Piu4-社区

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 游戏 福利 新服
查看: 9|回复: 9

[综合交流] 他和她的故事4gdcqqnr

[复制链接]

1348

主题

1348

帖子

4189

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4189
发表于 2018-6-14 04:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

【他和她】
他满腹经纶,怀才不遇,痴情男子。 她聪明干练,温柔可爱,贤惠女子。 他们相遇在灰色天气。
他为心爱的女人封闭自己的心已有很久。 不料却被她情愿解封。 原本他在前女友离开下已经不再白癜风怎么能治好相信爱情。 却不懂她的到来,改变了他的封闭心。
她原本不情愿爱上谁,如果一旦爱上谁那就死心塌地。 匆忙之中她感到他热情的表白。 原本不太相信爱情的她轻微心动。 但是并没有马上答应他
他和她暧昧的短信。 她知道他最了解自己,他也懂最喜欢的是他。
雨蒙蒙,情不深。 她没有马上答应他。 她不敢确定他是否真心爱他,她在犹豫。
他冰冷的心微微突破,率直的向她表白。 换回的是考虑的想法,他非常失落。 而她也是非常烦,不懂是接受还是拒绝。
他热情的关心关注她,而她矛盾的不懂要冷冰冰对待还是热情对待他。 她说不清道不明,他却是真心喜欢她。 期待结果永远是最煎熬。
白癜风爱心传递分享会就是这样关心她,老是担心她出事。 她一副满不在意的拒绝他关心。 他除了失落还是失落。
她有时是在想他,但是就是不愿意对他说。 他一天不见到她,竟然非常想念她。 每次他对她说想她了,她都是一笑而过。
思念总是孤独与痛苦的。 而她不知道他为什么闷闷不乐。 因为他是思念她才这样。
他不过中科白癜风医院好吗太向她表白,他怕她拒绝。 她也不敢接受他,害怕他不是真心这自己。 他们两个人,彼此都是在等待,等待时间的考验。
他愿意这辈子携手她到老。 她却不敢相信的烦恼,忧愁。 两个人彼此怀着心事,不敢向彼此坦白说出。
他一句话,真心爱她,她只要开心,他就开心。 而她却不敢给他任何承诺。 他一次次的被拒绝,一次次失落,他都怀疑是不是她对自己真的不喜欢。
她见他不是那么关心自己,她心里有点失落。 但是却不敢跟他说。 他完全不知道,下一步要怎么走。
这两人难道就是不能在一起?还是缘分没到家? 有时候,真的感觉人非常可怜。 明明喜欢彼此对方,却假装不喜欢。
他有时假装对她冷漠,是想得到她关心。 可是每当她离开了他视线,他却满世界找她。 最后找不到,失落伤心的还是他。
她每次都是拒绝他,可真的拒绝他,心里也是一阵失落。 她上班见不得他,她心里都是莫名的心情不好。 具体是因为什么她自己都不知道。
就是这样的两个人,爱情是什么?这下子就知道了吧。 他真心这她,而她也是喜欢他,只是不敢确定是不是真心喜欢他。 才搞得这两个人彼此烦恼。
何谓爱情?人总是需要爱情,但是爱情却非常伤害。 除非你另有目的,不是抱着爱情而跟他。 也不是为了钱财才跟他。
爱情总是无奈的,不无奈那就不是爱情了。 有些人宁愿坐在宝马里面哭都不宁愿坐在电动车后面笑。 有些人却是宁愿坐在电动车后面笑也不愿意在宝马里面哭。 所以这就告诉我们,有些人萝卜白菜各有所爱。 但是像他跟她这样,彼此都不捅破那张纸,真是可惜了。         

