Piu4-社区

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 游戏 福利 新服
楼主: piu4-往昔

[攻略/数据] piu4《屠龙战记》如何进入轮回禁地

  [复制链接]

9

主题

30

帖子

89

积分

注册会员

Rank: 2

积分
89
发表于 2018-6-10 17:34:51 | 显示全部楼层
1月11日起微信公众号赞赏资金将调整为7天后结算2018年06月10日2018-6-10 17:17:52
****://***.bilibili.com/video/av24492499/index_961.html
****://***.bilibili.com/video/av24175735/index_4495.html
****://***.bilibili.com/video/av24101383/index_44701.html
****://***.bilibili.com/video/av24184174/index_2998120.html
****://***.bilibili.com/video/av24491947/index_48408774.html
****://***.bilibili.com/video/av24183820/index_288706.html
****://***.bilibili.com/video/av24491938/index_151.html
****://***.bilibili.com/video/av24488533/index_2885.html
****://***.bilibili.com/video/av24457043/index_05847.html
****://***.bilibili.com/video/av24453689/index_3628463.html
****://***.bilibili.com/video/av24452319/index_60591686.html
****://***.bilibili.com/video/av24454475/index_634742.html
****://***.bilibili.com/video/av23904314/index_107.html
****://***.bilibili.com/video/av24453441/index_0906.html
****://***.bilibili.com/video/av23900688/index_79410.html
****://***.bilibili.com/video/av24456716/index_8415378.html
****://***.bilibili.com/video/av24184948/index_73588311.html
****://***.bilibili.com/video/av24491790/index_525716.html
****://***.bilibili.com/video/av24465666/index_042.html
****://***.bilibili.com/video/av24489017/index_7841.html
****://***.bilibili.com/video/av24016581/index_70363.html
****://***.bilibili.com/video/av24466052/index_0294348.html
****://***.bilibili.com/video/av24184046/index_70950628.html
****://***.bilibili.com/video/av24488362/index_533767.html
****://***.bilibili.com/video/av24488847/index_986.html
****://***.bilibili.com/video/av24183817/index_9070.html
****://***.bilibili.com/video/av24172551/index_39218.html
****://***.bilibili.com/video/av24452933/index_5910546.html
****://***.bilibili.com/video/av24465674/index_78494260.html
****://***.bilibili.com/video/av24457490/index_093700.html
****://***.bilibili.com/video/av24186758/index_269.html
****://***.bilibili.com/video/av24453512/index_7682.html
****://***.bilibili.com/video/av24465823/index_39640.html
****://***.bilibili.com/video/av21744758/index_3415290.html
****://***.bilibili.com/video/av24452417/index_26064218.html
****://***.bilibili.com/video/av24175926/index_566530.html
****://***.bilibili.com/video/av24491288/index_461.html
****://***.bilibili.com/video/av24176462/index_2340.html
****://***.bilibili.com/video/av21744050/index_25044.html
****://***.bilibili.com/video/av24486244/index_3847247.html
****://***.bilibili.com/video/av24454580/index_30018270.html
****://***.bilibili.com/video/av24492428/index_171061.html
****://***.bilibili.com/video/av24465786/index_136.html
****://***.bilibili.com/video/av24487486/index_3521.html
****://***.bilibili.com/video/av24486856/index_71600.html
****://***.bilibili.com/video/av24457133/index_7291992.html
****://***.bilibili.com/video/av21744019/index_14344296.html
****://***.bilibili.com/video/av21743818/index_570908.html
****://***.bilibili.com/video/av21744616/index_128.html
****://***.bilibili.com/video/av24452863/index_6451.html
****://***.bilibili.com/video/av24452391/index_79162.html
****://***.bilibili.com/video/av24493011/index_9454835.html
****://***.bilibili.com/video/av24453908/index_52462541.html
****://***.bilibili.com/video/av24491875/index_094353.html
回复

