Piu4-社区

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 游戏 福利 新服
查看: 10|回复: 10

[综合交流] 政坛罕见:一家三代主政同一地区

[复制链接]

38

主题

48

帖子

154

积分

注册会员

Rank: 2

积分
154
发表于 2018-6-13 19:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
男子酒驾肇事被判缓刑 考验期间禁在公共场所饮酒2018年06月13日2018/6/13 19:24:25
****://***.bilibili.com/video/av24814715/index_989707.html
****://***.bilibili.com/video/av24815985/index_835.html
****://***.bilibili.com/video/av24814996/index_5627.html
****://***.bilibili.com/video/av24815056/index_11485.html
****://***.bilibili.com/video/av24814813/index_2546724.html
****://***.bilibili.com/video/av24815067/index_86781022.html
****://***.bilibili.com/video/av24814715/index_114271.html
****://***.bilibili.com/video/av24815948/index_316.html
****://***.bilibili.com/video/av24814793/index_3423.html
****://***.bilibili.com/video/av24815910/index_94371.html
****://***.bilibili.com/video/av24815845/index_7915207.html
****://***.bilibili.com/video/av24815711/index_21105444.html
****://***.bilibili.com/video/av24814748/index_059720.html
****://***.bilibili.com/video/av24815756/index_494.html
****://***.bilibili.com/video/av24814985/index_7329.html
****://***.bilibili.com/video/av24814938/index_18141.html
****://***.bilibili.com/video/av24815669/index_9321583.html
****://***.bilibili.com/video/av24815803/index_45910199.html
****://***.bilibili.com/video/av24814996/index_823455.html
****://***.bilibili.com/video/av24815836/index_130.html
****://***.bilibili.com/video/av24814854/index_6798.html
****://***.bilibili.com/video/av24814715/index_80396.html
****://***.bilibili.com/video/av24815040/index_4411990.html
****://***.bilibili.com/video/av24814882/index_47457463.html
****://***.bilibili.com/video/av24814971/index_308469.html
****://***.bilibili.com/video/av24814932/index_589.html
****://***.bilibili.com/video/av24815682/index_2489.html
****://***.bilibili.com/video/av24815926/index_55552.html
****://***.bilibili.com/video/av24815784/index_3657733.html
****://***.bilibili.com/video/av24815936/index_30768221.html
****://***.bilibili.com/video/av24815784/index_648182.html
****://***.bilibili.com/video/av24814793/index_786.html
****://***.bilibili.com/video/av24815819/index_2841.html
****://***.bilibili.com/video/av24814962/index_19299.html
****://***.bilibili.com/video/av24815013/index_5097525.html
****://***.bilibili.com/video/av24815857/index_13881191.html
****://***.bilibili.com/video/av24815972/index_620737.html
****://***.bilibili.com/video/av24814804/index_968.html
****://***.bilibili.com/video/av24814910/index_9588.html
****://***.bilibili.com/video/av24814775/index_22157.html
****://***.bilibili.com/video/av24814874/index_8721885.html
****://***.bilibili.com/video/av24814851/index_67999409.html
****://***.bilibili.com/video/av24814787/index_348946.html
****://***.bilibili.com/video/av24814742/index_253.html
****://***.bilibili.com/video/av24814813/index_1804.html
****://***.bilibili.com/video/av24815959/index_69073.html
****://***.bilibili.com/video/av24815682/index_4218541.html
****://***.bilibili.com/video/av24815700/index_16007844.html
****://***.bilibili.com/video/av24814769/index_857310.html
****://***.bilibili.com/video/av24815845/index_162.html
****://***.bilibili.com/video/av24815675/index_8998.html
****://***.bilibili.com/video/av24815948/index_10881.html
****://***.bilibili.com/video/av24814804/index_6077494.html
****://***.bilibili.com/video/av24814787/index_72915633.html
****://***.bilibili.com/video/av24814843/index_551175.html
****://***.bilibili.com/video/av24814783/index_335.html
****://***.bilibili.com/video/av24815067/index_9054.html
****://***.bilibili.com/video/av24814882/index_30611.html
****://***.bilibili.com/video/av24814757/index_5246107.html
****://***.bilibili.com/video/av24815861/index_84714626.html
****://***.bilibili.com/video/av24815936/index_635961.html
****://***.bilibili.com/video/av24815056/index_636.html
****://***.bilibili.com/video/av24814796/index_1743.html
****://***.bilibili.com/video/av24814893/index_04229.html
****://***.bilibili.com/video/av24814804/index_3008840.html
****://***.bilibili.com/video/av24815778/index_48151137.html
****://***.bilibili.com/video/av24815985/index_870575.html
****://***.bilibili.com/video/av24815730/index_099.html
****://***.bilibili.com/video/av24814796/index_7436.html
****://***.bilibili.com/video/av24814971/index_38958.html
****://***.bilibili.com/video/av24814715/index_4225741.html
****://***.bilibili.com/video/av24815026/index_81257504.html
****://***.bilibili.com/video/av24814890/index_752475.html
****://***.bilibili.com/video/av24814778/index_431.html
****://***.bilibili.com/video/av24815769/index_1030.html
****://***.bilibili.com/video/av24814862/index_40010.html
****://***.bilibili.com/video/av24814804/index_2605205.html
****://***.bilibili.com/video/av24814868/index_38384124.html
****://***.bilibili.com/video/av24814762/index_898658.html
回复

