://***.bilibili.com/video/av24493007/index_9033524.html
****://***.bilibili.com/video/av24100138/index_1519134.html
****://***.bilibili.com/video/av24493048/index_0614333.html
****://***.bilibili.com/video/av24171931/index_0474371.html
****://***.bilibili.com/video/av24453292/index_3365923.html
****://***.bilibili.com/video/av24452607/index_1169726.html
****://***.bilibili.com/video/av24144796/index_5283939.html
****://***.bilibili.com/video/av24492896/index_2131414.html
****://***.bilibili.com/video/av24455475/index_2897017.html
****://***.bilibili.com/video/av24457078/index_9509928.html
****://***.bilibili.com/video/av24491266/index_0160677.html
****://***.bilibili.com/video/av24452375/index_5459792.html
****://***.bilibili.com/video/av24485388/index_0417712.html
****://***.bilibili.com/video/av24487326/index_1896570.html
****://***.bilibili.com/video/av24456509/index_2946490.html
****://***.bilibili.com/video/av24452818/index_4246498.html
****://***.bilibili.com/video/av24492491/index_3900875.html
****://***.bilibili.com/video/av24016577/index_3218961.html
****://***.bilibili.com/video/av24176264/index_2959745.html
****://***.bilibili.com/video/av24102109/index_0858877.html
****://***.bilibili.com/video/av24102880/index_9528291.html
****://***.bilibili.com/video/av24492902/index_8878169.html
****://***.bilibili.com/video/av24452543/index_8578785.html
****://***.bilibili.com/video/av24452550/index_7599384.html
****://***.bilibili.com/video/av24454363/index_4111958.html
****://***.bilibili.com/video/av24488387/index_9359433.html
****://***.bilibili.com/video/av24452823/index_2770474.html
****://***.bilibili.com/video/av24456401/index_1610294.html
****://***.bilibili.com/video/av24461169/index_5344476.html
****://***.bilibili.com/video/av21744289/index_6585804.html
****://***.bilibili.com/video/av24489087/index_0733520.html
****://***.bilibili.com/video/av21744036/index_7846438.html
****://***.bilibili.com/video/av24461159/index_0199126.html
****://***.bilibili.com/video/av24491938/index_8147766.html
****://***.bilibili.com/video/av24456916/index_8224243.html
****://***.bilibili.com/video/av24184747/index_2759977.html
****://***.bilibili.com/video/av21744594/index_8801855.html
****://***.bilibili.com/video/av24455499/index_6845359.html
****://***.bilibili.com/video/av24173318/index_2668615.html
****://***.bilibili.com/video/av21743861/index_6039053.html
****://***.bilibili.com/video/av24453298/index_5094570.html
****://***.bilibili.com/video/av24466131/index_0381199.html
****://***.bilibili.com/video/av24492466/index_7606506.html
****://***.bilibili.com/video/av24456259/index_1728218.html
****://***.bilibili.com/video/av24184809/index_5013296.html
****://***.bilibili.com/video/av24176656/index_9905589.html
****://***.bilibili.com/video/av24452850/index_7576179.html
****://***.bilibili.com/video/av24453818/index_9649818.html
****://***.bilibili.com/video/av24452602/index_7124950.html
****://***.bilibili.com/video/av24485935/index_2581307.html
****://***.bilibili.com/video/av24486832/index_6416196.html
****://***.bilibili.com/video/av24456551/index_9564198.html
****://***.bilibili.com/video/av24453497/index_5141087.html
****://***.bilibili.com/video/av21744643/index_7560862.html
****://***.bilibili.com/video/av24486434/index_6620924.html
****://***.bilibili.com/video/av21744045/index_5889591.html
****://***.bilibili.com/video/av24466155/index_4720640.html
****://***.bilibili.com/video/av24465603/index_0705201.html
****://***.bilibili.com/video/av24485487/index_8084693.html
****://***.bilibili.com/video/av24463760/index_2559437.html
****://***.bilibili.com/video/av24173214/index_3451639.html
****://***.bilibili.com/video/av24454703/index_3633519.html
****://***.bilibili.com/video/av24452598/index_5789164.html
****://***.bilibili.com/video/av24457174/index_9326588.html
回复