使用道具 举报

30

主题

55

帖子

168

积分

注册会员

Rank: 2

积分
168
发表于 2018-6-11 03:22:06 | 显示全部楼层
曝美国私人代表团罕见访朝 执行人道主义任务2018年06月11日
****s://***.kujiale.com/u/3FO4JNPYEO0T
****s://***.kujiale.com/u/3FO4JOKMQUUR
****s://***.kujiale.com/u/3FO4JN2JLNEJ
****://***.xialv.com/user/361702
****s://***.kujiale.com/u/3FO4JN6GNRM8
****s://***.kujiale.com/u/3FO4JOK0T9G7
****://***.xialv.com/user/356198
****://***.xialv.com/user/382467
****s://***.huxiu.com/member/2077614.html
****://***.hongshu.com/userspace/u/9237720/index.html
****://***.jammyfm.com/u/302351
****://***.jammyfm.com/u/358682
****s://wj.qq.com/s/2103915/c5c2
****://***.xiangqu.com/user/17003736
****s://wj.qq.com/s/2049464/9449
****s://***.huxiu.com/member/2073140.html
****s://***.huxiu.com/member/2079364.html
****://***.russia-online.cn/Personal/Perindex_51145.shtml
****s://***.huxiu.com/member/2080970.html
****://***.jammyfm.com/u/390021
****s://***.kujiale.com/u/3FO4JOKXFONK
****://***.xialv.com/user/356178
****s://***.kujiale.com/u/3FO4JOOKPVV0
****://***.moko.cc/subscribe/57a87532ced244b2a9023cfacdf8c52e/1.html
****://space.fang.com/105555511/index/
****s://***.huxiu.com/member/2080311.html
****://***.xialv.com/user/352438
****://***.xialv.com/user/357346
****://***.xiangqu.com/user/17011690
****://***.jammyfm.com/u/358507
****://bbs.lvye.cn/home.php?mod=space&uid=267339168&do=friend
****s://wj.qq.com/s/1993261/ca96
****://***.xiangqu.com/user/17003716
****://***.xialv.com/user/355790
****://t.qq.com/t88mingsheng88qi
****://***.hongshu.com/userspace/u/9230764/index.html
****://t.qq.com/yonglongguojidai
****://***.russia-online.cn/Personal/Perindex_52076.shtml
****://my.lotour.com/5673782
****://***.xiangqu.com/user/17011908
****://***.xialv.com/user/360419
****s://wj.qq.com/s/2001027/fabd
****s://***.kujiale.com/u/3FO4JN0ANTD9
****://***.xiangqu.com/user/17011791
****://space.fang.com/105291215/index/
****s://***.kujiale.com/u/3FO4JOK54FP4
****s://wj.qq.com/s/2002658/d103
****s://***.talicai.com/user/776504/timeline/following
回复

使用道具 举报

5

主题

19

帖子

63

积分

注册会员

Rank: 2

积分
63
发表于 2018-6-12 10:54:46 | 显示全部楼层
15年免费教育照亮了山里娃的路(组图)2018年06月12日2018/6/12 10:54:36
****://***.bilibili.com/video/av24453422/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653757/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24489094/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24172835/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24461125/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653695/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655642/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24101741/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657063/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656082/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657058/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657751/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656033/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656531/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24492844/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657586/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24485401/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657346/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24184914/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657073/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656577/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24488947/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24652899/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653786/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24016581/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655987/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24454405/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653887/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657701/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657624/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653671/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24485533/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av23902550/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655592/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24145394/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24487393/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24489005/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653680/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24184180/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656131/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24485912/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24454241/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656485/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657051/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657683/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24452579/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24487343/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24466177/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24454635/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24146652/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24487440/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655653/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453762/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655962/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657203/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24493007/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24461021/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24463859/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655976/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24183820/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24148398/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24465832/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24184906/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24652920/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176829/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24456762/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453182/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653100/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653801/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24456890/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24172960/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av23902379/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176322/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24148467/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656474/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653887/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24016949/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24487331/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av23902384/index_000000.html
回复

