Piu4-社区

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 游戏 福利 新服
查看: 3|回复: 3

[综合交流] 钱锺书喜欢《西游记》 曾为《毛选》中段落较真

[复制链接]

228

主题

853

帖子

2145

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2145
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
钱锺书喜欢《西游记》 曾为《毛选》中段落较真
2014-11-09 15:32:18 ??来源:沈阳日报 ??
               
   
        
              钱锺书自小就爱看书,常跟伯父上茶馆喝茶。伯父花一个铜板给他买一个大酥饼吃,又花两个铜板向小书铺子或书摊租一本小说给他看。因而钱锺书还未上小学前,就开始囫囵吞枣地阅读《西游记》等小说。他时不时地将《西游记》里的“呆子”猪八戒读成“岂子”。
        
        
        
爱情石灰墙   
   

   
   
        
              《西游记》这部书,钱锺书不知看过多少遍,内容读得烂熟。同时,他的记忆力非常强,读书过目不忘,乃至任人从《西游记》中随便抽出一段来考他,都能不假思索、流畅无碍地背出来。
        
        
        
   
   

   
   
        
             再酿一坛老酒 上世纪五十年代,钱锺书被调到中央**选集英译委员会参加翻译毛选。一次,在翻译中,钱锺书发现《毛选》中有段文字说孙悟空钻进庞然大物牛魔王肚里去了,觉得不对。他坚持说“孙猴儿从来未钻入牛魔王腹中”。这一问题反映到那里,从全国各地调来各种版本的《西游记》查看。钱锺书说的果然没有错:孙猴儿是变成小虫,被铁扇公主吞进肚里的。因而后来出版的《**选集》中这段文字改为:“若说:何以对付敌人的庞大机构呢?那就有孙行那夜,你来过者对付铁扇公主为例。铁扇公主虽然是一个厉害的妖精,孙行者却化为一个小虫钻进铁扇公主的心脏里去把她战败了。”通过这件事,钱锺书的博学和较真,给大家留下了深刻的印象。
        
        
        
   
   

   
   
        
              上世纪八十年代,电视连续剧《西游记》热播。钱锺书爱看电视剧《西游记》,但与众不同,他边看、边学、边比划,口中念念有词,时而悟空,时而八戒,“老孙来也”,“猴哥救我”,一边手舞足蹈,乐此不疲。同时,他仍嫌不过瘾,又歪歪斜斜摹仿小学生字体和语气,写了好几篇短评,起了个化名装入信封,扔进邮筒里。上海《新民晚报》的编辑收到信一看:“这是哪里的小孩写的,怎么连个地址都没有,稿费寄给谁?”再仔细看,文章写的真好,立马编排发稿。


窗作文|窗作文893字
真实的我作文|真实的我作文250字
那些错过的美好作文550字
永别了!我的小兔作文|永别了!我的小兔作文350字
游云阳山作文700字
早晨作文|早晨作文500字
一场激烈的辩论会作文|一场激烈的辩论会作文900字
小区的栾树作文300字
我的爷爷作文|我的爷爷作文50字
《爱丽丝梦游仙境》读后感作文|《爱丽丝梦游仙境》读后感作文400字
课余生活作文|课余生活作文300字
回复

使用道具 举报

7

主题

21

帖子

69

积分

注册会员

Rank: 2

积分
69
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
美国物联网肉鸡再升级:每秒400Gb流量,可攻陷任何网站 2018年07月12日2018/7/12 4:07:20
****s://***.bilibili.com/video/av26012838/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26485799/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26491271/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26494416/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26485431/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26484894/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26484606/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26489427/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26493972/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26494505/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26009622/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26486063/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26485733/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26494626/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26493673/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26484524/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26494772/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av25730602/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26012787/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26484412/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av25609277/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26493975/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26494479/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26489620/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26491228/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26485406/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26491646/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av25609825/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26484561/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av25731074/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26494522/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26493600/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26494208/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26494582/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26486273/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av25728826/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26491228/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26485325/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26489510/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26491482/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26493510/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26491511/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26006094/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26494545/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26485221/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26491537/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26486151/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av25619250/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26493488/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26491686/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26485224/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26494222/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av25625936/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26485922/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26491520/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26494199/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26484388/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26491597/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26494577/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26491500/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26489431/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26494116/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26483110/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26489460/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26494772/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26491766/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26484842/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26483864/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26484588/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26491682/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av25732912/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26491889/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26485559/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26484402/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av25618471/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av25732864/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26485180/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26494724/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26485545/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av26494499/index_000000.html
回复