使用道具 举报

10

主题

41

帖子

112

积分

注册会员

Rank: 2

积分
112
发表于 2018-6-7 21:44:29 | 显示全部楼层
保险消费调查:产品种类多还应关注消费者需求2018年06月07日2018-6-7 21:27:43
****s://***.bilibili.com/video/av24455324/index_092706.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485523/index_752047.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173350/index_079598.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455324/index_090301.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485918/index_401573.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486382/index_696863.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465610/index_569841.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452799/index_318850.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744193/index_221187.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175989/index_896068.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486239/index_707333.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453803/index_110986.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185715/index_478931.html
****s://***.bilibili.com/video/av24463741/index_285377.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173373/index_057732.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453738/index_676417.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456443/index_815020.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491688/index_853967.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177421/index_570067.html
****s://***.bilibili.com/video/av21746666/index_295922.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172646/index_648039.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485401/index_320403.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452383/index_834333.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488876/index_767339.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453739/index_820978.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461243/index_382293.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453689/index_302473.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457611/index_714081.html
****s://***.bilibili.com/video/av21743797/index_091342.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744388/index_454980.html
****s://***.bilibili.com/video/av24493029/index_417591.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452790/index_579258.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455274/index_351940.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454268/index_309478.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461021/index_424135.html
****s://***.bilibili.com/video/av21746630/index_556905.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486239/index_926949.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486762/index_149975.html
****s://***.bilibili.com/video/av24487365/index_743909.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492804/index_393320.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744040/index_064082.html
****s://***.bilibili.com/video/av24463847/index_534553.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466244/index_215501.html
****s://***.bilibili.com/video/av23812437/index_200367.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452337/index_432586.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453337/index_828278.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456336/index_156614.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486282/index_793833.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491764/index_781493.html
****s://***.bilibili.com/video/av24171951/index_678583.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465752/index_316779.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492477/index_588392.html
****s://***.bilibili.com/video/av24487427/index_435253.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452323/index_729805.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453143/index_154528.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744441/index_853015.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454150/index_180842.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452397/index_127241.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456896/index_945586.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488671/index_912121.html
****s://***.bilibili.com/video/av23813242/index_198607.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485494/index_022538.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491938/index_391664.html
****s://***.bilibili.com/video/av23902285/index_222445.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485977/index_232087.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101374/index_156754.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457602/index_341156.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455014/index_550136.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466170/index_026711.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452417/index_748603.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172814/index_694867.html
****s://***.bilibili.com/video/av24460969/index_893228.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454319/index_744212.html
****s://***.bilibili.com/video/av21743759/index_345866.html
****s://***.bilibili.com/video/av24487518/index_592217.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455554/index_778293.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453882/index_587321.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454245/index_766897.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452973/index_866291.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456311/index_390814.html
回复