 (散文编辑:散文在线)
回复

使用道具 举报

30

主题

39

帖子

130

积分

注册会员

Rank: 2

积分
130
发表于 2018-6-14 06:48:13 | 显示全部楼层
出尔反尔,美国点评网Yelp说暂时不出售了 2018年06月14日2018/6/14 6:48:09
****s://***.bilibili.com/video/av24815769/index_793438.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655806/index_585920.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815336/index_504884.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655571/index_354839.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814991/index_887262.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814889/index_673064.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744080/index_825020.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815195/index_380701.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847764/index_503316.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655770/index_685454.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655325/index_121235.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491873/index_643905.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815926/index_933445.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492896/index_808566.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801305/index_826638.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800072/index_836189.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454541/index_814405.html
****s://***.bilibili.com/video/av24490951/index_760847.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815730/index_323054.html
****s://***.bilibili.com/video/av23902551/index_555531.html
****s://***.bilibili.com/video/av24100900/index_901506.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813529/index_874453.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653705/index_049380.html
****s://***.bilibili.com/video/av24854430/index_507831.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800732/index_478252.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101999/index_327350.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488425/index_425496.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456916/index_296001.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176403/index_527503.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466099/index_306902.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815230/index_762203.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847764/index_569996.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655760/index_510054.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800732/index_547772.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653883/index_582404.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173058/index_341263.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186130/index_408343.html
****s://***.bilibili.com/video/av24148548/index_163098.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656131/index_224246.html
****s://***.bilibili.com/video/av23813882/index_509071.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492804/index_016454.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815819/index_535765.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801045/index_519351.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101600/index_848417.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813579/index_910466.html
****s://***.bilibili.com/video/av24174119/index_333722.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799840/index_670956.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657188/index_345972.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655179/index_614812.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173096/index_260843.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454760/index_406932.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815763/index_279668.html
****s://***.bilibili.com/video/av21743812/index_098206.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815033/index_203775.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485943/index_152045.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657203/index_272755.html
****s://***.bilibili.com/video/av23815676/index_041279.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488540/index_304681.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815822/index_405364.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814144/index_062178.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492988/index_013338.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457595/index_534216.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653640/index_593447.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801200/index_056053.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655315/index_991869.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655838/index_396225.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815315/index_506505.html
****s://***.bilibili.com/video/av24144779/index_718977.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847384/index_061402.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815145/index_296934.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655315/index_776592.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466274/index_036884.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655678/index_144134.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815922/index_501370.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655785/index_788403.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801205/index_966183.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102461/index_921594.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815199/index_027725.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800886/index_706142.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800084/index_239581.html
回复

