Piu4-社区

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 游戏 福利 新服
查看: 2|回复: 2

[客服咨询] 悼念

[复制链接]

1299

主题

1299

帖子

3965

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3965
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

悼念
<共计1638字>

  

  散场之后,离开之前.年华以北,光阴以南,挥手再见.

  

  悼念

  ——禾小唯

  

  

  ▓>>2007年03月29日.

   

  一个噩耗:[夏忆]死了.

  我宁愿相信那天就是愚人节,是奶奶开个玩笑而已.

  或者奶奶老了,记性不好,叫错了名字也好.

  也或者这个城市有好多叫[夏忆]的,只要不是这个[夏忆]..

   

   

   

  ▓>>2000年夏季.

   

  我们相遇在那段小桥上.

  {我叫夏忆.}

  {我叫禾维.}

  我们相识在那段小桥上.

   

   

   

  ▓>>2000夏季--2002年夏季.

   

  {我们一起上学白癜风病治疗时间和护理有关系不吧.}

  呵,还记得总要路过那两棵高大的黄果树.

   

  {你知不知道,为什么我叫夏忆.}

  {为什么?因为好听么.}

  {因为妈妈是在夏季生下我.妈妈希望我长大后回忆她.孝顺她.}

  {噢..}

   

  还记得我们很Man的穿梭在那片小树林.

  现在是否还会有我们的脚印.

   

  那时候好流行跳绳.

  还记得900多个黄昏里.

  几乎都有:

  {黄果树.黄果丫.黄果树下就是我的家.我家来了个大姐姐.请坐请坐请请坐.一碗包子一碗面.大姐姐吃完就走了.}的调声.

  我们还让奶奶婆婆拉着绳子呐.

  [夏忆]我还很深刻的记得.

   

   

   

  ▓>>2003年初.

   

  没有再住在奶奶家了.

  只是每日中午到奶奶家吃饭.

  所以很少看见[夏忆].

   

   

   

  ▓>>2003年夏季.

   

  和[夏忆]一起上学.

  [夏忆]说了很多.

  说她妈妈改嫁了,说她有个姐姐了.

  听着她叫姐姐叫得那么的亲昵.

  小妮子你真的懂事了呐.

   

   

   

  ▓>>2005年冬季.

   

  在学校见到[夏忆].

  我们对视一笑.

  我看她戴了一顶帽子.想:这小妮子爱美丽了阿.

  错了.现在想起来.

  是因为化疗吧[夏忆].

   

   

   

  ▓>>2007年03月29日.

   

  2003年--2007年所有关与[夏忆]的一切.

  都是奶奶告诉我的.

   

  [夏忆]初二就休学了.

   

  [夏忆]在你第一次休克时,你决定走了.

  可是太多的牵挂,太多的舍不得.

  留下了.

   

  奶奶说你每天给自己打针.

  只记得我们孩童时候很是害怕针头打进肉里的.

  [夏忆].你是不想妈妈婆婆看见你痛苦的样子么.

   

  奶奶说就是因为针打多了.

  有毒.大腿部分都已经溃烂了.

  [夏忆]这是我们这个年纪所不能承受的痛.

  你如何做到.还可以那么坚强.

   

  奶奶说好像是2005年医生说你活不久了.

  **妈崩溃了.

  所以才会再生一个.

  [夏忆]你会不会恨**妈.

  你要谅解啊.一个母亲失去丈夫,多年后再失去女儿的痛.

  我只是好同情[夏忆妈妈].

  这种悲我们根本体会不到.

   

  奶奶说2006年的一个黄昏.

  很多老人在那段小桥上,还有[夏忆].

  {婆婆,好久没看见维维了.}

  {恩,她现在只是每天中午过来.}

  [夏忆]就算只有你一句问候.我也感觉很温暖.

  你还记得我.记得我这个朋友.

   

   

   

  ▓>>2007正月初八.

   

  这个清晨.

  正月初八的清晨.

  [夏忆]走了.

   

  中午,婆婆把所以夏忆用过的东西都扔了.

  奶奶说是他们害怕.

  不是吧.应该是怕睹物思人吧.

   

   

   

  ▓>>2007年04月02日.

   

  写下这篇日志,祭奠死去的[夏北京哪里白癜风病看的好忆].

  [夏忆]远方是不是除了遥远一无所有?

  [夏忆]让你选择,你还想不想重新再生活一次.我们再次相遇,相识在那段小桥上?

   

   

   

  散场之后,离开之前.年华以北,光阴以南,挥手再见.