使用道具 举报

11

主题

40

帖子

111

积分

注册会员

Rank: 2

积分
111
发表于 2018-6-12 16:05:49 | 显示全部楼层
中央巡视杀回马:“回头看”省份打落多名老虎2018年06月12日2018/6/12 16:05:47
****s://***.bilibili.com/video/av24655207/index_066273.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657697/index_420.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656451/index_0973.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657069/index_53356.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488425/index_5829231.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184213/index_46185506.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653712/index_546160.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657266/index_566.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656667/index_6355.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655748/index_74110.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186155/index_4005042.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656684/index_02634558.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657654/index_070729.html
****s://***.bilibili.com/video/av24464844/index_601.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488645/index_6388.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653666/index_57296.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656466/index_4005942.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488374/index_96783208.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657665/index_659349.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102068/index_189.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656570/index_9975.html
****s://***.bilibili.com/video/av23902561/index_34543.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184510/index_7148486.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657203/index_53281832.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492534/index_020785.html
****s://***.bilibili.com/video/av24487577/index_732.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657078/index_0697.html
****s://***.bilibili.com/video/av24146570/index_65123.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653219/index_9593701.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657129/index_78689716.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457287/index_451476.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657142/index_707.html
****s://***.bilibili.com/video/av23903934/index_1888.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657033/index_98716.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655684/index_8873659.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655532/index_60605325.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485388/index_320474.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491506/index_725.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657646/index_2281.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491425/index_28097.html
****s://***.bilibili.com/video/av23815766/index_2938196.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653666/index_41519286.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657294/index_356823.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488416/index_115.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453465/index_2036.html
****s://***.bilibili.com/video/av23900595/index_73261.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488962/index_7121411.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175590/index_82311594.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176456/index_287116.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656124/index_308.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657547/index_7505.html
****s://***.bilibili.com/video/av24464831/index_96734.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657809/index_8463105.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655315/index_74089471.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655162/index_939504.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655558/index_530.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655147/index_4490.html
****s://***.bilibili.com/video/av23903018/index_58557.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653870/index_6747977.html
****s://***.bilibili.com/video/av23813914/index_64122828.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653695/index_966723.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653651/index_931.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657334/index_6960.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173041/index_41652.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488847/index_2806232.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453158/index_83030752.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655219/index_019183.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657379/index_373.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655724/index_3000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656087/index_61257.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488472/index_9648242.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175741/index_54099083.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657301/index_303246.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453493/index_880.html
****s://***.bilibili.com/video/av24017002/index_6313.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184171/index_11178.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653088/index_3888295.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653230/index_83938432.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175519/index_666800.html
回复

使用道具 举报

11

主题

23

帖子

99

积分

注册会员

Rank: 2

积分
99
发表于 2018-6-13 03:03:18 | 显示全部楼层
帮宝适中国宝宝金质睡眠必修课 为宝宝成长期睡眠支招(组图)2018年06月13日2018/6/13 3:03:22
****://***.bilibili.com/video/av24176798/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24016574/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656720/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657740/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655624/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24485407/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453497/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656074/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176571/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653733/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24184826/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24492428/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653733/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24173784/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656087/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657633/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657705/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655219/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24184869/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24175531/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657829/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24184850/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657571/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24102114/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24184879/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24185715/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24491011/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24184160/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656728/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24177473/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24488660/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655147/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av23812550/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657340/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24452982/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656017/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655838/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24184205/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653801/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657248/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653219/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24102543/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655179/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453250/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656674/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655278/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24457226/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24100929/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656671/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655107/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656124/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657129/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24461169/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24173404/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24185238/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655987/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656546/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655544/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24457416/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657809/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24175638/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656732/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24488337/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655140/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24016570/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24184724/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655777/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656491/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657701/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av23813143/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655699/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av23904041/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657552/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24175760/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24183998/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24175465/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656581/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av23902471/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24457480/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656542/index_0000000.html
回复