使用道具 举报

9

主题

26

帖子

81

积分

注册会员

Rank: 2

积分
81
发表于 2018-6-14 09:03:31 | 显示全部楼层
俄航班醉酒乘客因殴打乘务员被绑座椅上2018年06月14日2018/6/14 9:03:22
****://***.bilibili.com/video/av24847191/index_5296939.html
****://***.bilibili.com/video/av24461098/index_6563647.html
****://***.bilibili.com/video/av24814979/index_3748782.html
****://***.bilibili.com/video/av24101795/index_4347728.html
****://***.bilibili.com/video/av24854453/index_2502475.html
****://***.bilibili.com/video/av24184476/index_9344968.html
****://***.bilibili.com/video/av24800054/index_0035132.html
****://***.bilibili.com/video/av24813739/index_6478402.html
****://***.bilibili.com/video/av21409533/index_9222555.html
****://***.bilibili.com/video/av24814155/index_3604218.html
****://***.bilibili.com/video/av24815222/index_1126403.html
****://***.bilibili.com/video/av24457402/index_5265542.html
****://***.bilibili.com/video/av24813983/index_2408295.html
****://***.bilibili.com/video/av24455479/index_1299850.html
****://***.bilibili.com/video/av24489071/index_5231430.html
****://***.bilibili.com/video/av24854468/index_3250985.html
****://***.bilibili.com/video/av24655300/index_2809465.html
****://***.bilibili.com/video/av24815214/index_0852235.html
****://***.bilibili.com/video/av24815140/index_6178801.html
****://***.bilibili.com/video/av24854440/index_7038541.html
****://***.bilibili.com/video/av24490951/index_3378197.html
****://***.bilibili.com/video/av24657334/index_0650795.html
****://***.bilibili.com/video/av24813644/index_5258224.html
****://***.bilibili.com/video/av21411859/index_6073039.html
****://***.bilibili.com/video/av24815290/index_3386347.html
****://***.bilibili.com/video/av24815025/index_8284621.html
****://***.bilibili.com/video/av24656055/index_3969654.html
****://***.bilibili.com/video/av24801185/index_9989458.html
****://***.bilibili.com/video/av24799871/index_8882925.html
****://***.bilibili.com/video/av24485873/index_8729652.html
****://***.bilibili.com/video/av24814650/index_7700380.html
****://***.bilibili.com/video/av21411039/index_8959255.html
****://***.bilibili.com/video/av24815120/index_3077442.html
****://***.bilibili.com/video/av24185126/index_6539469.html
****://***.bilibili.com/video/av24492844/index_6942592.html
****://***.bilibili.com/video/av23902986/index_0290228.html
****://***.bilibili.com/video/av24847115/index_6800126.html
****://***.bilibili.com/video/av24655880/index_9616515.html
****://***.bilibili.com/video/av24815006/index_1142256.html
****://***.bilibili.com/video/av24460947/index_4488338.html
****://***.bilibili.com/video/av24800987/index_3326693.html
****://***.bilibili.com/video/av24185165/index_7962937.html
****://***.bilibili.com/video/av24101355/index_6629727.html
****://***.bilibili.com/video/av24813711/index_5240203.html
****://***.bilibili.com/video/av24655549/index_0587238.html
****://***.bilibili.com/video/av24490975/index_3017437.html
****://***.bilibili.com/video/av24847079/index_2021710.html
****://***.bilibili.com/video/av24453061/index_6571202.html
****://***.bilibili.com/video/av24015275/index_2508806.html
****://***.bilibili.com/video/av24813579/index_7368486.html
****://***.bilibili.com/video/av24813670/index_0461326.html
****://***.bilibili.com/video/av24172935/index_6356998.html
****://***.bilibili.com/video/av24466026/index_8137794.html
****://***.bilibili.com/video/av24485472/index_2251603.html
****://***.bilibili.com/video/av24853722/index_6982046.html
****://***.bilibili.com/video/av24815035/index_2013817.html
****://***.bilibili.com/video/av24657371/index_9877686.html
****://***.bilibili.com/video/av24847181/index_5706191.html
****://***.bilibili.com/video/av24799942/index_8043556.html
****://***.bilibili.com/video/av24655760/index_2655523.html
****://***.bilibili.com/video/av24815888/index_5101380.html
****://***.bilibili.com/video/av24653560/index_9005808.html
****://***.bilibili.com/video/av24106545/index_9920981.html
****://***.bilibili.com/video/av24814285/index_2145080.html
****://***.bilibili.com/video/av24847817/index_6551256.html
****://***.bilibili.com/video/av24814907/index_6315793.html
****://***.bilibili.com/video/av24815865/index_3703982.html
****://***.bilibili.com/video/av24800072/index_3184836.html
****://***.bilibili.com/video/av24655838/index_8705415.html
****://***.bilibili.com/video/av24457449/index_3287448.html
****://***.bilibili.com/video/av24847754/index_3881078.html
****://***.bilibili.com/video/av23815680/index_3172799.html
****://***.bilibili.com/video/av24653554/index_6205297.html
****://***.bilibili.com/video/av24465869/index_3526304.html
****://***.bilibili.com/video/av24491701/index_9686182.html
****://***.bilibili.com/video/av24184654/index_7889749.html
****://***.bilibili.com/video/av24847110/index_4365288.html
****://***.bilibili.com/video/av24653879/index_3347855.html
****://***.bilibili.com/video/av24488572/index_0476907.html
****://***.bilibili.com/video/av21411083/index_5770306.html
回复