   

   

   

   
提供关于白癜风 白癜风治疗过程中要注意治疗时间
   

   

  
回复

使用道具 举报

15

主题

34

帖子

107

积分

注册会员

Rank: 2

积分
107
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
**部非法集资案登记平台 向昆明泛亚有色投资人开放2018年07月12日2018/7/12 11:26:26
****s://***.bilibili.com/video/av26484524/index_929.html
****s://***.bilibili.com/video/av26494615/index_0292.html
****s://***.bilibili.com/video/av26491264/index_23314.html
****s://***.bilibili.com/video/av26006525/index_6523247.html
****s://***.bilibili.com/video/av26484849/index_90760170.html
****s://***.bilibili.com/video/av26484720/index_973523.html
****s://***.bilibili.com/video/av26484546/index_964.html
****s://***.bilibili.com/video/av26484708/index_7912.html
****s://***.bilibili.com/video/av25727488/index_33125.html
****s://***.bilibili.com/video/av26491254/index_7138744.html
****s://***.bilibili.com/video/av26491927/index_71443092.html
****s://***.bilibili.com/video/av26493472/index_237197.html
****s://***.bilibili.com/video/av25728604/index_034.html
****s://***.bilibili.com/video/av26491758/index_0276.html
****s://***.bilibili.com/video/av26489479/index_48168.html
****s://***.bilibili.com/video/av26494208/index_0255139.html
****s://***.bilibili.com/video/av26491751/index_26784954.html
****s://***.bilibili.com/video/av26484468/index_720564.html
****s://***.bilibili.com/video/av26491727/index_739.html
****s://***.bilibili.com/video/av25618841/index_5937.html
****s://***.bilibili.com/video/av26491254/index_20070.html
****s://***.bilibili.com/video/av26489456/index_4638465.html
****s://***.bilibili.com/video/av25728599/index_03616240.html
****s://***.bilibili.com/video/av26010479/index_558561.html
****s://***.bilibili.com/video/av26010470/index_672.html
****s://***.bilibili.com/video/av26010056/index_5191.html
****s://***.bilibili.com/video/av26491351/index_10902.html
****s://***.bilibili.com/video/av26494582/index_3072003.html
****s://***.bilibili.com/video/av26491691/index_92142333.html
****s://***.bilibili.com/video/av25732308/index_928481.html
****s://***.bilibili.com/video/av26484193/index_036.html
****s://***.bilibili.com/video/av26486238/index_5106.html
****s://***.bilibili.com/video/av26494071/index_19147.html
****s://***.bilibili.com/video/av25725956/index_4266452.html
****s://***.bilibili.com/video/av26484248/index_42349496.html
****s://***.bilibili.com/video/av26484847/index_430976.html
****s://***.bilibili.com/video/av26494436/index_673.html
****s://***.bilibili.com/video/av25726780/index_1704.html
****s://***.bilibili.com/video/av26489576/index_05474.html
****s://***.bilibili.com/video/av26483063/index_9801676.html
****s://***.bilibili.com/video/av26009386/index_53276071.html
****s://***.bilibili.com/video/av25726011/index_001183.html
****s://***.bilibili.com/video/av26485388/index_706.html
****s://***.bilibili.com/video/av26484237/index_3911.html
****s://***.bilibili.com/video/av26005872/index_30868.html
****s://***.bilibili.com/video/av26493588/index_1088945.html
****s://***.bilibili.com/video/av26491268/index_00255000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26494024/index_663432.html
****s://***.bilibili.com/video/av26491168/index_471.html
****s://***.bilibili.com/video/av26491198/index_3359.html
****s://***.bilibili.com/video/av25726840/index_18424.html
****s://***.bilibili.com/video/av26493652/index_1333856.html
****s://***.bilibili.com/video/av26491187/index_65000758.html
****s://***.bilibili.com/video/av26017777/index_552697.html
回复

