Piu4-社区

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 游戏 福利 新服
楼主: piu4-糖豆

[攻略/数据] piu4-思美人绑定元宝获取方法汇总

  [复制链接]

6

主题

27

帖子

80

积分

注册会员

Rank: 2

积分
80
发表于 2018-6-9 01:00:16 | 显示全部楼层
国家卫计委会同有关部门对**二医进行调查2018年06月09日2018-6-9 0:43:26
****s://***.bilibili.com/video/av24176261/index_462.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453728/index_9634.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454113/index_54851.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486780/index_2305221.html
****s://***.bilibili.com/video/av24464970/index_35484518.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492491/index_750553.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744254/index_956.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461242/index_4268.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177182/index_50817.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456455/index_9244883.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491011/index_56099974.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485487/index_171910.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454559/index_012.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454760/index_9513.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486375/index_70687.html
****s://***.bilibili.com/video/av24464980/index_2978440.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102164/index_04109023.html
****s://***.bilibili.com/video/av23902966/index_538990.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491923/index_750.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453896/index_7827.html
****s://***.bilibili.com/video/av24100034/index_36994.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457174/index_7821440.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488847/index_29919200.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457271/index_645415.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456967/index_098.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454225/index_6645.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486618/index_92064.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456914/index_1112215.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486271/index_80134334.html
****s://***.bilibili.com/video/av21746826/index_347273.html
****s://***.bilibili.com/video/av24489003/index_524.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486299/index_1830.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184566/index_89094.html
****s://***.bilibili.com/video/av24183945/index_8994563.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485894/index_00736728.html
****s://***.bilibili.com/video/av24489044/index_881737.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457520/index_047.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452831/index_3936.html
****s://***.bilibili.com/video/av24489017/index_08414.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491774/index_2046620.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465828/index_22008222.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461159/index_021846.html
****s://***.bilibili.com/video/av24464893/index_598.html
****s://***.bilibili.com/video/av24464822/index_4825.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744590/index_14217.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176301/index_5464330.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457395/index_59750762.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465786/index_362990.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486286/index_521.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452941/index_0673.html
****s://***.bilibili.com/video/av24487580/index_34585.html
****s://***.bilibili.com/video/av24145913/index_8276388.html
****s://***.bilibili.com/video/av24489137/index_98103830.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452408/index_422844.html
回复

使用道具 举报

10

主题

32

帖子

94

积分

注册会员

Rank: 2

积分
94
发表于 2018-6-9 22:07:59 | 显示全部楼层
两岸五所交通大学将共迎120周年校庆2018年06月09日2018-6-9 21:51:07
****s://***.bilibili.com/video/av24186762/index_527428.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465683/index_446.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102254/index_6416.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457558/index_33772.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454170/index_2016448.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485476/index_81006013.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744232/index_147533.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456440/index_048.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485551/index_0797.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486762/index_80792.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744670/index_2753982.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454727/index_54634952.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453512/index_848613.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461000/index_925.html
****s://***.bilibili.com/video/av24464033/index_3575.html
****s://***.bilibili.com/video/av21746486/index_19131.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456477/index_4838859.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454154/index_37831411.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453811/index_684107.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465832/index_935.html
****s://***.bilibili.com/video/av24493051/index_0030.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491723/index_74549.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454760/index_3579052.html
****s://***.bilibili.com/video/av24487478/index_78608484.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456854/index_582402.html
****s://***.bilibili.com/video/av24487383/index_345.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491383/index_8782.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744297/index_85239.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461108/index_1154789.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453818/index_83922651.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744248/index_948204.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456371/index_690.html
****s://***.bilibili.com/video/av21743889/index_1026.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177430/index_08237.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492816/index_9268113.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488509/index_51942222.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453503/index_623602.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461172/index_551.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488577/index_5276.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453634/index_28568.html
****s://***.bilibili.com/video/av24493036/index_5634037.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457181/index_95275888.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488416/index_997453.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457150/index_447.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491864/index_5384.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452428/index_63238.html
****s://***.bilibili.com/video/av24145954/index_3758220.html
****s://***.bilibili.com/video/av21746722/index_90727674.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461104/index_862100.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457423/index_512.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457063/index_5975.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744550/index_32103.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102786/index_7412175.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491449/index_46262986.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455451/index_459013.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491266/index_775.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488897/index_3224.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491536/index_46861.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486346/index_4922554.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744388/index_56325961.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492403/index_107218.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466254/index_096.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453335/index_5984.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465705/index_09040.html
****s://***.bilibili.com/video/av24489012/index_0594193.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454467/index_55735036.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452153/index_134854.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466170/index_349.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457449/index_5767.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452564/index_05638.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452802/index_5902787.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491779/index_95225146.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452863/index_136518.html
****s://***.bilibili.com/video/av24460963/index_561.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184251/index_9843.html
****s://***.bilibili.com/video/av24489079/index_65009.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492834/index_6535965.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453794/index_06901432.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172946/index_066802.html
回复