使用道具 举报

9

主题

30

帖子

89

积分

注册会员

Rank: 2

积分
89
发表于 2018-6-14 20:03:05 | 显示全部楼层
韩3月出口额同比减少8.2% 出口降幅缩小2018年06月14日2018/6/14 20:03:04
****://***.bilibili.com/video/av24813529/index_927929.html
****://***.bilibili.com/video/av24145469/index_173.html
****://***.bilibili.com/video/av24655732/index_6139.html
****://***.bilibili.com/video/av24655597/index_62258.html
****://***.bilibili.com/video/av24655078/index_5399854.html
****://***.bilibili.com/video/av24847399/index_40261230.html
****://***.bilibili.com/video/av24847348/index_372481.html
****://***.bilibili.com/video/av24800007/index_296.html
****://***.bilibili.com/video/av24454052/index_2121.html
****://***.bilibili.com/video/av24453350/index_49545.html
****://***.bilibili.com/video/av24655619/index_6025041.html
****://***.bilibili.com/video/av24814179/index_58980248.html
****://***.bilibili.com/video/av24488297/index_258087.html
****://***.bilibili.com/video/av24489079/index_724.html
****://***.bilibili.com/video/av24453067/index_3662.html
****://***.bilibili.com/video/av24847172/index_39072.html
****://***.bilibili.com/video/av24814925/index_5627777.html
****://***.bilibili.com/video/av24847362/index_23330507.html
****://***.bilibili.com/video/av24655295/index_488146.html
****://***.bilibili.com/video/av24656170/index_897.html
****://***.bilibili.com/video/av24657198/index_8237.html
****://***.bilibili.com/video/av24801163/index_92881.html
****://***.bilibili.com/video/av24815140/index_8675581.html
****://***.bilibili.com/video/av24815248/index_25339386.html
****://***.bilibili.com/video/av21744273/index_985192.html
****://***.bilibili.com/video/av24847067/index_667.html
****://***.bilibili.com/video/av24455461/index_4853.html
****://***.bilibili.com/video/av24655073/index_03144.html
****://***.bilibili.com/video/av24847384/index_9739920.html
****://***.bilibili.com/video/av24148651/index_02045754.html
****://***.bilibili.com/video/av24457655/index_681679.html
****://***.bilibili.com/video/av24488319/index_810.html
****://***.bilibili.com/video/av24815087/index_0063.html
****://***.bilibili.com/video/av24814948/index_72229.html
****://***.bilibili.com/video/av23902714/index_5303982.html
****://***.bilibili.com/video/av24800666/index_18061173.html
****://***.bilibili.com/video/av24655207/index_062147.html
****://***.bilibili.com/video/av24814044/index_415.html
****://***.bilibili.com/video/av24800841/index_3985.html
****://***.bilibili.com/video/av24815053/index_72072.html
****://***.bilibili.com/video/av23815676/index_6213382.html
****://***.bilibili.com/video/av24454674/index_46085883.html
****://***.bilibili.com/video/av24815038/index_320008.html
****://***.bilibili.com/video/av24815222/index_102.html
****://***.bilibili.com/video/av24463987/index_5000.html
****://***.bilibili.com/video/av24485891/index_64508.html
****://***.bilibili.com/video/av24655785/index_9542633.html
****://***.bilibili.com/video/av23813942/index_90142940.html
****://***.bilibili.com/video/av24815879/index_524297.html
****://***.bilibili.com/video/av24176753/index_441.html
****://***.bilibili.com/video/av24814198/index_8827.html
****://***.bilibili.com/video/av24657162/index_27248.html
****://***.bilibili.com/video/av24854469/index_7828056.html
****://***.bilibili.com/video/av24800187/index_61706055.html
****://***.bilibili.com/video/av24655597/index_043930.html
****://***.bilibili.com/video/av24800137/index_151.html
****://***.bilibili.com/video/av24815905/index_2380.html
****://***.bilibili.com/video/av24801205/index_66399.html
****://***.bilibili.com/video/av24146716/index_4257618.html
****://***.bilibili.com/video/av24657279/index_53563583.html
****://***.bilibili.com/video/av24815669/index_777321.html
****://***.bilibili.com/video/av24172270/index_863.html
****://***.bilibili.com/video/av24813637/index_1677.html
****://***.bilibili.com/video/av24146675/index_60441.html
****://***.bilibili.com/video/av24655597/index_7529281.html
****://***.bilibili.com/video/av24815756/index_18658774.html
****://***.bilibili.com/video/av24815739/index_539996.html
****://***.bilibili.com/video/av24491860/index_856.html
****://***.bilibili.com/video/av24454602/index_2604.html
****://***.bilibili.com/video/av24799942/index_19301.html
****://***.bilibili.com/video/av24815153/index_2820749.html
****://***.bilibili.com/video/av24653786/index_11210449.html
****://***.bilibili.com/video/av21412475/index_222154.html
****://***.bilibili.com/video/av24813739/index_499.html
****://***.bilibili.com/video/av24847307/index_6767.html
****://***.bilibili.com/video/av24813556/index_70935.html
****://***.bilibili.com/video/av24185095/index_7482454.html
****://***.bilibili.com/video/av24847856/index_98554571.html
****://***.bilibili.com/video/av24815234/index_128614.html
回复

