Piu4-社区

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 游戏 福利 新服
楼主: piu4-微笑

[综合交流] Piu4《屠龙战记》双线6区4月7日开服

  [复制链接]

30

主题

39

帖子

128

积分

注册会员

Rank: 2

积分
128
发表于 2018-6-8 23:19:25 | 显示全部楼层
西安**集中整治交通违法 一天查处违停7000余次(图)2018年06月08日2018/6/8 23:23:57
****s://***.bilibili.com/video/av24455340/index_050.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176574/index_2466.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491046/index_07170.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457532/index_2239180.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457140/index_82347470.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457362/index_002217.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453723/index_497.html
****s://***.bilibili.com/video/av24145481/index_5480.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455490/index_35155.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456359/index_8564058.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184716/index_35175246.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454120/index_254244.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452961/index_509.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456446/index_6861.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186186/index_44610.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453173/index_1544347.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492504/index_45171619.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492401/index_639632.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491864/index_731.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485523/index_2016.html
****s://***.bilibili.com/video/av21746786/index_49018.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456562/index_7935126.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491932/index_81450483.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461049/index_799666.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185655/index_884.html
****s://***.bilibili.com/video/av24489012/index_0954.html
****s://***.bilibili.com/video/av21743889/index_81510.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744289/index_8800036.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485900/index_88107888.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102926/index_040131.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461047/index_680.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102170/index_1980.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744598/index_76735.html
****s://***.bilibili.com/video/av24464822/index_6898965.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744394/index_65648945.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491308/index_436933.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457395/index_377.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744789/index_4662.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486337/index_73773.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486071/index_5515440.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465064/index_92525038.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461077/index_544415.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744138/index_689.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744590/index_2023.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454285/index_40956.html
****s://***.bilibili.com/video/av23900694/index_6378301.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485379/index_51561677.html
****s://***.bilibili.com/video/av23813870/index_719063.html
****s://***.bilibili.com/video/av24017085/index_151.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102466/index_2264.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454234/index_23207.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744040/index_5324289.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465849/index_54712742.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488655/index_261243.html
回复

使用道具 举报

8

主题

19

帖子

62

积分

注册会员

Rank: 2

积分
62
发表于 2018-6-9 05:05:21 | 显示全部楼层
市民买回猪肉夜发蓝光 食药监:疑因饲料含磷过量2018年06月09日2018/6/9 5:05:15
****://***.bilibili.com/video/av24488936/index_341.html
****://***.bilibili.com/video/av24486709/index_1123.html
****://***.bilibili.com/video/av24460966/index_39654.html
****://***.bilibili.com/video/av24453811/index_0917370.html
****://***.bilibili.com/video/av24492889/index_22164000.html
****://***.bilibili.com/video/av24491790/index_924220.html
****://***.bilibili.com/video/av24453995/index_406.html
****://***.bilibili.com/video/av24146690/index_2554.html
****://***.bilibili.com/video/av24455279/index_80814.html
****://***.bilibili.com/video/av24487318/index_1785276.html
****://***.bilibili.com/video/av24488577/index_66694674.html
****://***.bilibili.com/video/av24101487/index_615841.html
****://***.bilibili.com/video/av21744248/index_520.html
****://***.bilibili.com/video/av24457073/index_2136.html
****://***.bilibili.com/video/av24465692/index_83392.html
****://***.bilibili.com/video/av24491858/index_7693070.html
****://***.bilibili.com/video/av24465776/index_70636665.html
****://***.bilibili.com/video/av24457416/index_016565.html
****://***.bilibili.com/video/av21744535/index_754.html
****://***.bilibili.com/video/av24146652/index_0425.html
****://***.bilibili.com/video/av24454428/index_20020.html
****://***.bilibili.com/video/av24186130/index_7742388.html
****://***.bilibili.com/video/av24463852/index_36717954.html
****://***.bilibili.com/video/av24492383/index_594012.html
****://***.bilibili.com/video/av24488425/index_404.html
****://***.bilibili.com/video/av24486662/index_9970.html
****://***.bilibili.com/video/av24461132/index_32308.html
****://***.bilibili.com/video/av24488936/index_0195533.html
****://***.bilibili.com/video/av24456380/index_44434358.html
****://***.bilibili.com/video/av24488876/index_030169.html
****://***.bilibili.com/video/av24487478/index_381.html
****://***.bilibili.com/video/av24463745/index_6640.html
****://***.bilibili.com/video/av24453901/index_14392.html
****://***.bilibili.com/video/av24466026/index_5644600.html
****://***.bilibili.com/video/av24453650/index_01312704.html
****://***.bilibili.com/video/av24486745/index_949530.html
****://***.bilibili.com/video/av23902561/index_490.html
****://***.bilibili.com/video/av24184662/index_8157.html
****://***.bilibili.com/video/av24488784/index_14190.html
****://***.bilibili.com/video/av24485547/index_0360159.html
****://***.bilibili.com/video/av24457249/index_78292802.html
****://***.bilibili.com/video/av21746740/index_523177.html
****://***.bilibili.com/video/av24465654/index_643.html
****://***.bilibili.com/video/av24453126/index_6551.html
****://***.bilibili.com/video/av21746798/index_50102.html
****://***.bilibili.com/video/av24452581/index_4789816.html
****://***.bilibili.com/video/av24454692/index_94180852.html
****://***.bilibili.com/video/av24488497/index_076411.html
****://***.bilibili.com/video/av24453379/index_156.html
****://***.bilibili.com/video/av24461142/index_1597.html
****://***.bilibili.com/video/av24453173/index_18403.html
****://***.bilibili.com/video/av24485943/index_5305219.html
****://***.bilibili.com/video/av24490988/index_57418979.html
****://***.bilibili.com/video/av24176496/index_597206.html
回复