使用道具 举报

90

主题

250

帖子

600

积分

高级会员

Rank: 4

积分
600
发表于 2018-6-8 19:47:07 | 显示全部楼层
KA72体积全球最小智能监控摄像机,小巧机身和1圆硬币差不多,麻雀虽小五脏俱全,KA72主控芯片采用美国进口安霸芯片,有史以来,最强大,最智能的芯片,保证连续录像录音不发热不死机,1600万像素单反级别完全媲美iPhone8摄像头,8核芯让运行更流畅更稳定,摄像镜头采用进口OV9715图像感光蓝镜芯片,170度宽广角上下左右全覆盖,KA72更是不惜成本打造全新技术HDR+WDR软硬合一,不论是在强光、弱光、晴天、雨天、阴天等不同环境都能自动校检所摄取画面清晰可见。强劲的18颗进口纳米夜视灯不爆红不发红,保证在漆黑一片无任何光线可视范围高达100米!录像录音不闪灯不亮灯、晚上夜视不发红,更隐蔽更神奇,防偷防婚外最佳设备!强磁机身随意吸贴,无需任何安装,更隐蔽更便捷的智能监控让您随心所欲!
选择KA72的理由:可吸附在衣服、包包、椅子、床下、衣柜、窗帘、洗手间、电视、门框、天花板、电灯、汽车等等,安装位置只有您想不到,没有KA72做不到。内置大容量电池,充满可用72小时,可连接充电宝、电源边充电录;KA72更是内置特有Turbo一键穿墙WIFI模块,WIFI发射更远更强更稳定,无需网络、无需网线、无需流量、无需布线,苹果手机、安卓手机、手机无需联网想看就看,智能监控就该这么简单,您想要的画面它都有!
在花样年华的世界上,你对她的信任不一定能换来她的真诚,爱人出轨、女友背叛、保姆虐童、员工偷懒、仓库失窃、店铺被抢、入室偷盗...还原**,KA72您值得拥有!出差在外,家里发生了什么,您想要的画面,手机想看就看!远程监控不受距离**,例如KA72在中国,人在美国,拿出手机就可以实时看、回放、下载、删除,**的画面,想下载就下载,想删就删,监控就该这样智能。
KA72参数:1600万像素、170度大广角、18颗进口夜视不发红光、HDR+WDR+WiFi功能、8核心处理器、全新HEVC编码技术。我们追求高质量,我们不打价格战,我们只拼高品质!
QQ:851138899    热线:13530047234    官网:***.25xc.net
KA72
回复