使用道具 举报

104

主题

239

帖子

590

积分

高级会员

Rank: 4

积分
590
发表于 2018-6-15 00:16:04 | 显示全部楼层
KA72体积全球最小智能监控摄像机,小巧机身和1圆硬币差不多,麻雀虽小五脏俱全,KA72主控芯片采用美国进口安霸芯片,有史以来,最强大,最智能的芯片,保证连续录像录音不发热不死机,1600万像素单反级别完全媲美iPhone8摄像头,8核芯让运行更流畅更稳定,摄像镜头采用进口OV9715图像感光蓝镜芯片,170度宽广角上下左右全覆盖,KA72更是不惜成本打造全新技术HDR+WDR软硬合一,不论是在强光、弱光、晴天、雨天、阴天等不同环境都能自动校检所摄取画面清晰可见。强劲的18颗进口纳米夜视灯不爆红不发红,保证在漆黑一片无任何光线可视范围高达100米!录像录音不闪灯不亮灯、晚上夜视不发红,更隐蔽更神奇,防偷防婚外最佳设备!强磁机身随意吸贴,无需任何安装,更隐蔽更便捷的智能监控让您随心所欲!
选择KA72的理由:可吸附在衣服、包包、椅子、床下、衣柜、窗帘、洗手间、电视、门框、天花板、电灯、汽车等等,安装位置只有您想不到,没有KA72做不到。内置大容量电池,充满可用72小时,可连接充电宝、电源边充电录;KA72更是内置特有Turbo一键穿墙WIFI模块,WIFI发射更远更强更稳定,无需网络、无需网线、无需流量、无需布线,苹果手机、安卓手机、手机无需联网想看就看,智能监控就该这么简单,您想要的画面它都有!
在花样年华的世界上,你对她的信任不一定能换来她的真诚,爱人出轨、女友背叛、保姆虐童、员工偷懒、仓库失窃、店铺被抢、入室偷盗...还原**,KA72您值得拥有!出差在外,家里发生了什么,您想要的画面,手机想看就看!远程监控不受距离**,例如KA72在中国,人在美国,拿出手机就可以实时看、回放、下载、删除,**的画面,想下载就下载,想删就删,监控就该这样智能。
KA72参数:1600万像素、170度大广角、18颗进口夜视不发红光、HDR+WDR+WiFi功能、8核心处理器、全新HEVC编码技术。我们追求高质量,我们不打价格战,我们只拼高品质!
QQ:851138899    热线:13530047234    官网:***.25xc.net
KA72
回复