使用道具 举报

7

主题

37

帖子

101

积分

注册会员

Rank: 2

积分
101
发表于 2018-6-9 05:27:01 | 显示全部楼层
广东各高速公路车流量逐渐增加 部分道路出现拥堵2018年06月09日2018/6/9 5:27:30
****s://***.bilibili.com/video/av21744063/index_4004915.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456566/index_7511883.html
****s://***.bilibili.com/video/av23900708/index_9358876.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461061/index_2487776.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185172/index_6473932.html
****s://***.bilibili.com/video/av24487418/index_7605334.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453639/index_2241576.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175871/index_7204646.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453689/index_8902789.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453983/index_5080044.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461169/index_2688229.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452028/index_7094479.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488942/index_3884634.html
****s://***.bilibili.com/video/av21746841/index_8107994.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452982/index_0345726.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744273/index_8589100.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466262/index_4235881.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744385/index_8551624.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452234/index_1266945.html
****s://***.bilibili.com/video/av24145044/index_8285234.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453147/index_6093992.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744590/index_1030019.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744060/index_3157074.html
****s://***.bilibili.com/video/av23899952/index_4310259.html
****s://***.bilibili.com/video/av23904028/index_8145219.html
****s://***.bilibili.com/video/av21746656/index_3063148.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454182/index_2028066.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457558/index_1562684.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488374/index_4212076.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454229/index_7189325.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488873/index_9676495.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488567/index_6448642.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486081/index_7076776.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486262/index_9963722.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455523/index_1643440.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466155/index_9192445.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185042/index_0206317.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491842/index_9830189.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173252/index_8363157.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456278/index_0754846.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488884/index_3229396.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456359/index_7443254.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486762/index_1092867.html
****s://***.bilibili.com/video/av23899400/index_0996779.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485421/index_2095377.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457687/index_7348121.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485943/index_9240360.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455410/index_4045758.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485461/index_1745385.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488493/index_7978784.html
****s://***.bilibili.com/video/av23813814/index_1131739.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485373/index_8550304.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486660/index_4459632.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103359/index_9984980.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488317/index_3653801.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454336/index_3819568.html
****s://***.bilibili.com/video/av23813134/index_9268178.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172584/index_6105164.html
****s://***.bilibili.com/video/av24487497/index_0355757.html
****s://***.bilibili.com/video/av21746660/index_2956462.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744364/index_5932604.html
****s://***.bilibili.com/video/av24463709/index_9512763.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452933/index_1400382.html
****s://***.bilibili.com/video/av24464033/index_4081854.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461142/index_2863134.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486378/index_2420297.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452337/index_8354603.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173340/index_6018588.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455160/index_9140259.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486788/index_3715048.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452311/index_6953347.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452329/index_1384171.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491457/index_4789538.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465702/index_6307692.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744166/index_9470117.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177437/index_5484604.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102466/index_7656455.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485383/index_1595925.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491527/index_3574118.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453693/index_7100527.html
回复