使用道具 举报

37

主题

47

帖子

153

积分

注册会员

Rank: 2

积分
153
发表于 2018-6-14 06:12:44 | 显示全部楼层
印尼屠华事件被判“**” 美英澳是帮凶2018年06月14日2018/6/14 6:12:40
****s://***.bilibili.com/video/av24799986/index_184791.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815819/index_336454.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455594/index_087863.html
****s://***.bilibili.com/video/av21410800/index_143935.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491779/index_619536.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455321/index_990975.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847724/index_011685.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653817/index_472521.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815132/index_971883.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657271/index_814807.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102782/index_270946.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800588/index_401175.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173075/index_156855.html
****s://***.bilibili.com/video/av24016766/index_218855.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800014/index_410715.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800661/index_020340.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177359/index_543602.html
****s://***.bilibili.com/video/av24463799/index_979663.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656033/index_706958.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485900/index_931453.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655755/index_578515.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657129/index_570520.html
****s://***.bilibili.com/video/av24144819/index_261688.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655710/index_684701.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488724/index_916140.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801318/index_809903.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813936/index_336308.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815031/index_217568.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655684/index_725386.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815234/index_887760.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655987/index_842961.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800743/index_135724.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655136/index_227648.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454712/index_335832.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847797/index_552202.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800112/index_667656.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455315/index_525542.html
****s://***.bilibili.com/video/av21414456/index_290015.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814285/index_823833.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847760/index_400040.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453389/index_882315.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800137/index_767101.html
****s://***.bilibili.com/video/av21743806/index_279254.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814270/index_144748.html
****s://***.bilibili.com/video/av24144976/index_972414.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653737/index_648465.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655242/index_098434.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488581/index_871156.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847137/index_325689.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814179/index_614433.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173119/index_335245.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814136/index_380415.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814008/index_571986.html
****s://***.bilibili.com/video/av24146629/index_682608.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657115/index_906985.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655619/index_165419.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485967/index_952577.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815309/index_591901.html
****s://***.bilibili.com/video/av23900006/index_763775.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744080/index_162634.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815107/index_939525.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653666/index_016293.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815107/index_300411.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847774/index_699421.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655287/index_139924.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815289/index_621864.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655862/index_796698.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657162/index_457046.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466119/index_574194.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453397/index_441849.html
****s://***.bilibili.com/video/av24463760/index_508156.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653747/index_154662.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815116/index_400096.html
****s://***.bilibili.com/video/av24489076/index_418245.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101703/index_953731.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486409/index_295608.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457372/index_939089.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655674/index_280269.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815156/index_435442.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657162/index_135310.html
回复