使用道具 举报

8

主题

34

帖子

96

积分

注册会员

Rank: 2

积分
96
发表于 2018-6-10 12:04:54 | 显示全部楼层
鞍山:吹倒广告牌 砸伤路边车2018年06月10日2018/6/10 12:04:57
****://***.bilibili.com/video/av24453067/index_965.html
****://***.bilibili.com/video/av24452291/index_5331.html
****://***.bilibili.com/video/av24465695/index_89794.html
****://***.bilibili.com/video/av24488587/index_6315914.html
****://***.bilibili.com/video/av24453410/index_22776473.html
****://***.bilibili.com/video/av24488996/index_475139.html
****://***.bilibili.com/video/av24488581/index_019.html
****://***.bilibili.com/video/av24452232/index_9559.html
****://***.bilibili.com/video/av24490951/index_89012.html
****://***.bilibili.com/video/av24491421/index_6098967.html
****://***.bilibili.com/video/av24454351/index_31457915.html
****://***.bilibili.com/video/av24453257/index_612642.html
****://***.bilibili.com/video/av24102321/index_012.html
****://***.bilibili.com/video/av24175622/index_6589.html
****://***.bilibili.com/video/av24454462/index_04499.html
****://***.bilibili.com/video/av24173499/index_7007704.html
****://***.bilibili.com/video/av24452411/index_59741624.html
****://***.bilibili.com/video/av24491522/index_313978.html
****://***.bilibili.com/video/av24486382/index_325.html
****://***.bilibili.com/video/av24489065/index_7664.html
****://***.bilibili.com/video/av24488942/index_24636.html
****://***.bilibili.com/video/av24454206/index_8449874.html
****://***.bilibili.com/video/av24491350/index_56239725.html
****://***.bilibili.com/video/av24455274/index_287019.html
****://***.bilibili.com/video/av24454282/index_827.html
****://***.bilibili.com/video/av21746492/index_1132.html
****://***.bilibili.com/video/av21744785/index_75911.html
****://***.bilibili.com/video/av24174186/index_4946413.html
****://***.bilibili.com/video/av24452579/index_18146004.html
****://***.bilibili.com/video/av24454650/index_467367.html
****://***.bilibili.com/video/av24491360/index_868.html
****://***.bilibili.com/video/av24486035/index_3941.html
****://***.bilibili.com/video/av21746573/index_43504.html
****://***.bilibili.com/video/av24465815/index_2500223.html
****://***.bilibili.com/video/av24452348/index_92809841.html
****://***.bilibili.com/video/av24453131/index_928501.html
****://***.bilibili.com/video/av24455451/index_913.html
****://***.bilibili.com/video/av24185294/index_3263.html
****://***.bilibili.com/video/av24454563/index_57363.html
****://***.bilibili.com/video/av24455010/index_5776518.html
****://***.bilibili.com/video/av24464980/index_40028084.html
****://***.bilibili.com/video/av24017461/index_403748.html
****://***.bilibili.com/video/av24461172/index_255.html
****://***.bilibili.com/video/av24486360/index_1307.html
****://***.bilibili.com/video/av24453734/index_47336.html
****://***.bilibili.com/video/av23899959/index_4841548.html
****://***.bilibili.com/video/av21746601/index_67450830.html
****://***.bilibili.com/video/av24455265/index_229056.html
****://***.bilibili.com/video/av24454363/index_040.html
****://***.bilibili.com/video/av24453360/index_6364.html
****://***.bilibili.com/video/av24491468/index_01820.html
****://***.bilibili.com/video/av24486268/index_6339013.html
****://***.bilibili.com/video/av24186762/index_28569235.html
****://***.bilibili.com/video/av24488488/index_541530.html
回复