使用道具 举报

26

主题

53

帖子

160

积分

注册会员

Rank: 2

积分
160
发表于 2018-6-9 14:32:22 | 显示全部楼层
苹果标志被咬一口致敬图灵?只为看着不像樱桃2018年06月09日2018/6/9 14:32:22
****s://***.bilibili.com/video/av24486246/index_255593.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466262/index_318544.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454136/index_175540.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457114/index_271617.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491383/index_887136.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744341/index_602244.html
****s://***.bilibili.com/video/av24460947/index_320667.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452163/index_431570.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457595/index_430323.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456927/index_970132.html
****s://***.bilibili.com/video/av24464917/index_777837.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744807/index_356866.html
****s://***.bilibili.com/video/av24463970/index_303591.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173483/index_564280.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455467/index_503470.html
****s://***.bilibili.com/video/av23902706/index_374023.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176803/index_610750.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452553/index_939865.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465631/index_613378.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173821/index_680142.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176727/index_376420.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488697/index_112398.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491277/index_808390.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455084/index_558986.html
****s://***.bilibili.com/video/av24016961/index_952309.html
****s://***.bilibili.com/video/av24015333/index_475414.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486780/index_655127.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452985/index_456100.html
****s://***.bilibili.com/video/av21743849/index_115093.html
****s://***.bilibili.com/video/av21746656/index_098762.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185180/index_181174.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454323/index_081234.html
****s://***.bilibili.com/video/av24016965/index_814950.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457358/index_143775.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185162/index_425806.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457103/index_855491.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454635/index_145210.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453470/index_245381.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185117/index_181377.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453527/index_094736.html
****s://***.bilibili.com/video/av24489100/index_902108.html
****s://***.bilibili.com/video/av24100937/index_014953.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457068/index_534781.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486346/index_093365.html
****s://***.bilibili.com/video/av24100763/index_053425.html
****s://***.bilibili.com/video/av24183939/index_585403.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488615/index_886729.html
****s://***.bilibili.com/video/av23899401/index_645536.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452584/index_598572.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184073/index_105957.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452569/index_432396.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486360/index_916963.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453886/index_756888.html
****s://***.bilibili.com/video/av24489148/index_965054.html
****s://***.bilibili.com/video/av24144778/index_885676.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453693/index_834012.html
****s://***.bilibili.com/video/av24463745/index_117243.html
****s://***.bilibili.com/video/av23904387/index_064013.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453566/index_081993.html
****s://***.bilibili.com/video/av21746766/index_146853.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456790/index_913700.html
****s://***.bilibili.com/video/av24487326/index_760109.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452941/index_338822.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457564/index_986355.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456320/index_958195.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491743/index_800326.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486745/index_116096.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176153/index_612798.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744763/index_044618.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491951/index_381346.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492532/index_193712.html
****s://***.bilibili.com/video/av24489079/index_398297.html
****s://***.bilibili.com/video/av24146043/index_388044.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457140/index_552298.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491463/index_981361.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488389/index_331804.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488977/index_200441.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101680/index_669741.html
****s://***.bilibili.com/video/av24489003/index_456904.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491688/index_899643.html
回复