使用道具 举报

8

主题

22

帖子

72

积分

注册会员

Rank: 2

积分
72
发表于 2018-6-15 00:19:51 | 显示全部楼层
女人最怕卵巢早衰,年轻却不孕!(图)2018年06月15日2018/6/15 0:19:40
****://***.bilibili.com/video/av24655755/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655724/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653685/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800819/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24801125/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24799846/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24457655/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655184/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655635/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av21744364/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657133/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24847340/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800784/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653879/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800154/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24173905/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657379/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657294/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av21744441/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800673/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653848/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653565/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24486244/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24799986/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24847307/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av21744260/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815006/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24854419/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24174018/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655681/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24814190/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24488399/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24463987/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655674/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815922/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24847225/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24454071/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24854457/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657243/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24144806/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176591/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800951/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av23902494/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24847167/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24813756/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800970/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24485972/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657279/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657309/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24847781/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655898/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24814008/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av21409543/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24101382/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815276/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24174046/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24814902/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24101994/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24103110/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655935/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24814080/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800187/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653608/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av21414456/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655962/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24463807/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24452970/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657248/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24463994/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453061/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24847157/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24488740/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24491743/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av21743823/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655959/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655112/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av23813147/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657121/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657408/index_000000.html
回复

使用道具 举报

11

主题

45

帖子

123

积分

注册会员

Rank: 2

积分
123
发表于 2018-6-15 03:22:07 | 显示全部楼层
黄山风景区编印完成园林十年大事记2018年06月15日2018-6-15 3:05:03
****s://***.bilibili.com/video/av24847743/index_354.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176805/index_0061.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847817/index_50238.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173781/index_5705211.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800914/index_51462174.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657279/index_578592.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813592/index_350.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800584/index_7417.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815739/index_01804.html
****s://***.bilibili.com/video/av24854440/index_9195788.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176607/index_97824348.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655338/index_540716.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486098/index_926.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800519/index_8557.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744353/index_61798.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815861/index_1402985.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485527/index_49930600.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456694/index_679073.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800177/index_986.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103160/index_1570.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814270/index_00553.html
****s://***.bilibili.com/video/av24854403/index_2197690.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815046/index_37283306.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173875/index_679289.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177421/index_140.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799912/index_7530.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657256/index_15397.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455602/index_0730858.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800738/index_25657013.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488509/index_946100.html
****s://***.bilibili.com/video/av24489031/index_762.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653565/index_2509.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488631/index_27166.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801066/index_5013089.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653793/index_35120182.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655597/index_289132.html
****s://***.bilibili.com/video/av23902392/index_643.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657224/index_7633.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184063/index_53157.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454580/index_9166486.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801312/index_22155450.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454327/index_245245.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653862/index_157.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655987/index_9652.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813544/index_89176.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456982/index_3694306.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653806/index_05574645.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457195/index_068323.html
****s://***.bilibili.com/video/av21411039/index_376.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800088/index_0420.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173236/index_57163.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657313/index_2653128.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847754/index_80414984.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491421/index_815613.html
回复

使用道具 举报

49

主题

120

帖子

323

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
323
发表于 2018-6-15 09:55:16 | 显示全部楼层
俄捕获一名乌克兰间谍 俄特种老兵嘲讽:美国没训练好2018年06月15日2018\6\15 星期五 9:54:22
****s://***.bilibili.com/video/av24175612/index_3828620.html
****s://***.bilibili.com/video/av21409334/index_1747161.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814719/index_0482253.html
****s://***.bilibili.com/video/av24017090/index_2948637.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102135/index_0101131.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465021/index_6838195.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744045/index_2596628.html
****s://***.bilibili.com/video/av23903759/index_3489906.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814044/index_5584289.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101996/index_4203229.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813739/index_5307575.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491527/index_6541480.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657206/index_0366464.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814880/index_0448829.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815298/index_2903118.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453527/index_7223650.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657129/index_6848139.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800154/index_6538807.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847225/index_1045625.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800148/index_4641564.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800527/index_8596258.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656087/index_0422814.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453515/index_9321720.html
****s://***.bilibili.com/video/av23903682/index_0799091.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492523/index_1995333.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814259/index_0473842.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655624/index_9962936.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655785/index_3308748.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815035/index_6853626.html
****s://***.bilibili.com/video/av24490960/index_0923301.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657309/index_9927581.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813777/index_3257824.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847384/index_4195803.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847743/index_2038185.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657142/index_8539198.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847823/index_5944908.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466041/index_5184302.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800652/index_8812727.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455602/index_1680412.html
****s://***.bilibili.com/video/av23812607/index_3729795.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492519/index_1007299.html
****s://***.bilibili.com/video/av24144850/index_0002721.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655058/index_3584070.html
****s://***.bilibili.com/video/av24144789/index_7211898.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814979/index_1232056.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799874/index_9127144.html
****s://***.bilibili.com/video/av23900770/index_4778372.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454319/index_0114842.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186221/index_1159569.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800666/index_4335931.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173930/index_0403014.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801280/index_4816833.html
****s://***.bilibili.com/video/av23813211/index_8009073.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653747/index_5328184.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657107/index_3578799.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657198/index_9600363.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184187/index_8205604.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656106/index_6906139.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800084/index_5505456.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801200/index_9161335.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655300/index_4707688.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655369/index_3811881.html
****s://***.bilibili.com/video/av24016574/index_2832945.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177291/index_0301915.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488660/index_9518969.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103053/index_1123177.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656055/index_7825240.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800673/index_7109244.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655331/index_5481603.html
****s://***.bilibili.com/video/av24854445/index_1296580.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655107/index_0541198.html
****s://***.bilibili.com/video/av24183900/index_8038157.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653855/index_0634785.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815959/index_1919702.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815016/index_9256096.html
****s://***.bilibili.com/video/av24854407/index_1211064.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465786/index_9110683.html
****s://***.bilibili.com/video/av24144765/index_3456612.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185761/index_5219418.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815135/index_1778359.html
回复