使用道具 举报

4

主题

20

帖子

62

积分

注册会员

Rank: 2

积分
62
发表于 2018-6-10 13:05:07 | 显示全部楼层
银行电商同质化破局:“场景”争夺制胜2018年06月10日2018/6/10 13:04:58
****s://***.bilibili.com/video/av23903568/index_125900.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184541/index_170.html
****s://***.bilibili.com/video/av24171876/index_1996.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456954/index_58794.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173916/index_1624766.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454241/index_20993382.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456799/index_967081.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177334/index_180.html
****s://***.bilibili.com/video/av24105205/index_2685.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102964/index_71334.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176368/index_9299897.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172017/index_71337207.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454357/index_062183.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172691/index_702.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172633/index_9073.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455568/index_63201.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176237/index_6148147.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455946/index_27586289.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454221/index_838159.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173862/index_860.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453371/index_9727.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186710/index_28996.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454221/index_5449444.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453944/index_20099792.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184899/index_137503.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184802/index_872.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456721/index_4269.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186676/index_22214.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452326/index_3170868.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455531/index_84600968.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456293/index_558630.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172363/index_322.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456170/index_3502.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456807/index_61140.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175839/index_0231031.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456212/index_75700848.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177174/index_478728.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457063/index_720.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453392/index_3973.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455306/index_47329.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454203/index_3487463.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102135/index_89244058.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184073/index_813230.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102900/index_638.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173012/index_0178.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456485/index_20017.html
****s://***.bilibili.com/video/av24144945/index_2914963.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457080/index_93639623.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455479/index_443564.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186717/index_624.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452311/index_6926.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177039/index_14950.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186729/index_5684851.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456854/index_88627265.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454087/index_445084.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176343/index_689.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455523/index_6330.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455534/index_54412.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455963/index_1861726.html
****s://***.bilibili.com/video/av23815685/index_02902523.html
****s://***.bilibili.com/video/av24016591/index_465065.html
****s://***.bilibili.com/video/av24146071/index_502.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453186/index_6267.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454428/index_46145.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176014/index_7074183.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456348/index_74817308.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173119/index_289274.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186711/index_746.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175753/index_2501.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176743/index_95016.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456120/index_4141634.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453147/index_23768424.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184217/index_202102.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456002/index_510.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452348/index_5777.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455366/index_95756.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454475/index_4021436.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184217/index_75443590.html
****s://***.bilibili.com/video/av23899917/index_813734.html
回复