使用道具 举报

15

主题

46

帖子

149

积分

注册会员

Rank: 2

积分
149
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
传戴尔旗下安全公司SecureWorks将于本月IPO2018年07月12日2018\7\12 星期四 14:31:04
****://***.bilibili.com/video/av26484193/index_467010.html
****://***.bilibili.com/video/av26484856/index_052021.html
****://***.bilibili.com/video/av26491294/index_979123.html
****://***.bilibili.com/video/av26485720/index_852889.html
****://***.bilibili.com/video/av25618951/index_124327.html
****://***.bilibili.com/video/av26014516/index_432989.html
****://***.bilibili.com/video/av26491755/index_029082.html
****://***.bilibili.com/video/av26485285/index_587029.html
****://***.bilibili.com/video/av26489545/index_972758.html
****://***.bilibili.com/video/av26484837/index_227829.html
****://***.bilibili.com/video/av26484617/index_257075.html
****://***.bilibili.com/video/av26489460/index_368665.html
****://***.bilibili.com/video/av26494024/index_300910.html
****://***.bilibili.com/video/av26494529/index_247031.html
****://***.bilibili.com/video/av26489579/index_733041.html
****://***.bilibili.com/video/av26485180/index_871174.html
****://***.bilibili.com/video/av26491582/index_207930.html
****://***.bilibili.com/video/av26491700/index_722068.html
****://***.bilibili.com/video/av26005824/index_891059.html
****://***.bilibili.com/video/av26489456/index_856815.html
****://***.bilibili.com/video/av26484948/index_476909.html
****://***.bilibili.com/video/av26485472/index_714624.html
****://***.bilibili.com/video/av26007146/index_024998.html
****://***.bilibili.com/video/av26493658/index_558389.html
****://***.bilibili.com/video/av26494191/index_199668.html
****://***.bilibili.com/video/av26483891/index_130503.html
****://***.bilibili.com/video/av26484434/index_413165.html
****://***.bilibili.com/video/av26484425/index_375792.html
****://***.bilibili.com/video/av26484644/index_819306.html
****://***.bilibili.com/video/av26484849/index_854880.html
****://***.bilibili.com/video/av26494736/index_565607.html
****://***.bilibili.com/video/av26485939/index_521933.html
****://***.bilibili.com/video/av26491285/index_148216.html
****://***.bilibili.com/video/av26494736/index_085717.html
****://***.bilibili.com/video/av26009752/index_697065.html
****://***.bilibili.com/video/av26483077/index_623719.html
****://***.bilibili.com/video/av26016329/index_562845.html
****://***.bilibili.com/video/av26494084/index_561477.html
****://***.bilibili.com/video/av26486211/index_739926.html
****://***.bilibili.com/video/av26489402/index_688821.html
****://***.bilibili.com/video/av26484127/index_735504.html
****://***.bilibili.com/video/av26494515/index_593095.html
****://***.bilibili.com/video/av26494453/index_104988.html
****://***.bilibili.com/video/av26484856/index_764592.html
****://***.bilibili.com/video/av26489392/index_584617.html
****://***.bilibili.com/video/av25728733/index_464709.html
****://***.bilibili.com/video/av26483891/index_948772.html
****://***.bilibili.com/video/av26494030/index_074953.html
****://***.bilibili.com/video/av25548685/index_886808.html
****://***.bilibili.com/video/av25730902/index_129764.html
****://***.bilibili.com/video/av26494443/index_550180.html
****://***.bilibili.com/video/av25727148/index_856847.html
****://***.bilibili.com/video/av26485874/index_696503.html
****://***.bilibili.com/video/av26486169/index_301764.html
****://***.bilibili.com/video/av26484425/index_132078.html
****://***.bilibili.com/video/av26485861/index_239744.html
****://***.bilibili.com/video/av25625463/index_138166.html
****://***.bilibili.com/video/av26483110/index_643451.html
****://***.bilibili.com/video/av26493991/index_655322.html
****://***.bilibili.com/video/av26016454/index_003462.html
****://***.bilibili.com/video/av26486178/index_652681.html
****://***.bilibili.com/video/av26483119/index_306908.html
****://***.bilibili.com/video/av26486218/index_758779.html
****://***.bilibili.com/video/av26485447/index_515558.html
****://***.bilibili.com/video/av25609206/index_143368.html
****://***.bilibili.com/video/av25574772/index_964773.html
****://***.bilibili.com/video/av26486057/index_296480.html
****://***.bilibili.com/video/av26485672/index_481336.html
****://***.bilibili.com/video/av25726215/index_819854.html
****://***.bilibili.com/video/av26489617/index_839348.html
****://***.bilibili.com/video/av26486195/index_385760.html
****://***.bilibili.com/video/av26491711/index_436592.html
****://***.bilibili.com/video/av25725995/index_190128.html
****://***.bilibili.com/video/av26491691/index_211145.html
****://***.bilibili.com/video/av25625504/index_777255.html
****://***.bilibili.com/video/av26483063/index_274961.html
****://***.bilibili.com/video/av26484237/index_893958.html
****://***.bilibili.com/video/av26016904/index_710191.html
****://***.bilibili.com/video/av25730994/index_534213.html
****://***.bilibili.com/video/av25727052/index_646942.html
回复

使用道具 举报

展开

Archiver|手机版|小黑屋|Piu4.Com  

GMT+8, 2018-7-18 07:23 , Processed in 0.069452 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表