使用道具 举报

7

主题

44

帖子

115

积分

注册会员

Rank: 2

积分
115
发表于 2018-6-10 02:54:31 | 显示全部楼层
图文:决不放弃她2018年06月10日2018/6/10 2:54:31
****://***.bilibili.com/video/av24454275/index_429.html
****://***.bilibili.com/video/av24452408/index_5069.html
****://***.bilibili.com/video/av24454489/index_64422.html
****://***.bilibili.com/video/av24455279/index_6534299.html
****://***.bilibili.com/video/av24457043/index_31712843.html
****://***.bilibili.com/video/av23902288/index_521279.html
****://***.bilibili.com/video/av24454807/index_387.html
****://***.bilibili.com/video/av24491288/index_6094.html
****://***.bilibili.com/video/av24465776/index_41199.html
****://***.bilibili.com/video/av21744622/index_5430063.html
****://***.bilibili.com/video/av24454807/index_30624023.html
****://***.bilibili.com/video/av24485418/index_360121.html
****://***.bilibili.com/video/av24489044/index_553.html
****://***.bilibili.com/video/av24485407/index_0315.html
****://***.bilibili.com/video/av24453105/index_42148.html
****://***.bilibili.com/video/av24454541/index_9361761.html
****://***.bilibili.com/video/av24456790/index_34999347.html
****://***.bilibili.com/video/av24485362/index_972731.html
****://***.bilibili.com/video/av24463960/index_576.html
****://***.bilibili.com/video/av24455315/index_5368.html
****://***.bilibili.com/video/av24176697/index_94685.html
****://***.bilibili.com/video/av24492993/index_8709804.html
****://***.bilibili.com/video/av24488379/index_89606063.html
****://***.bilibili.com/video/av24453020/index_364996.html
****://***.bilibili.com/video/av24465603/index_997.html
****://***.bilibili.com/video/av24489169/index_1357.html
****://***.bilibili.com/video/av24456916/index_42335.html
****://***.bilibili.com/video/av24453889/index_5432217.html
****://***.bilibili.com/video/av24454182/index_22300314.html
****://***.bilibili.com/video/av24176392/index_238816.html
****://***.bilibili.com/video/av24454214/index_019.html
****://***.bilibili.com/video/av24464926/index_5238.html
****://***.bilibili.com/video/av23903738/index_04080.html
****://***.bilibili.com/video/av24492993/index_9954073.html
****://***.bilibili.com/video/av21744129/index_98990820.html
****://***.bilibili.com/video/av24491764/index_971636.html
****://***.bilibili.com/video/av24487522/index_859.html
****://***.bilibili.com/video/av21744117/index_9747.html
****://***.bilibili.com/video/av24455461/index_17835.html
****://***.bilibili.com/video/av24453385/index_3798131.html
****://***.bilibili.com/video/av24456813/index_93583502.html
****://***.bilibili.com/video/av24488379/index_765115.html
****://***.bilibili.com/video/av24454323/index_772.html
****://***.bilibili.com/video/av21744813/index_5269.html
****://***.bilibili.com/video/av24486381/index_53504.html
****://***.bilibili.com/video/av24186786/index_2937437.html
****://***.bilibili.com/video/av24456566/index_21886296.html
****://***.bilibili.com/video/av24177428/index_292102.html
****://***.bilibili.com/video/av24492523/index_942.html
****://***.bilibili.com/video/av21744554/index_6263.html
****://***.bilibili.com/video/av24461021/index_83213.html
****://***.bilibili.com/video/av24488830/index_7769099.html
****://***.bilibili.com/video/av24457490/index_88945762.html
****://***.bilibili.com/video/av24454712/index_612858.html
回复