使用道具 举报

8

主题

19

帖子

66

积分

注册会员

Rank: 2

积分
66
发表于 2018-6-11 08:43:15 | 显示全部楼层
发明专利授权量排名曝光 中兴华为居第二三名2018年06月11日2018/6/11 8:43:11
****://***.bilibili.com/video/av24653786/index_499.html
****://***.bilibili.com/video/av24653858/index_6214.html
****://***.bilibili.com/video/av24656699/index_39983.html
****://***.bilibili.com/video/av24454010/index_2408042.html
****://***.bilibili.com/video/av24653910/index_29006693.html
****://***.bilibili.com/video/av24655597/index_545615.html
****://***.bilibili.com/video/av23813922/index_001.html
****://***.bilibili.com/video/av24657313/index_0460.html
****://***.bilibili.com/video/av24016838/index_57893.html
****://***.bilibili.com/video/av24146578/index_3368720.html
****://***.bilibili.com/video/av24145330/index_72415803.html
****://***.bilibili.com/video/av24655602/index_895795.html
****://***.bilibili.com/video/av24463961/index_980.html
****://***.bilibili.com/video/av24146537/index_7502.html
****://***.bilibili.com/video/av24656093/index_27673.html
****://***.bilibili.com/video/av24657224/index_7366221.html
****://***.bilibili.com/video/av24493000/index_97993856.html
****://***.bilibili.com/video/av24657285/index_887569.html
****://***.bilibili.com/video/av24184648/index_618.html
****://***.bilibili.com/video/av24653695/index_0034.html
****://***.bilibili.com/video/av24655078/index_59796.html
****://***.bilibili.com/video/av24176501/index_4169935.html
****://***.bilibili.com/video/av24655331/index_96554922.html
****://***.bilibili.com/video/av24454206/index_488159.html
****://***.bilibili.com/video/av24174043/index_577.html
****://***.bilibili.com/video/av24183969/index_4615.html
****://***.bilibili.com/video/av24653560/index_56000.html
****://***.bilibili.com/video/av24652969/index_1377359.html
****://***.bilibili.com/video/av24464949/index_97390319.html
****://***.bilibili.com/video/av24486832/index_297012.html
****://***.bilibili.com/video/av24466286/index_633.html
****://***.bilibili.com/video/av24656124/index_8130.html
****://***.bilibili.com/video/av23903711/index_23355.html
****://***.bilibili.com/video/av24491500/index_3369842.html
****://***.bilibili.com/video/av24453479/index_21386226.html
****://***.bilibili.com/video/av24656017/index_949583.html
****://***.bilibili.com/video/av24488724/index_666.html
****://***.bilibili.com/video/av24453168/index_0880.html
****://***.bilibili.com/video/av24186155/index_13885.html
****://***.bilibili.com/video/av24656160/index_0831322.html
****://***.bilibili.com/video/av24172083/index_01338619.html
****://***.bilibili.com/video/av24486081/index_300460.html
****://***.bilibili.com/video/av24655131/index_436.html
****://***.bilibili.com/video/av24452574/index_6946.html
****://***.bilibili.com/video/av24652917/index_19471.html
****://***.bilibili.com/video/av24657115/index_0383167.html
****://***.bilibili.com/video/av24145194/index_53633158.html
****://***.bilibili.com/video/av24457133/index_023606.html
****://***.bilibili.com/video/av24488758/index_075.html
****://***.bilibili.com/video/av24657214/index_9809.html
****://***.bilibili.com/video/av24653685/index_86787.html
****://***.bilibili.com/video/av23902318/index_2275726.html
****://***.bilibili.com/video/av24653771/index_63475679.html
****://***.bilibili.com/video/av24456813/index_387761.html
回复