使用道具 举报

9

主题

30

帖子

89

积分

注册会员

Rank: 2

积分
89
发表于 2018-6-14 23:24:52 | 显示全部楼层
云南部分地区旱情显现 各级部门紧抓抗旱保民生工作2018年06月14日2018-6-14 23:07:49
****://***.bilibili.com/video/av24173701/index_782.html
****://***.bilibili.com/video/av24800689/index_0967.html
****://***.bilibili.com/video/av24453095/index_79353.html
****://***.bilibili.com/video/av24814964/index_5169775.html
****://***.bilibili.com/video/av24800868/index_65710578.html
****://***.bilibili.com/video/av24800876/index_866895.html
****://***.bilibili.com/video/av24172790/index_823.html
****://***.bilibili.com/video/av24655273/index_8715.html
****://***.bilibili.com/video/av24485918/index_38340.html
****://***.bilibili.com/video/av24815117/index_6855778.html
****://***.bilibili.com/video/av24464860/index_04001715.html
****://***.bilibili.com/video/av24148384/index_714622.html
****://***.bilibili.com/video/av24186248/index_806.html
****://***.bilibili.com/video/av24655566/index_3900.html
****://***.bilibili.com/video/av24815700/index_74281.html
****://***.bilibili.com/video/av24172245/index_3170442.html
****://***.bilibili.com/video/av23812624/index_78457664.html
****://***.bilibili.com/video/av24653656/index_690539.html
****://***.bilibili.com/video/av24815280/index_860.html
****://***.bilibili.com/video/av24815016/index_1505.html
****://***.bilibili.com/video/av24800944/index_37683.html
****://***.bilibili.com/video/av24799832/index_6917475.html
****://***.bilibili.com/video/av23815752/index_71743530.html
****://***.bilibili.com/video/av24815253/index_586405.html
****://***.bilibili.com/video/av24185865/index_841.html
****://***.bilibili.com/video/av24148557/index_2286.html
****://***.bilibili.com/video/av24815283/index_52886.html
****://***.bilibili.com/video/av24853748/index_9594849.html
****://***.bilibili.com/video/av24815239/index_74117205.html
****://***.bilibili.com/video/av24801125/index_782523.html
****://***.bilibili.com/video/av24492499/index_002.html
****://***.bilibili.com/video/av24655362/index_3278.html
****://***.bilibili.com/video/av21743843/index_18067.html
****://***.bilibili.com/video/av24800078/index_9354820.html
****://***.bilibili.com/video/av24461104/index_40071231.html
****://***.bilibili.com/video/av24813804/index_177563.html
****://***.bilibili.com/video/av24103265/index_476.html
****://***.bilibili.com/video/av24655943/index_1630.html
****://***.bilibili.com/video/av24813962/index_36207.html
****://***.bilibili.com/video/av21414187/index_3308265.html
****://***.bilibili.com/video/av24102164/index_11810062.html
****://***.bilibili.com/video/av21414317/index_752398.html
****://***.bilibili.com/video/av24465849/index_631.html
****://***.bilibili.com/video/av24815129/index_5518.html
****://***.bilibili.com/video/av24847191/index_07131.html
****://***.bilibili.com/video/av21744388/index_3474881.html
****://***.bilibili.com/video/av24657121/index_49290049.html
****://***.bilibili.com/video/av24800732/index_476352.html
****://***.bilibili.com/video/av23902577/index_893.html
****://***.bilibili.com/video/av24814880/index_9694.html
****://***.bilibili.com/video/av24853745/index_38562.html
****://***.bilibili.com/video/av24800101/index_7195054.html
****://***.bilibili.com/video/av24455499/index_12680761.html
****://***.bilibili.com/video/av24016846/index_794391.html
回复

使用道具 举报

37

主题

142

帖子

329

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
329
发表于 2018-6-16 03:33:19 | 显示全部楼层
KA72体积全球最小智能监控摄像机,小巧机身和1圆硬币差不多,麻雀虽小五脏俱全,KA72主控芯片采用美国进口安霸芯片,有史以来,最强大,最智能的芯片,保证连续录像录音不发热不死机,1600万像素单反级别完全媲美iPhone8摄像头,8核芯让运行更流畅更稳定,摄像镜头采用进口OV9715图像感光蓝镜芯片,170度宽广角上下左右全覆盖,KA72更是不惜成本打造全新技术HDR+WDR软硬合一,不论是在强光、弱光、晴天、雨天、阴天等不同环境都能自动校检所摄取画面清晰可见。强劲的18颗进口纳米夜视灯不爆红不发红,保证在漆黑一片无任何光线可视范围高达100米!录像录音不闪灯不亮灯、晚上夜视不发红,更隐蔽更神奇,防偷防婚外最佳设备!强磁机身随意吸贴,无需任何安装,更隐蔽更便捷的智能监控让您随心所欲!
选择KA72的理由:可吸附在衣服、包包、椅子、床下、衣柜、窗帘、洗手间、电视、门框、天花板、电灯、汽车等等,安装位置只有您想不到,没有KA72做不到。内置大容量电池,充满可用72小时,可连接充电宝、电源边充电录;KA72更是内置特有Turbo一键穿墙WIFI模块,WIFI发射更远更强更稳定,无需网络、无需网线、无需流量、无需布线,苹果手机、安卓手机、手机无需联网想看就看,智能监控就该这么简单,您想要的画面它都有!
在花样年华的世界上,你对她的信任不一定能换来她的真诚,爱人出轨、女友背叛、保姆虐童、员工偷懒、仓库失窃、店铺被抢、入室偷盗...还原**,KA72您值得拥有!出差在外,家里发生了什么,您想要的画面,手机想看就看!远程监控不受距离**,例如KA72在中国,人在美国,拿出手机就可以实时看、回放、下载、删除,**的画面,想下载就下载,想删就删,监控就该这样智能。
KA72参数:1600万像素、170度大广角、18颗进口夜视不发红光、HDR+WDR+WiFi功能、8核心处理器、全新HEVC编码技术。我们追求高质量,我们不打价格战,我们只拼高品质!
QQ:851138899    热线:13530047234    官网:***.25xc.net
KA72
回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