使用道具 举报

11

主题

31

帖子

93

积分

注册会员

Rank: 2

积分
93
发表于 2018-6-10 10:54:00 | 显示全部楼层
生命在奉献中延续2018年06月10日2018-6-10 10:37:09
****://***.bilibili.com/video/av24452812/index_291.html
****://***.bilibili.com/video/av21744148/index_3573.html
****://***.bilibili.com/video/av21744218/index_34187.html
****://***.bilibili.com/video/av24492785/index_8808931.html
****://***.bilibili.com/video/av24177451/index_69217481.html
****://***.bilibili.com/video/av24456532/index_208922.html
****://***.bilibili.com/video/av24488975/index_584.html
****://***.bilibili.com/video/av24465702/index_6052.html
****://***.bilibili.com/video/av24492410/index_27015.html
****://***.bilibili.com/video/av24466284/index_2356997.html
****://***.bilibili.com/video/av24105310/index_09656935.html
****://***.bilibili.com/video/av24488776/index_524450.html
****://***.bilibili.com/video/av21744208/index_863.html
****://***.bilibili.com/video/av24453252/index_1808.html
****://***.bilibili.com/video/av24485519/index_69811.html
****://***.bilibili.com/video/av24454602/index_8699915.html
****://***.bilibili.com/video/av24453009/index_68069812.html
****://***.bilibili.com/video/av21744531/index_355020.html
****://***.bilibili.com/video/av24491834/index_574.html
****://***.bilibili.com/video/av24466166/index_0988.html
****://***.bilibili.com/video/av24456962/index_73187.html
****://***.bilibili.com/video/av24486020/index_8509681.html
****://***.bilibili.com/video/av24176727/index_70840248.html
****://***.bilibili.com/video/av24490947/index_800306.html
****://***.bilibili.com/video/av24485483/index_067.html
****://***.bilibili.com/video/av24488826/index_9493.html
****://***.bilibili.com/video/av24492527/index_88479.html
****://***.bilibili.com/video/av24466055/index_6246869.html
****://***.bilibili.com/video/av24491864/index_18894970.html
****://***.bilibili.com/video/av24171955/index_865266.html
****://***.bilibili.com/video/av24487306/index_328.html
****://***.bilibili.com/video/av24456721/index_5089.html
****://***.bilibili.com/video/av24455554/index_00720.html
****://***.bilibili.com/video/av24492889/index_0332670.html
****://***.bilibili.com/video/av24486670/index_14969433.html
****://***.bilibili.com/video/av24455513/index_226814.html
****://***.bilibili.com/video/av24454268/index_065.html
****://***.bilibili.com/video/av24172304/index_2876.html
****://***.bilibili.com/video/av24454037/index_38741.html
****://***.bilibili.com/video/av24176468/index_8680952.html
****://***.bilibili.com/video/av21746660/index_15804739.html
****://***.bilibili.com/video/av21744441/index_623339.html
****://***.bilibili.com/video/av24184238/index_118.html
****://***.bilibili.com/video/av24453061/index_9111.html
****://***.bilibili.com/video/av24455437/index_85247.html
****://***.bilibili.com/video/av21744040/index_2376236.html
****://***.bilibili.com/video/av24452232/index_78861746.html
****://***.bilibili.com/video/av24454182/index_634407.html
****://***.bilibili.com/video/av24486776/index_497.html
****://***.bilibili.com/video/av24103163/index_4902.html
****://***.bilibili.com/video/av24488908/index_89826.html
****://***.bilibili.com/video/av24461182/index_8253287.html
****://***.bilibili.com/video/av24491760/index_91812951.html
****://***.bilibili.com/video/av24455103/index_522830.html
回复

使用道具 举报

6

主题

19

帖子

64

积分

注册会员

Rank: 2

积分
64
发表于 2018-6-10 11:33:19 | 显示全部楼层
你拖后腿了吗?过去三个月,平均每个中国人在淘宝天猫上花704元2018年06月10日2018/6/10 11:33:06
****://***.bilibili.com/video/av24172835/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24175790/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24486104/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24185678/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24452408/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24465839/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24456982/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24491509/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24492378/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24488936/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24485528/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av21744071/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24491838/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24452153/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24457168/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24454803/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24016688/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24456293/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24454456/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24465710/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24457290/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24464860/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24184685/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24457508/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24454120/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av21744248/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av21744004/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24456371/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24485870/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24102086/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av21743954/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24452995/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24491709/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24491932/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24101698/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av21743861/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24452802/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24457276/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24456315/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24485519/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24485862/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24492866/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24456694/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av21744457/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24144819/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24466232/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24486696/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453250/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24491688/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24455610/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24487347/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24452863/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24485459/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24456489/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24454062/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24492401/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24456446/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24457053/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24464995/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24186150/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24466047/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453186/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24491288/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24456304/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24486450/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24488577/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24493004/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24491764/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24487509/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24485900/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24487371/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av21743843/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24455232/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453245/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453469/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453474/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24466073/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453250/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24488873/index_000000.html
回复