使用道具 举报

5

主题

31

帖子

87

积分

注册会员

Rank: 2

积分
87
发表于 2018-6-12 07:11:48 | 显示全部楼层
本次超强厄尔尼诺事件已持续19个月 预计5月结束(图)2018年06月12日2018/6/12 7:11:44
****s://***.bilibili.com/video/av24655237/index_581240.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653647/index_027.html
****s://***.bilibili.com/video/av24146797/index_1952.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185045/index_36065.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656542/index_4059378.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657121/index_72661903.html
****s://***.bilibili.com/video/av24652868/index_688340.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466166/index_893.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457226/index_1398.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657078/index_28351.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657326/index_3439643.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653035/index_47735619.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452796/index_265761.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103224/index_450.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185855/index_1808.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657564/index_04431.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656417/index_9659624.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653015/index_00306842.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488709/index_965358.html
****s://***.bilibili.com/video/av24146646/index_088.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655862/index_2884.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655724/index_53230.html
****s://***.bilibili.com/video/av24487580/index_4643292.html
****s://***.bilibili.com/video/av24463852/index_36015433.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485945/index_783907.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657271/index_398.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102534/index_7684.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457070/index_94617.html
****s://***.bilibili.com/video/av24652895/index_6388636.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655935/index_02197385.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656498/index_477922.html
****s://***.bilibili.com/video/av24183839/index_216.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655662/index_6651.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465864/index_83130.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453728/index_7794910.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453734/index_30510138.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172973/index_292768.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103163/index_432.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455324/index_1107.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655321/index_42805.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655131/index_7506075.html
****s://***.bilibili.com/video/av24463706/index_99279652.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655153/index_798136.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491509/index_134.html
****s://***.bilibili.com/video/av24487491/index_6371.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655880/index_28761.html
****s://***.bilibili.com/video/av24652941/index_4488694.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457166/index_27816246.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185136/index_705366.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653608/index_852.html
****s://***.bilibili.com/video/av24174043/index_6970.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102624/index_36040.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653887/index_8104929.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656046/index_61931748.html
****s://***.bilibili.com/video/av24146774/index_032349.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452899/index_458.html
****s://***.bilibili.com/video/av23813238/index_5172.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656417/index_48177.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657346/index_5325312.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485379/index_30592084.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184752/index_890470.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656181/index_046.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101424/index_2875.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653771/index_72285.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656546/index_4215590.html
****s://***.bilibili.com/video/av24183973/index_11995652.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655362/index_234860.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655231/index_648.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657775/index_6353.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655278/index_65721.html
****s://***.bilibili.com/video/av24145456/index_6563340.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657228/index_35915052.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655135/index_424841.html
****s://***.bilibili.com/video/av23903808/index_477.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184028/index_2814.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655325/index_74526.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457040/index_4996999.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655943/index_73473367.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101561/index_294098.html
回复