使用道具 举报

22

主题

45

帖子

136

积分

注册会员

Rank: 2

积分
136
发表于 2018-6-9 05:31:56 | 显示全部楼层
上海中环被货车压断 居民:响声剧烈地动山摇2018年06月09日2018\6\9 星期六 5:31:12
****://***.bilibili.com/video/av24175866/index_6793060.html
****://***.bilibili.com/video/av24456336/index_4675625.html
****://***.bilibili.com/video/av24452304/index_5954395.html
****://***.bilibili.com/video/av24453126/index_6053410.html
****://***.bilibili.com/video/av24488587/index_4421494.html
****://***.bilibili.com/video/av21744154/index_6590489.html
****://***.bilibili.com/video/av24453324/index_6817724.html
****://***.bilibili.com/video/av24486836/index_4283424.html
****://***.bilibili.com/video/av24453969/index_6598554.html
****://***.bilibili.com/video/av24464970/index_1097206.html
****://***.bilibili.com/video/av24454643/index_0961183.html
****://***.bilibili.com/video/av24452570/index_6015861.html
****://***.bilibili.com/video/av24493000/index_0565190.html
****://***.bilibili.com/video/av24453332/index_1795175.html
****://***.bilibili.com/video/av21746798/index_2181025.html
****://***.bilibili.com/video/av24465603/index_8222759.html
****://***.bilibili.com/video/av24452973/index_3938032.html
****://***.bilibili.com/video/av24485429/index_0792543.html
****://***.bilibili.com/video/av24460966/index_4392733.html
****://***.bilibili.com/video/av24457683/index_5336444.html
****://***.bilibili.com/video/av24452234/index_5357098.html
****://***.bilibili.com/video/av24184830/index_5872497.html
****://***.bilibili.com/video/av24101745/index_8370975.html
****://***.bilibili.com/video/av24491313/index_9694958.html
****://***.bilibili.com/video/av24175570/index_5755521.html
****://***.bilibili.com/video/av24452837/index_9447284.html
****://***.bilibili.com/video/av24490963/index_5180237.html
****://***.bilibili.com/video/av24465688/index_8494049.html
****://***.bilibili.com/video/av24488719/index_4004432.html
****://***.bilibili.com/video/av24455146/index_7870259.html
****://***.bilibili.com/video/av24171738/index_9191725.html
****://***.bilibili.com/video/av24176329/index_9000080.html
****://***.bilibili.com/video/av24457395/index_7145766.html
****://***.bilibili.com/video/av21746817/index_1684820.html
****://***.bilibili.com/video/av24486409/index_1983205.html
****://***.bilibili.com/video/av24457168/index_8040495.html
****://***.bilibili.com/video/av24487359/index_9229750.html
****://***.bilibili.com/video/av24173870/index_2533017.html
****://***.bilibili.com/video/av24456847/index_1718938.html
****://***.bilibili.com/video/av21744254/index_5106868.html
****://***.bilibili.com/video/av23902981/index_5435786.html
****://***.bilibili.com/video/av24486673/index_5595890.html
****://***.bilibili.com/video/av24492539/index_2750255.html
****://***.bilibili.com/video/av24455249/index_1884273.html
****://***.bilibili.com/video/av24452607/index_3644034.html
****://***.bilibili.com/video/av24453168/index_9771581.html
****://***.bilibili.com/video/av24454278/index_7904269.html
****://***.bilibili.com/video/av24184143/index_6889168.html
****://***.bilibili.com/video/av24452808/index_1982362.html
****://***.bilibili.com/video/av24488790/index_1071844.html
****://***.bilibili.com/video/av24466055/index_5811124.html
****://***.bilibili.com/video/av21744670/index_9154726.html
****://***.bilibili.com/video/av24175692/index_8341002.html
****://***.bilibili.com/video/av21743647/index_5507632.html
****://***.bilibili.com/video/av24463987/index_5561574.html
****://***.bilibili.com/video/av24183926/index_4976208.html
****://***.bilibili.com/video/av24454550/index_2998410.html
****://***.bilibili.com/video/av24452933/index_7257672.html
****://***.bilibili.com/video/av21744200/index_5665091.html
****://***.bilibili.com/video/av24457105/index_7150647.html
****://***.bilibili.com/video/av21746747/index_4221273.html
****://***.bilibili.com/video/av24486317/index_5351558.html
****://***.bilibili.com/video/av24144751/index_2059235.html
****://***.bilibili.com/video/av24486443/index_7946027.html
****://***.bilibili.com/video/av21746609/index_1462080.html
****://***.bilibili.com/video/av24465789/index_9041579.html
****://***.bilibili.com/video/av24465852/index_7345984.html
****://***.bilibili.com/video/av24465739/index_6701771.html
****://***.bilibili.com/video/av24457119/index_4075436.html
****://***.bilibili.com/video/av24466238/index_2511425.html
****://***.bilibili.com/video/av24490975/index_1757859.html
****://***.bilibili.com/video/av24463902/index_5890104.html
****://***.bilibili.com/video/av24454803/index_2222256.html
****://***.bilibili.com/video/av24454323/index_3154555.html
****://***.bilibili.com/video/av21744763/index_8374160.html
****://***.bilibili.com/video/av24453679/index_8438604.html
****://***.bilibili.com/video/av24466052/index_5432037.html
****://***.bilibili.com/video/av24457068/index_9898895.html
****://***.bilibili.com/video/av24457287/index_2730179.html
****://***.bilibili.com/video/av24487522/index_7168272.html
回复