使用道具 举报

13

主题

32

帖子

117

积分

注册会员

Rank: 2

积分
117
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
远东画家静物作品展开幕 俄**油画家作品汇聚2018年07月12日2018\7\12 星期四 4:57:43
****://***.bilibili.com/video/av26493504/index_466321.html
****://***.bilibili.com/video/av26484772/index_096397.html
****://***.bilibili.com/video/av26491691/index_138619.html
****://***.bilibili.com/video/av26489609/index_702388.html
****://***.bilibili.com/video/av25618048/index_915445.html
****://***.bilibili.com/video/av26485406/index_055570.html
****://***.bilibili.com/video/av26489634/index_374969.html
****://***.bilibili.com/video/av26493748/index_776949.html
****://***.bilibili.com/video/av26009598/index_823978.html
****://***.bilibili.com/video/av26485289/index_619135.html
****://***.bilibili.com/video/av26491641/index_221044.html
****://***.bilibili.com/video/av26494191/index_720574.html
****://***.bilibili.com/video/av26491707/index_109314.html
****://***.bilibili.com/video/av26483879/index_379330.html
****://***.bilibili.com/video/av25609411/index_022590.html
****://***.bilibili.com/video/av26484864/index_616565.html
****://***.bilibili.com/video/av25726860/index_440661.html
****://***.bilibili.com/video/av26486035/index_880147.html
****://***.bilibili.com/video/av26006553/index_709267.html
****://***.bilibili.com/video/av26008107/index_978037.html
****://***.bilibili.com/video/av26489517/index_383042.html
****://***.bilibili.com/video/av26494213/index_639905.html
****://***.bilibili.com/video/av26489510/index_639129.html
****://***.bilibili.com/video/av26491180/index_263845.html
****://***.bilibili.com/video/av26494724/index_797655.html
****://***.bilibili.com/video/av26483891/index_071154.html
****://***.bilibili.com/video/av26484254/index_162620.html
****://***.bilibili.com/video/av26010437/index_101260.html
****://***.bilibili.com/video/av26485689/index_199698.html
****://***.bilibili.com/video/av25733092/index_322131.html
****://***.bilibili.com/video/av26491641/index_253864.html
****://***.bilibili.com/video/av26484761/index_453042.html
****://***.bilibili.com/video/av25609354/index_194070.html
****://***.bilibili.com/video/av26009844/index_353388.html
****://***.bilibili.com/video/av25726008/index_152811.html
****://***.bilibili.com/video/av26484210/index_196864.html
****://***.bilibili.com/video/av26491590/index_975797.html
****://***.bilibili.com/video/av25577653/index_194788.html
****://***.bilibili.com/video/av26491782/index_722627.html
****://***.bilibili.com/video/av26491285/index_737807.html
****://***.bilibili.com/video/av25725952/index_625926.html
****://***.bilibili.com/video/av26007020/index_347145.html
****://***.bilibili.com/video/av26010533/index_361557.html
****://***.bilibili.com/video/av26491367/index_153688.html
****://***.bilibili.com/video/av26485162/index_475961.html
****://***.bilibili.com/video/av26484778/index_851324.html
****://***.bilibili.com/video/av26485912/index_904109.html
****://***.bilibili.com/video/av26485848/index_024665.html
****://***.bilibili.com/video/av26484901/index_597658.html
****://***.bilibili.com/video/av26484764/index_262082.html
****://***.bilibili.com/video/av26486203/index_631258.html
****://***.bilibili.com/video/av26493510/index_086490.html
****://***.bilibili.com/video/av26484864/index_988050.html
****://***.bilibili.com/video/av26493641/index_684361.html
****://***.bilibili.com/video/av26494427/index_387492.html
****://***.bilibili.com/video/av26009622/index_401504.html
****://***.bilibili.com/video/av26491511/index_843029.html
****://***.bilibili.com/video/av25728811/index_310015.html
****://***.bilibili.com/video/av26491173/index_586157.html
****://***.bilibili.com/video/av26494099/index_779722.html
****://***.bilibili.com/video/av26485069/index_866637.html
****://***.bilibili.com/video/av26491247/index_439290.html
****://***.bilibili.com/video/av26486273/index_280453.html
****://***.bilibili.com/video/av25618353/index_952185.html
****://***.bilibili.com/video/av26491212/index_596130.html
****://***.bilibili.com/video/av26489476/index_356357.html
****://***.bilibili.com/video/av26491758/index_646893.html
****://***.bilibili.com/video/av26493600/index_008091.html
****://***.bilibili.com/video/av26485595/index_741347.html
****://***.bilibili.com/video/av26493504/index_512074.html
****://***.bilibili.com/video/av26489476/index_443110.html
****://***.bilibili.com/video/av25726103/index_953911.html
****://***.bilibili.com/video/av26485602/index_643010.html
****://***.bilibili.com/video/av26491691/index_115202.html
****://***.bilibili.com/video/av25728585/index_030243.html
****://***.bilibili.com/video/av26494034/index_699288.html
****://***.bilibili.com/video/av26494213/index_288379.html
****://***.bilibili.com/video/av26494427/index_960100.html
****://***.bilibili.com/video/av26485640/index_382279.html
****://***.bilibili.com/video/av26009278/index_615473.html
回复