使用道具 举报

7

主题

35

帖子

97

积分

注册会员

Rank: 2

积分
97
发表于 2018-6-11 08:37:41 | 显示全部楼层
昆明站昨天发送9.2万人2018年06月11日2018-6-11 8:20:48
****s://***.bilibili.com/video/av23900646/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177490/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655135/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453679/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452908/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453312/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656422/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653793/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176291/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24463889/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455561/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657346/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656438/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657155/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491318/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656466/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24145050/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657243/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657168/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185042/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655101/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491811/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657756/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653660/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655280/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177427/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491737/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485487/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173809/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657047/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177412/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454635/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492929/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173096/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173814/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185711/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24652991/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486438/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655325/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656503/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av23813224/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24106528/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655808/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av23813962/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656696/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454613/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172270/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455549/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657371/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24463741/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453734/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24148661/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453366/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655904/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657262/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24652878/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185705/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av23904189/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653219/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657069/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103471/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465823/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175665/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486807/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655806/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452952/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655760/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453556/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653793/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24016516/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655369/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657142/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657814/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455610/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655184/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655823/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655125/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102990/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486750/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653240/index_000000.html
回复

使用道具 举报

12

主题

25

帖子

96

积分

注册会员

Rank: 2

积分
96
发表于 2018-6-11 16:33:53 | 显示全部楼层
81名**诈骗嫌疑人被押解回国2018年06月11日2018/6/11 16:33:53
****s://***.bilibili.com/video/av24655147/index_412142.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653240/index_258.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657633/index_9808.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657129/index_61266.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173988/index_9125506.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653714/index_45637877.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655198/index_304769.html
****s://***.bilibili.com/video/av23900683/index_109.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176217/index_2655.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655140/index_32674.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655724/index_2429369.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184063/index_93508577.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103212/index_232953.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655943/index_660.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655560/index_4706.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653254/index_99203.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656713/index_2692533.html
****s://***.bilibili.com/video/av24146675/index_54213883.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656474/index_338134.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655362/index_890.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655583/index_5172.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655246/index_41798.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172981/index_7684595.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653019/index_70943671.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655808/index_184189.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453630/index_841.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456780/index_8783.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653747/index_63615.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461218/index_8975277.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657605/index_16731003.html
****s://***.bilibili.com/video/av24463847/index_468421.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184948/index_115.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653737/index_2362.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655755/index_94646.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657148/index_2638665.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655321/index_08931293.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657777/index_174006.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656658/index_855.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657762/index_4263.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486814/index_79114.html
****s://***.bilibili.com/video/av23900610/index_3814261.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656482/index_18582887.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657777/index_233946.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457508/index_582.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657148/index_8275.html
****s://***.bilibili.com/video/av23900672/index_02983.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656581/index_6374544.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657393/index_46459108.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465852/index_318732.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491938/index_145.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465610/index_7164.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655808/index_20541.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653728/index_0979705.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653712/index_67940426.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657362/index_894365.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176217/index_685.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488790/index_6488.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656667/index_61649.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657654/index_2323413.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491500/index_95814317.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452559/index_156502.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657624/index_963.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185172/index_3616.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657121/index_45603.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453980/index_7991140.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176816/index_39408002.html
****s://***.bilibili.com/video/av24489076/index_975547.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491402/index_188.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655635/index_4414.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655813/index_37541.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454434/index_3746934.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653858/index_97702161.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186230/index_826453.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653029/index_650.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656723/index_7807.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653551/index_73235.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655877/index_7982802.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653554/index_69736274.html
****s://***.bilibili.com/video/av24487343/index_371745.html
回复