使用道具 举报

8

主题

32

帖子

92

积分

注册会员

Rank: 2

积分
92
发表于 2018-6-10 01:42:47 | 显示全部楼层
解读2016年3月制造业和非制造业PMI2018年06月10日2018-6-10 1:25:55
****s://***.bilibili.com/video/av24453257/index_317.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492896/index_4361.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457605/index_83818.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457661/index_8366966.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485912/index_49173988.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488540/index_895848.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453579/index_905.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465628/index_9747.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457233/index_46177.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457358/index_1129585.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492527/index_40186012.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488958/index_856647.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491332/index_899.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453893/index_4725.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485523/index_51221.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491429/index_1581512.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492450/index_21619141.html
****s://***.bilibili.com/video/av24493053/index_639565.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744733/index_290.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488942/index_7783.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456854/index_85844.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176520/index_2680016.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454572/index_04252098.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454707/index_134428.html
****s://***.bilibili.com/video/av24464904/index_986.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465752/index_0240.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453589/index_41566.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452326/index_5009056.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491760/index_64834026.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454245/index_951880.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453335/index_016.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453632/index_9400.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454483/index_63977.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452818/index_7527532.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455437/index_22427448.html
****s://***.bilibili.com/video/av24487503/index_935876.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184526/index_704.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486662/index_0454.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453645/index_45055.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457162/index_9046420.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744208/index_59289137.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488567/index_474065.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455146/index_755.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456366/index_0202.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103429/index_58814.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453930/index_2980736.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744817/index_80355927.html
****s://***.bilibili.com/video/av23899948/index_033471.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744310/index_633.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454753/index_7069.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453420/index_47579.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744579/index_5792269.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173084/index_31551861.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486625/index_345218.html
回复

使用道具 举报

7

主题

20

帖子

65

积分

注册会员

Rank: 2

积分
65
发表于 2018-6-10 06:33:02 | 显示全部楼层
宋小宝耍大牌引百人群殴?主办方:是造谣2018年06月10日2018/6/10 6:32:53
****s://***.bilibili.com/video/av24454071/index_015337.html
****s://***.bilibili.com/video/av24171983/index_746513.html
****s://***.bilibili.com/video/av23904314/index_786885.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184028/index_340149.html
****s://***.bilibili.com/video/av24171964/index_771819.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456681/index_999490.html
****s://***.bilibili.com/video/av23900666/index_917108.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173282/index_498044.html
****s://***.bilibili.com/video/av24144971/index_425864.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176699/index_234352.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456120/index_775711.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185859/index_277877.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176507/index_784200.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101374/index_524595.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173439/index_465404.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456532/index_813139.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455554/index_621017.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455577/index_673165.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454175/index_470986.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455923/index_731921.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455565/index_736473.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173159/index_806219.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457100/index_385042.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454229/index_909552.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172107/index_818110.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172892/index_898563.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457043/index_387785.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175871/index_509593.html
****s://***.bilibili.com/video/av24145044/index_372247.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454275/index_882826.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456398/index_200874.html
****s://***.bilibili.com/video/av24146515/index_509836.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172888/index_630996.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186588/index_943596.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455531/index_390564.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456852/index_708691.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175774/index_100975.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453095/index_663224.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457249/index_093932.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456489/index_990920.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184497/index_979113.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455454/index_553902.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455347/index_028927.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455918/index_139763.html
****s://***.bilibili.com/video/av23903634/index_281776.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172693/index_012075.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456681/index_211021.html
****s://***.bilibili.com/video/av24100577/index_107590.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176255/index_476126.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101716/index_679834.html
****s://***.bilibili.com/video/av23903011/index_744092.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456280/index_781790.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453525/index_692216.html
****s://***.bilibili.com/video/av24100907/index_370564.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173894/index_043324.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454189/index_147693.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456002/index_841689.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456774/index_077390.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456733/index_930827.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455310/index_960077.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453527/index_863400.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457242/index_685163.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452313/index_739326.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184209/index_310359.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101033/index_618662.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184136/index_698828.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173159/index_939223.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172625/index_720050.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454363/index_054962.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184566/index_724473.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175462/index_708724.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453503/index_579009.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454234/index_369039.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456500/index_855379.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452319/index_087334.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454034/index_422059.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456582/index_824094.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173474/index_079583.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456936/index_296819.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175786/index_462039.html
回复