10

积分

新手上路

Rank: 1

积分
10
发表于 2018-6-17 08:10:36 | 显示全部楼层
韩3月CPI同比上涨1.0% “餐桌物价”攀升2018年06月17日2018/6/17 8:10:33
****s://***.bilibili.com/video/av24016766/index_782926.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465670/index_714.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847724/index_7430.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657285/index_67177.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847399/index_6226993.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800793/index_38818479.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655681/index_917816.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466094/index_994.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814664/index_0298.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815011/index_88811.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655078/index_2589505.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815120/index_20401530.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814702/index_425870.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847406/index_870.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454221/index_5782.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172357/index_44379.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813922/index_8580105.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847157/index_65703450.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657228/index_848627.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800868/index_173.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491905/index_3080.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488897/index_75083.html
****s://***.bilibili.com/video/av23902858/index_3295145.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102837/index_01175001.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815307/index_343191.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813613/index_891.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655678/index_0392.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813711/index_38240.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655577/index_5384854.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813747/index_39755870.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457423/index_699098.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815181/index_108.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815053/index_5423.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184938/index_70003.html
****s://***.bilibili.com/video/av24493048/index_6762003.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176667/index_65331559.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655653/index_957237.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486239/index_084.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814038/index_9487.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815225/index_23121.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465852/index_3509585.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799874/index_32299727.html
****s://***.bilibili.com/video/av23903757/index_703954.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185162/index_362.html
****s://***.bilibili.com/video/av24174119/index_8072.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655602/index_37149.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815315/index_2836736.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184507/index_98603530.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461154/index_643430.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847774/index_365.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655260/index_7004.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657301/index_17049.html
****s://***.bilibili.com/video/av21414430/index_1480564.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847817/index_66178920.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655295/index_953450.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655833/index_853.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813983/index_9233.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488572/index_22399.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815132/index_2113504.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655674/index_29130924.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815298/index_324812.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653862/index_828.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744347/index_4605.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813486/index_50315.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655305/index_5597564.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655378/index_14840350.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744208/index_418237.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847288/index_598.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175500/index_7548.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815332/index_59067.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814179/index_0363008.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813619/index_35207204.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465779/index_661096.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814650/index_404.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813660/index_1519.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655808/index_81519.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453006/index_5591441.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847809/index_20029781.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814907/index_855276.html
回复