使用道具 举报

7

主题

22

帖子

71

积分

注册会员

Rank: 2

积分
71
发表于 2018-6-12 07:24:26 | 显示全部楼层
BuzzFeed 让Apple Watch也走起了可爱路线 2018年06月12日2018/6/12 7:24:23
****://***.bilibili.com/video/av24466001/index_030004.html
****://***.bilibili.com/video/av24185108/index_670349.html
****://***.bilibili.com/video/av24655300/index_770998.html
****://***.bilibili.com/video/av24655325/index_505574.html
****://***.bilibili.com/video/av24655246/index_462363.html
****://***.bilibili.com/video/av24655976/index_453021.html
****://***.bilibili.com/video/av24173327/index_610440.html
****://***.bilibili.com/video/av24487306/index_516676.html
****://***.bilibili.com/video/av24656688/index_522367.html
****://***.bilibili.com/video/av24453350/index_985499.html
****://***.bilibili.com/video/av24490994/index_352996.html
****://***.bilibili.com/video/av24655704/index_144280.html
****://***.bilibili.com/video/av24016930/index_935616.html
****://***.bilibili.com/video/av24656166/index_525557.html
****://***.bilibili.com/video/av24173458/index_977630.html
****://***.bilibili.com/video/av23903565/index_393632.html
****://***.bilibili.com/video/av24491463/index_603087.html
****://***.bilibili.com/video/av23900708/index_700943.html
****://***.bilibili.com/video/av24184578/index_164652.html
****://***.bilibili.com/video/av24655295/index_767928.html
****://***.bilibili.com/video/av24184802/index_280516.html
****://***.bilibili.com/video/av24655642/index_309084.html
****://***.bilibili.com/video/av24452937/index_495407.html
****://***.bilibili.com/video/av24653129/index_380518.html
****://***.bilibili.com/video/av24457119/index_784582.html
****://***.bilibili.com/video/av24655785/index_582172.html
****://***.bilibili.com/video/av24653000/index_292015.html
****://***.bilibili.com/video/av24655755/index_718402.html
****://***.bilibili.com/video/av24657047/index_870385.html
****://***.bilibili.com/video/av24485938/index_700018.html
****://***.bilibili.com/video/av24653801/index_944730.html
****://***.bilibili.com/video/av24655755/index_366246.html
****://***.bilibili.com/video/av24655273/index_980046.html
****://***.bilibili.com/video/av24653129/index_990946.html
****://***.bilibili.com/video/av24655647/index_560015.html
****://***.bilibili.com/video/av24656041/index_912852.html
****://***.bilibili.com/video/av24486247/index_240773.html
****://***.bilibili.com/video/av24172270/index_925287.html
****://***.bilibili.com/video/av24185681/index_678857.html
****://***.bilibili.com/video/av24452903/index_916183.html
****://***.bilibili.com/video/av24101095/index_245735.html
****://***.bilibili.com/video/av24655351/index_103660.html
****://***.bilibili.com/video/av24492881/index_126053.html
****://***.bilibili.com/video/av24657248/index_472372.html
****://***.bilibili.com/video/av24656457/index_636386.html
****://***.bilibili.com/video/av24655256/index_267680.html
****://***.bilibili.com/video/av24657769/index_636601.html
****://***.bilibili.com/video/av24657262/index_840901.html
****://***.bilibili.com/video/av24652868/index_199904.html
****://***.bilibili.com/video/av24146750/index_549721.html
****://***.bilibili.com/video/av24183918/index_714045.html
****://***.bilibili.com/video/av24177421/index_121914.html
****://***.bilibili.com/video/av24102469/index_202548.html
****://***.bilibili.com/video/av24655833/index_531841.html
****://***.bilibili.com/video/av24657593/index_171523.html
****://***.bilibili.com/video/av24653029/index_088191.html
****://***.bilibili.com/video/av24016529/index_324211.html
****://***.bilibili.com/video/av24461098/index_185563.html
****://***.bilibili.com/video/av24653219/index_502019.html
****://***.bilibili.com/video/av24184166/index_503610.html
****://***.bilibili.com/video/av24655260/index_871819.html
****://***.bilibili.com/video/av24657814/index_133542.html
****://***.bilibili.com/video/av24486010/index_255839.html
****://***.bilibili.com/video/av24653714/index_747381.html
****://***.bilibili.com/video/av24656422/index_900594.html
****://***.bilibili.com/video/av24657735/index_341469.html
****://***.bilibili.com/video/av24652864/index_402119.html
****://***.bilibili.com/video/av24453525/index_701272.html
****://***.bilibili.com/video/av24656710/index_506908.html
****://***.bilibili.com/video/av24652868/index_564815.html
****://***.bilibili.com/video/av24186191/index_579829.html
****://***.bilibili.com/video/av24454550/index_707480.html
****://***.bilibili.com/video/av24657571/index_657952.html
****://***.bilibili.com/video/av24653887/index_803082.html
****://***.bilibili.com/video/av24457174/index_407913.html
****://***.bilibili.com/video/av23813808/index_480694.html
****://***.bilibili.com/video/av24653105/index_940095.html
****://***.bilibili.com/video/av24657593/index_841529.html
****://***.bilibili.com/video/av24655681/index_556537.html
****://***.bilibili.com/video/av24452999/index_538475.html
回复

使用道具 举报

8

主题

32

帖子

92

积分

注册会员

Rank: 2

积分
92
发表于 2018-6-12 18:31:48 | 显示全部楼层
**省考疑被** 多地人社厅介入核实2018年06月12日2018-6-12 18:14:54
****s://***.bilibili.com/video/av24657762/index_549.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657358/index_2794.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657027/index_29118.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655699/index_5561993.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175577/index_72718587.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653910/index_411347.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185103/index_685.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655894/index_5715.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653058/index_77124.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452909/index_2829258.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465752/index_92201657.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653133/index_748997.html
****s://***.bilibili.com/video/av23815706/index_596.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655862/index_4605.html
****s://***.bilibili.com/video/av24493004/index_45246.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656741/index_6921573.html
****s://***.bilibili.com/video/av24652991/index_47308953.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655952/index_822845.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454255/index_583.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653916/index_2236.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653680/index_43435.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655662/index_1584415.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656049/index_43509131.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655943/index_717776.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172821/index_541.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655597/index_2629.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655092/index_59580.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656451/index_6523281.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655704/index_65914917.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653806/index_133316.html
****s://***.bilibili.com/video/av24174003/index_406.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172938/index_6492.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653695/index_08464.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657256/index_1292909.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492532/index_04530733.html
****s://***.bilibili.com/video/av23900101/index_977254.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486673/index_752.html
****s://***.bilibili.com/video/av24183993/index_9659.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655862/index_08029.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655558/index_5052669.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655544/index_85355627.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653041/index_636329.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453292/index_562.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176697/index_8103.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453382/index_97635.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184795/index_2305596.html
****s://***.bilibili.com/video/av23900599/index_87862745.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173978/index_645704.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452837/index_706.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656457/index_0285.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655140/index_06028.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456750/index_4191097.html
****s://***.bilibili.com/video/av24174170/index_28678373.html
****s://***.bilibili.com/video/av24652973/index_971689.html
回复