使用道具 举报

8

主题

31

帖子

90

积分

注册会员

Rank: 2

积分
90
发表于 2018-6-10 08:16:21 | 显示全部楼层
猪悠游揭秘2016超女欧洲站英国赛区那些你不知道的事儿2018年06月10日2018/6/10 8:16:10
****://***.bilibili.com/video/av24454315/index_668.html
****://***.bilibili.com/video/av24490960/index_9389.html
****://***.bilibili.com/video/av24464883/index_63525.html
****://***.bilibili.com/video/av24487359/index_3443495.html
****://***.bilibili.com/video/av24491764/index_27075564.html
****://***.bilibili.com/video/av24466166/index_615235.html
****://***.bilibili.com/video/av24452911/index_141.html
****://***.bilibili.com/video/av24101670/index_3457.html
****://***.bilibili.com/video/av24455507/index_69726.html
****://***.bilibili.com/video/av24485498/index_0109159.html
****://***.bilibili.com/video/av24490988/index_00991796.html
****://***.bilibili.com/video/av23903976/index_828291.html
****://***.bilibili.com/video/av24453503/index_093.html
****://***.bilibili.com/video/av24486824/index_7268.html
****://***.bilibili.com/video/av24452381/index_88235.html
****://***.bilibili.com/video/av24451524/index_3883685.html
****://***.bilibili.com/video/av24456774/index_09294694.html
****://***.bilibili.com/video/av24454993/index_085940.html
****://***.bilibili.com/video/av24456721/index_221.html
****://***.bilibili.com/video/av24488671/index_2323.html
****://***.bilibili.com/video/av24453531/index_78455.html
****://***.bilibili.com/video/av24453389/index_8246820.html
****://***.bilibili.com/video/av21746550/index_30539039.html
****://***.bilibili.com/video/av24176038/index_789623.html
****://***.bilibili.com/video/av24453250/index_395.html
****://***.bilibili.com/video/av24453252/index_1593.html
****://***.bilibili.com/video/av24455156/index_17715.html
****://***.bilibili.com/video/av21744029/index_9041888.html
****://***.bilibili.com/video/av24487496/index_71551247.html
****://***.bilibili.com/video/av24455420/index_016562.html
****://***.bilibili.com/video/av24456386/index_099.html
****://***.bilibili.com/video/av24173350/index_9995.html
****://***.bilibili.com/video/av24454336/index_78932.html
****://***.bilibili.com/video/av24464988/index_8103809.html
****://***.bilibili.com/video/av24461218/index_25933723.html
****://***.bilibili.com/video/av24465025/index_723910.html
****://***.bilibili.com/video/av24463706/index_554.html
****://***.bilibili.com/video/av24105239/index_6733.html
****://***.bilibili.com/video/av24492804/index_28151.html
****://***.bilibili.com/video/av24453449/index_7597786.html
****://***.bilibili.com/video/av24465710/index_44054249.html
****://***.bilibili.com/video/av24103378/index_906288.html
****://***.bilibili.com/video/av24103154/index_621.html
****://***.bilibili.com/video/av24455376/index_6006.html
****://***.bilibili.com/video/av21744450/index_33003.html
****://***.bilibili.com/video/av24455437/index_4993341.html
****://***.bilibili.com/video/av24465726/index_42066624.html
****://***.bilibili.com/video/av21744154/index_559792.html
****://***.bilibili.com/video/av24465030/index_166.html
****://***.bilibili.com/video/av24488749/index_5731.html
****://***.bilibili.com/video/av24492957/index_48523.html
****://***.bilibili.com/video/av24456902/index_1564861.html
****://***.bilibili.com/video/av24491484/index_81717455.html
****://***.bilibili.com/video/av23903517/index_753886.html
回复

使用道具 举报

展开

Archiver|手机版|小黑屋|Piu4.Com  

GMT+8, 2018-6-20 19:04 , Processed in 0.277736 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表