使用道具 举报

18

主题

41

帖子

120

积分

注册会员

Rank: 2

积分
120
发表于 2018-6-11 17:32:05 | 显示全部楼层
周洪宇率队开展《湖北省非物质文化遗产条例》执法检查2018年06月11日2018\6\11 星期一 17:31:16
****://***.bilibili.com/video/av24457595/index_831.html
****://***.bilibili.com/video/av24176690/index_0007.html
****://***.bilibili.com/video/av24184671/index_59762.html
****://***.bilibili.com/video/av24653883/index_3322569.html
****://***.bilibili.com/video/av24184671/index_70264321.html
****://***.bilibili.com/video/av24455499/index_485381.html
****://***.bilibili.com/video/av24656098/index_192.html
****://***.bilibili.com/video/av24185178/index_3272.html
****://***.bilibili.com/video/av24655777/index_30009.html
****://***.bilibili.com/video/av24653133/index_0197782.html
****://***.bilibili.com/video/av24653916/index_88679670.html
****://***.bilibili.com/video/av24487521/index_363446.html
****://***.bilibili.com/video/av24102822/index_379.html
****://***.bilibili.com/video/av24656723/index_4233.html
****://***.bilibili.com/video/av24655889/index_53482.html
****://***.bilibili.com/video/av24653757/index_6451230.html
****://***.bilibili.com/video/av24653705/index_45512893.html
****://***.bilibili.com/video/av24184795/index_618842.html
****://***.bilibili.com/video/av24653105/index_921.html
****://***.bilibili.com/video/av24183853/index_6792.html
****://***.bilibili.com/video/av24488475/index_99421.html
****://***.bilibili.com/video/av24656157/index_8113534.html
****://***.bilibili.com/video/av24452570/index_92281655.html
****://***.bilibili.com/video/av24173705/index_232792.html
****://***.bilibili.com/video/av24655647/index_503.html
****://***.bilibili.com/video/av24657393/index_8428.html
****://***.bilibili.com/video/av24656166/index_46678.html
****://***.bilibili.com/video/av24465715/index_4969536.html
****://***.bilibili.com/video/av23902725/index_74016767.html
****://***.bilibili.com/video/av24653647/index_708677.html
****://***.bilibili.com/video/av24655710/index_285.html
****://***.bilibili.com/video/av23903884/index_3628.html
****://***.bilibili.com/video/av24653549/index_76002.html
****://***.bilibili.com/video/av24655378/index_0548696.html
****://***.bilibili.com/video/av24655714/index_24107447.html
****://***.bilibili.com/video/av24655983/index_408963.html
****://***.bilibili.com/video/av24100889/index_034.html
****://***.bilibili.com/video/av24657351/index_3685.html
****://***.bilibili.com/video/av24656739/index_22235.html
****://***.bilibili.com/video/av24485985/index_5808761.html
****://***.bilibili.com/video/av24173360/index_82351650.html
****://***.bilibili.com/video/av24656674/index_646258.html
****://***.bilibili.com/video/av24655793/index_092.html
****://***.bilibili.com/video/av24655785/index_9422.html
****://***.bilibili.com/video/av24652969/index_99378.html
****://***.bilibili.com/video/av24453889/index_1968627.html
****://***.bilibili.com/video/av24488876/index_91374498.html
****://***.bilibili.com/video/av24653549/index_612847.html
****://***.bilibili.com/video/av24657362/index_051.html
****://***.bilibili.com/video/av24653214/index_7540.html
****://***.bilibili.com/video/av24655280/index_13846.html
****://***.bilibili.com/video/av24657285/index_0693943.html
****://***.bilibili.com/video/av23903765/index_58955489.html
****://***.bilibili.com/video/av24653836/index_564621.html
回复

使用道具 举报

展开

Archiver|手机版|小黑屋|Piu4.Com  

GMT+8, 2018-6-20 19:15 , Processed in 0.200699 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表