使用道具 举报

10

主题

41

帖子

112

积分

注册会员

Rank: 2

积分
112
发表于 2018-6-15 14:37:12 | 显示全部楼层
治理工业废水“三管齐下”违法企业面临“红黄牌”2018年06月15日2018-6-15 14:20:09
****://***.bilibili.com/video/av24655101/index_785408.html
****://***.bilibili.com/video/av24801260/index_280.html
****://***.bilibili.com/video/av24800835/index_0358.html
****://***.bilibili.com/video/av24656136/index_30220.html
****://***.bilibili.com/video/av24815276/index_9345740.html
****://***.bilibili.com/video/av24813696/index_91887128.html
****://***.bilibili.com/video/av24800187/index_268659.html
****://***.bilibili.com/video/av24465025/index_078.html
****://***.bilibili.com/video/av24847301/index_4848.html
****://***.bilibili.com/video/av24655653/index_28481.html
****://***.bilibili.com/video/av24486346/index_8758375.html
****://***.bilibili.com/video/av24847856/index_32946720.html
****://***.bilibili.com/video/av24454405/index_897531.html
****://***.bilibili.com/video/av21410942/index_208.html
****://***.bilibili.com/video/av24847331/index_5192.html
****://***.bilibili.com/video/av23813915/index_15269.html
****://***.bilibili.com/video/av24183796/index_9645505.html
****://***.bilibili.com/video/av24801296/index_35540639.html
****://***.bilibili.com/video/av24813756/index_406536.html
****://***.bilibili.com/video/av24491803/index_002.html
****://***.bilibili.com/video/av21744232/index_4916.html
****://***.bilibili.com/video/av24656049/index_01504.html
****://***.bilibili.com/video/av24657285/index_0365843.html
****://***.bilibili.com/video/av24653671/index_97724456.html
****://***.bilibili.com/video/av24799986/index_855255.html
****://***.bilibili.com/video/av24653689/index_971.html
****://***.bilibili.com/video/av24172154/index_5490.html
****://***.bilibili.com/video/av24814259/index_47503.html
****://***.bilibili.com/video/av23903466/index_6981066.html
****://***.bilibili.com/video/av24815873/index_85355680.html
****://***.bilibili.com/video/av24801231/index_508500.html
****://***.bilibili.com/video/av24815027/index_688.html
****://***.bilibili.com/video/av24813535/index_2689.html
****://***.bilibili.com/video/av24653633/index_54635.html
****://***.bilibili.com/video/av24815042/index_5646187.html
****://***.bilibili.com/video/av24815298/index_62931348.html
****://***.bilibili.com/video/av24485385/index_819743.html
****://***.bilibili.com/video/av24185180/index_486.html
****://***.bilibili.com/video/av24814993/index_2301.html
****://***.bilibili.com/video/av24653554/index_21270.html
****://***.bilibili.com/video/av24847310/index_9119621.html
****://***.bilibili.com/video/av24815129/index_20655447.html
****://***.bilibili.com/video/av24103104/index_608938.html
****://***.bilibili.com/video/av24847090/index_783.html
****://***.bilibili.com/video/av24800970/index_1506.html
****://***.bilibili.com/video/av24814767/index_64494.html
****://***.bilibili.com/video/av24454009/index_9141596.html
****://***.bilibili.com/video/av24814163/index_78894246.html
****://***.bilibili.com/video/av24653793/index_032839.html
****://***.bilibili.com/video/av24815274/index_150.html
****://***.bilibili.com/video/av24453432/index_6906.html
****://***.bilibili.com/video/av24815688/index_77125.html
****://***.bilibili.com/video/av24101040/index_3921630.html
****://***.bilibili.com/video/av24454712/index_14936944.html
****://***.bilibili.com/video/av24177473/index_738057.html
****://***.bilibili.com/video/av24016877/index_895.html
****://***.bilibili.com/video/av24655107/index_5192.html
****://***.bilibili.com/video/av24173784/index_86625.html
****://***.bilibili.com/video/av24653900/index_5929621.html
****://***.bilibili.com/video/av24465815/index_34655511.html
****://***.bilibili.com/video/av24016688/index_676233.html
****://***.bilibili.com/video/av24799980/index_683.html
****://***.bilibili.com/video/av24800906/index_1144.html
****://***.bilibili.com/video/av24813613/index_45238.html
****://***.bilibili.com/video/av24800020/index_7648425.html
****://***.bilibili.com/video/av24102129/index_58223344.html
****://***.bilibili.com/video/av24800819/index_156226.html
****://***.bilibili.com/video/av24813494/index_717.html
****://***.bilibili.com/video/av24814941/index_0518.html
****://***.bilibili.com/video/av24488540/index_61187.html
****://***.bilibili.com/video/av23812437/index_9036420.html
****://***.bilibili.com/video/av24172938/index_41025970.html
****://***.bilibili.com/video/av24656098/index_881256.html
****://***.bilibili.com/video/av24655602/index_696.html
****://***.bilibili.com/video/av24454798/index_9665.html
****://***.bilibili.com/video/av24813976/index_34043.html
****://***.bilibili.com/video/av24799895/index_3979941.html
****://***.bilibili.com/video/av24176552/index_12412906.html
****://***.bilibili.com/video/av24655153/index_363551.html
回复