使用道具 举报

4

主题

21

帖子

62

积分

注册会员

Rank: 2

积分
62
发表于 2018-6-13 06:55:09 | 显示全部楼层
中国万吨海警船巡航航拍照曝光(图)2018年06月13日2018/6/13 6:55:04
****s://***.bilibili.com/video/av24102972/index_729.html
****s://***.bilibili.com/video/av24148498/index_2767.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656087/index_63023.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655894/index_7306777.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655073/index_89995603.html
****s://***.bilibili.com/video/av24015441/index_327061.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184762/index_908.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657142/index_8944.html
****s://***.bilibili.com/video/av24174186/index_59640.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653254/index_3822891.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456780/index_18241119.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653689/index_501855.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656723/index_395.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655539/index_4390.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657693/index_25730.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656658/index_8165796.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175790/index_66553827.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655785/index_571298.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653184/index_899.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656728/index_5346.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655962/index_45436.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656093/index_6608765.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655338/index_77233765.html
****s://***.bilibili.com/video/av23815676/index_325145.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655246/index_560.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653640/index_2782.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103118/index_50597.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655169/index_6565112.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655242/index_49051918.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657294/index_824515.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465776/index_356.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655325/index_2121.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656082/index_90702.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185262/index_6666134.html
****s://***.bilibili.com/video/av23903604/index_58475543.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488975/index_922566.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101887/index_328.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657224/index_3579.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657203/index_51771.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653733/index_8037156.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653560/index_32285749.html
****s://***.bilibili.com/video/av24016877/index_036550.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486783/index_536.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176468/index_6888.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486333/index_29737.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491408/index_9154785.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491036/index_43697468.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656692/index_634501.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173439/index_967.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491868/index_2229.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655755/index_43014.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455354/index_2640569.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657750/index_13314010.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656723/index_321517.html
回复