使用道具 举报

4

主题

13

帖子

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
发表于 2018-6-17 08:58:41 | 显示全部楼层
火车票难抢城市排行榜前二十名 北京第一、广州第二2018年06月17日2018/6/17 8:58:36
****://***.bilibili.com/video/av24653780/index_788278.html
****://***.bilibili.com/video/av24814111/index_865.html
****://***.bilibili.com/video/av24815320/index_7347.html
****://***.bilibili.com/video/av24657248/index_06918.html
****://***.bilibili.com/video/av24488855/index_7104561.html
****://***.bilibili.com/video/av24457258/index_55054587.html
****://***.bilibili.com/video/av24492819/index_934884.html
****://***.bilibili.com/video/av24814909/index_443.html
****://***.bilibili.com/video/av24146629/index_5973.html
****://***.bilibili.com/video/av24175790/index_27034.html
****://***.bilibili.com/video/av24655225/index_9483574.html
****://***.bilibili.com/video/av24489106/index_70620518.html
****://***.bilibili.com/video/av24813609/index_993767.html
****://***.bilibili.com/video/av24847203/index_987.html
****://***.bilibili.com/video/av24800779/index_5911.html
****://***.bilibili.com/video/av24854424/index_28277.html
****://***.bilibili.com/video/av24653705/index_4147440.html
****://***.bilibili.com/video/av24173712/index_30073728.html
****://***.bilibili.com/video/av24653832/index_113819.html
****://***.bilibili.com/video/av24813973/index_736.html
****://***.bilibili.com/video/av24455490/index_8482.html
****://***.bilibili.com/video/av24813930/index_45944.html
****://***.bilibili.com/video/av24452975/index_8844756.html
****://***.bilibili.com/video/av24814964/index_21668685.html
****://***.bilibili.com/video/av24486422/index_483613.html
****://***.bilibili.com/video/av24176347/index_921.html
****://***.bilibili.com/video/av24184802/index_6375.html
****://***.bilibili.com/video/av24177334/index_64751.html
****://***.bilibili.com/video/av24813756/index_4289369.html
****://***.bilibili.com/video/av24183998/index_06342925.html
****://***.bilibili.com/video/av24847221/index_148101.html
****://***.bilibili.com/video/av24799932/index_775.html
****://***.bilibili.com/video/av24814270/index_5258.html
****://***.bilibili.com/video/av24813700/index_24502.html
****://***.bilibili.com/video/av24172800/index_1061103.html
****://***.bilibili.com/video/av24016833/index_34485821.html
****://***.bilibili.com/video/av24854426/index_731237.html
****://***.bilibili.com/video/av24657228/index_041.html
****://***.bilibili.com/video/av24847149/index_0281.html
****://***.bilibili.com/video/av24814133/index_64819.html
****://***.bilibili.com/video/av24655280/index_7904177.html
****://***.bilibili.com/video/av24488906/index_99743066.html
****://***.bilibili.com/video/av24653780/index_750619.html
****://***.bilibili.com/video/av24847800/index_973.html
****://***.bilibili.com/video/av24852689/index_5609.html
****://***.bilibili.com/video/av24144971/index_15273.html
****://***.bilibili.com/video/av24814719/index_7624836.html
****://***.bilibili.com/video/av24800868/index_16914369.html
****://***.bilibili.com/video/av24814958/index_750720.html
****://***.bilibili.com/video/av24653671/index_250.html
****://***.bilibili.com/video/av24799853/index_0771.html
****://***.bilibili.com/video/av24814243/index_08068.html
****://***.bilibili.com/video/av24800819/index_0329036.html
****://***.bilibili.com/video/av24814169/index_88281342.html
****://***.bilibili.com/video/av24847107/index_632777.html
****://***.bilibili.com/video/av24457416/index_646.html
****://***.bilibili.com/video/av24176321/index_9973.html
****://***.bilibili.com/video/av24655681/index_93492.html
****://***.bilibili.com/video/av24491743/index_4778420.html
****://***.bilibili.com/video/av24854428/index_69447825.html
****://***.bilibili.com/video/av24847079/index_478263.html
****://***.bilibili.com/video/av24814944/index_135.html
****://***.bilibili.com/video/av24655610/index_6543.html
****://***.bilibili.com/video/av24814213/index_70524.html
****://***.bilibili.com/video/av24854468/index_7417854.html
****://***.bilibili.com/video/av24176829/index_35694251.html
****://***.bilibili.com/video/av24175668/index_903960.html
****://***.bilibili.com/video/av24653836/index_073.html
****://***.bilibili.com/video/av24184728/index_6485.html
****://***.bilibili.com/video/av24655118/index_52673.html
****://***.bilibili.com/video/av24847335/index_2678050.html
****://***.bilibili.com/video/av24453143/index_30978870.html
****://***.bilibili.com/video/av24466267/index_275148.html
****://***.bilibili.com/video/av24799997/index_503.html
****://***.bilibili.com/video/av24454087/index_1949.html
****://***.bilibili.com/video/av23902449/index_95916.html
****://***.bilibili.com/video/av24814198/index_7419335.html
****://***.bilibili.com/video/av24854407/index_90977496.html
****://***.bilibili.com/video/av24491923/index_984081.html
回复

使用道具 举报

展开

Archiver|手机版|小黑屋|Piu4.Com  

GMT+8, 2018-7-21 19:57 , Processed in 0.086730 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表