使用道具 举报

4

主题

21

帖子

66

积分

注册会员

Rank: 2

积分
66
发表于 2018-6-15 15:20:51 | 显示全部楼层
湖南一政协**“从棺材木到纸尿裤”全靠公家(图)2018年06月15日2018/6/15 15:20:41
****://***.bilibili.com/video/av24653689/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av23813251/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655571/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655162/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24175765/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815298/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24801185/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655943/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453186/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800793/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800816/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24847829/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800808/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24454596/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24186115/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24813644/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24814887/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24799895/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24491418/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655116/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24465674/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815027/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24847167/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815129/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815873/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24799877/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800876/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24814878/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655736/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24485972/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800101/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24814008/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24175760/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24185178/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24813850/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24145006/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24814889/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24463741/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24854435/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24801136/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av21412292/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815979/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655813/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24847797/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24488389/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655143/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24814038/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653858/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24813840/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800944/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24854453/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815217/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24801231/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24184021/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24847399/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av23900021/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24177480/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24814725/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24847809/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24814133/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24814964/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24814219/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24455541/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815319/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24847781/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av21414187/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453392/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24465674/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24847861/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653757/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24814725/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24101533/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av21744248/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24854463/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24847310/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800533/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815928/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24813556/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655976/index_000000.html
回复

使用道具 举报

展开

Archiver|手机版|小黑屋|Piu4.Com  

GMT+8, 2018-8-21 11:45 , Processed in 0.243788 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表