使用道具 举报

8

主题

37

帖子

102

积分

注册会员

Rank: 2

积分
102
发表于 2018-6-13 19:54:40 | 显示全部楼层
Google也被假新闻骗了:奥巴马将第三次竞选总统2018年06月13日2018/6/13 19:54:41
****://***.bilibili.com/video/av24490951/index_950465.html
****://***.bilibili.com/video/av24655287/index_696574.html
****://***.bilibili.com/video/av24657318/index_528797.html
****://***.bilibili.com/video/av24102822/index_595887.html
****://***.bilibili.com/video/av24492816/index_311532.html
****://***.bilibili.com/video/av24015292/index_047454.html
****://***.bilibili.com/video/av24457423/index_176231.html
****://***.bilibili.com/video/av24489094/index_010717.html
****://***.bilibili.com/video/av24655744/index_121323.html
****://***.bilibili.com/video/av24653105/index_631731.html
****://***.bilibili.com/video/av24655732/index_723240.html
****://***.bilibili.com/video/av23815786/index_739778.html
****://***.bilibili.com/video/av24655118/index_777765.html
****://***.bilibili.com/video/av24186091/index_699890.html
****://***.bilibili.com/video/av24656503/index_031562.html
****://***.bilibili.com/video/av24173948/index_083640.html
****://***.bilibili.com/video/av24173679/index_223103.html
****://***.bilibili.com/video/av24173910/index_946572.html
****://***.bilibili.com/video/av24656087/index_374169.html
****://***.bilibili.com/video/av24655647/index_026125.html
****://***.bilibili.com/video/av24456673/index_619954.html
****://***.bilibili.com/video/av24485487/index_467471.html
****://***.bilibili.com/video/av24655131/index_902651.html
****://***.bilibili.com/video/av24173154/index_696144.html
****://***.bilibili.com/video/av24488685/index_586892.html
****://***.bilibili.com/video/av24146638/index_037974.html
****://***.bilibili.com/video/av24655597/index_556466.html
****://***.bilibili.com/video/av24657654/index_972257.html
****://***.bilibili.com/video/av24653602/index_397254.html
****://***.bilibili.com/video/av24102850/index_982782.html
****://***.bilibili.com/video/av24653832/index_658382.html
****://***.bilibili.com/video/av23812508/index_444667.html
****://***.bilibili.com/video/av24656555/index_934975.html
****://***.bilibili.com/video/av24652899/index_733280.html
****://***.bilibili.com/video/av24492784/index_934521.html
****://***.bilibili.com/video/av24655140/index_516491.html
****://***.bilibili.com/video/av24655911/index_130431.html
****://***.bilibili.com/video/av24184156/index_231152.html
****://***.bilibili.com/video/av24657693/index_160275.html
****://***.bilibili.com/video/av24655066/index_712786.html
****://***.bilibili.com/video/av24657301/index_594343.html
****://***.bilibili.com/video/av24655898/index_740264.html
****://***.bilibili.com/video/av24653041/index_358112.html
****://***.bilibili.com/video/av24656662/index_075870.html
****://***.bilibili.com/video/av24492428/index_973090.html
****://***.bilibili.com/video/av24653689/index_678778.html
****://***.bilibili.com/video/av24657224/index_006789.html
****://***.bilibili.com/video/av24656459/index_305819.html
****://***.bilibili.com/video/av24655755/index_994180.html
****://***.bilibili.com/video/av24184669/index_350477.html
****://***.bilibili.com/video/av24488735/index_496126.html
****://***.bilibili.com/video/av24102676/index_756870.html
****://***.bilibili.com/video/av24172190/index_625698.html
****://***.bilibili.com/video/av24172357/index_679264.html
****://***.bilibili.com/video/av24655760/index_010127.html
****://***.bilibili.com/video/av24106545/index_287003.html
****://***.bilibili.com/video/av24146652/index_352419.html
****://***.bilibili.com/video/av24656082/index_330650.html
****://***.bilibili.com/video/av24655760/index_108545.html
****://***.bilibili.com/video/av24186049/index_637893.html
****://***.bilibili.com/video/av24175465/index_875352.html
****://***.bilibili.com/video/av24492876/index_810525.html
****://***.bilibili.com/video/av24655118/index_801815.html
****://***.bilibili.com/video/av24655225/index_647559.html
****://***.bilibili.com/video/av24102536/index_039413.html
****://***.bilibili.com/video/av24655378/index_700060.html
****://***.bilibili.com/video/av24148456/index_971474.html
****://***.bilibili.com/video/av24656531/index_929290.html
****://***.bilibili.com/video/av24653651/index_707776.html
****://***.bilibili.com/video/av24185742/index_445154.html
****://***.bilibili.com/video/av24454175/index_284964.html
****://***.bilibili.com/video/av24652895/index_432798.html
****://***.bilibili.com/video/av24451524/index_635774.html
****://***.bilibili.com/video/av23815659/index_135307.html
****://***.bilibili.com/video/av24173391/index_764578.html
****://***.bilibili.com/video/av24653184/index_601604.html
****://***.bilibili.com/video/av24653065/index_212065.html
****://***.bilibili.com/video/av24653733/index_402364.html
****://***.bilibili.com/video/av24653757/index_014849.html
****://***.bilibili.com/video/av24657078/index_070536.html
回复

使用道具 举报

展开

Archiver|手机版|小黑屋|Piu4.Com  

GMT+8, 2018-8-17 19:16 , Processed in 0.564424 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表