使用道具 举报

12

主题

25

帖子

82

积分

注册会员

Rank: 2

积分
82
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
囚犯网上比拼国际象棋:俄囚犯两度打败美国囚犯2018年07月12日2018/7/12 13:37:34
****://***.bilibili.com/video/av26484417/index_630846.html
****://***.bilibili.com/video/av26485296/index_580256.html
****://***.bilibili.com/video/av26483083/index_148920.html
****://***.bilibili.com/video/av26483091/index_642874.html
****://***.bilibili.com/video/av26485527/index_404484.html
****://***.bilibili.com/video/av26485419/index_951869.html
****://***.bilibili.com/video/av26485157/index_279579.html
****://***.bilibili.com/video/av26494724/index_250032.html
****://***.bilibili.com/video/av26016147/index_311881.html
****://***.bilibili.com/video/av26493496/index_053761.html
****://***.bilibili.com/video/av26494044/index_440115.html
****://***.bilibili.com/video/av26485832/index_187287.html
****://***.bilibili.com/video/av26494772/index_662136.html
****://***.bilibili.com/video/av26484554/index_667672.html
****://***.bilibili.com/video/av25728960/index_764810.html
****://***.bilibili.com/video/av26494529/index_341230.html
****://***.bilibili.com/video/av26017313/index_277890.html
****://***.bilibili.com/video/av26009304/index_728886.html
****://***.bilibili.com/video/av25732555/index_327378.html
****://***.bilibili.com/video/av26485111/index_965158.html
****://***.bilibili.com/video/av26494071/index_244048.html
****://***.bilibili.com/video/av26486136/index_105720.html
****://***.bilibili.com/video/av26484916/index_216375.html
****://***.bilibili.com/video/av26491597/index_229179.html
****://***.bilibili.com/video/av26486063/index_960370.html
****://***.bilibili.com/video/av26485936/index_726990.html
****://***.bilibili.com/video/av25728685/index_368170.html
****://***.bilibili.com/video/av25732167/index_363723.html
****://***.bilibili.com/video/av26486063/index_105701.html
****://***.bilibili.com/video/av26485857/index_196263.html
****://***.bilibili.com/video/av26484662/index_862451.html
****://***.bilibili.com/video/av26485117/index_058099.html
****://***.bilibili.com/video/av26491691/index_907497.html
****://***.bilibili.com/video/av26486250/index_306048.html
****://***.bilibili.com/video/av26484655/index_098625.html
****://***.bilibili.com/video/av26012463/index_076337.html
****://***.bilibili.com/video/av26485506/index_140122.html
****://***.bilibili.com/video/av25618908/index_656109.html
****://***.bilibili.com/video/av26491382/index_718390.html
****://***.bilibili.com/video/av26485733/index_814258.html
****://***.bilibili.com/video/av26485936/index_022801.html
****://***.bilibili.com/video/av26485080/index_748259.html
****://***.bilibili.com/video/av26484837/index_411686.html
****://***.bilibili.com/video/av26493563/index_317378.html
****://***.bilibili.com/video/av25726221/index_381779.html
****://***.bilibili.com/video/av25618343/index_541239.html
****://***.bilibili.com/video/av25730729/index_348924.html
****://***.bilibili.com/video/av26483909/index_558446.html
****://***.bilibili.com/video/av26485122/index_591270.html
****://***.bilibili.com/video/av26494604/index_327724.html
****://***.bilibili.com/video/av26484193/index_252022.html
****://***.bilibili.com/video/av26491382/index_663816.html
****://***.bilibili.com/video/av26494213/index_011400.html
****://***.bilibili.com/video/av26485598/index_199906.html
****://***.bilibili.com/video/av25625887/index_849121.html
****://***.bilibili.com/video/av26491495/index_944733.html
****://***.bilibili.com/video/av26484363/index_953535.html
****://***.bilibili.com/video/av25618659/index_201898.html
****://***.bilibili.com/video/av26491264/index_496420.html
****://***.bilibili.com/video/av26494247/index_307327.html
****://***.bilibili.com/video/av26484948/index_301188.html
****://***.bilibili.com/video/av26017011/index_638867.html
****://***.bilibili.com/video/av26489617/index_098103.html
****://***.bilibili.com/video/av26486053/index_205241.html
****://***.bilibili.com/video/av26491372/index_103340.html
****://***.bilibili.com/video/av26006462/index_333941.html
****://***.bilibili.com/video/av26485598/index_497775.html
****://***.bilibili.com/video/av25732931/index_410237.html
****://***.bilibili.com/video/av26491294/index_162978.html
****://***.bilibili.com/video/av26484434/index_637837.html
****://***.bilibili.com/video/av26491511/index_233100.html
****://***.bilibili.com/video/av26009609/index_330438.html
****://***.bilibili.com/video/av26016526/index_089510.html
****://***.bilibili.com/video/av26491778/index_815954.html
****://***.bilibili.com/video/av26486125/index_238185.html
****://***.bilibili.com/video/av26485406/index_099135.html
****://***.bilibili.com/video/av26494409/index_250163.html
****://***.bilibili.com/video/av26484215/index_814844.html
****://***.bilibili.com/video/av26494247/index_251055.html
****://***.bilibili.com/video/av26484577/index_674968.html
回复

使用道具 举报

展开

Archiver|手机版|小黑屋|Piu4.Com  

GMT+8, 2018-7-17 02:35 , Processed in 0.068696 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表