使用道具 举报

11

主题

50

帖子

133

积分

注册会员

Rank: 2

积分
133
发表于 2018-6-13 22:51:31 | 显示全部楼层
青云街道应急演练森林防火(图)2018年06月13日2018/6/13 22:51:32
****s://***.bilibili.com/video/av24655806/index_069.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656106/index_6472.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655662/index_61261.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457372/index_3868789.html
****s://***.bilibili.com/video/av24174127/index_02413072.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653100/index_122176.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656482/index_161.html
****s://***.bilibili.com/video/av23903976/index_4337.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657379/index_61681.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657683/index_0948797.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485982/index_90670521.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184820/index_266100.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656688/index_029.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465683/index_3609.html
****s://***.bilibili.com/video/av23903999/index_83838.html
****s://***.bilibili.com/video/av24174084/index_9623296.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657809/index_94348329.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656658/index_904420.html
****s://***.bilibili.com/video/av23902629/index_209.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176382/index_6444.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655219/index_65193.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486723/index_0219409.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657408/index_72481839.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488475/index_956124.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175505/index_934.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655378/index_8927.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653100/index_23095.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492376/index_4285706.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453619/index_87864470.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455366/index_489319.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656017/index_935.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657129/index_3884.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452866/index_85865.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656017/index_7152984.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655714/index_39264561.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656425/index_619304.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657705/index_177.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454714/index_2577.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492771/index_08748.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453304/index_1473815.html
****s://***.bilibili.com/video/av24652912/index_39075270.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655689/index_600400.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101980/index_317.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485357/index_9379.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657073/index_31963.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175765/index_0213910.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453366/index_34844367.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655131/index_532529.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653817/index_624.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102078/index_3812.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653247/index_57793.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656017/index_7852425.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103212/index_86839393.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656581/index_239304.html
回复

使用道具 举报

11

主题

23

帖子

93

积分

注册会员

Rank: 2

积分
93
发表于 2018-6-13 23:25:45 | 显示全部楼层
传爱护花草 文明赏花(图)2018年06月13日2018/6/13 23:25:51
****s://***.bilibili.com/video/av24103618/index_326.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491779/index_3335.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657693/index_91217.html
****s://***.bilibili.com/video/av23815767/index_8574433.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452975/index_12068467.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653010/index_350061.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655558/index_176.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656728/index_6433.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176301/index_38999.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653201/index_2699339.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657735/index_18366953.html
****s://***.bilibili.com/video/av24183922/index_244147.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653640/index_868.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653695/index_3090.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657617/index_81728.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657162/index_7488766.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653721/index_34042428.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653184/index_637045.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656046/index_275.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655344/index_3404.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176578/index_59749.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491797/index_0294436.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656555/index_17510010.html
****s://***.bilibili.com/video/av24463741/index_299346.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455374/index_622.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655078/index_4550.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465621/index_06320.html
****s://***.bilibili.com/video/av23900021/index_2732737.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184752/index_37605284.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656671/index_030421.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101862/index_295.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653052/index_6985.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492514/index_15182.html
****s://***.bilibili.com/video/av23815824/index_1404494.html
****s://***.bilibili.com/video/av24463847/index_25241138.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655674/index_745884.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653757/index_529.html
****s://***.bilibili.com/video/av23903794/index_6879.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656166/index_49404.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653887/index_3553146.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655101/index_84282863.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655904/index_079742.html
****s://***.bilibili.com/video/av23900639/index_142.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657624/index_9400.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657362/index_52523.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491795/index_6102556.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653733/index_57183338.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173934/index_301843.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657683/index_001.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655125/index_3106.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461208/index_87657.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466099/index_1232761.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655777/index_00911418.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491732/index_098877.html
回复

使用道具 举报

10

主题

34

帖子

98

积分

注册会员

Rank: 2

积分
98
发表于 2018-6-14 06:01:11 | 显示全部楼层
我省首次开展科技小巨人领军企业遴选和认定2018年06月14日2018\6\14 星期四 6:00:16
****://***.bilibili.com/video/av24800054/index_952227.html
****://***.bilibili.com/video/av24015358/index_004.html
****://***.bilibili.com/video/av24488577/index_7730.html
****://***.bilibili.com/video/av24461028/index_60577.html
****://***.bilibili.com/video/av24653685/index_6218719.html
****://***.bilibili.com/video/av24847079/index_57926886.html
****://***.bilibili.com/video/av24455354/index_674696.html
****://***.bilibili.com/video/av24801223/index_961.html
****://***.bilibili.com/video/av24185984/index_9767.html
****://***.bilibili.com/video/av24491402/index_89278.html
****://***.bilibili.com/video/av21744388/index_7553756.html
****://***.bilibili.com/video/av24847781/index_43441501.html
****://***.bilibili.com/video/av24491372/index_559088.html
****://***.bilibili.com/video/av24801136/index_143.html
****://***.bilibili.com/video/av24175573/index_4103.html
****://***.bilibili.com/video/av24184205/index_03005.html
****://***.bilibili.com/video/av24655808/index_1348009.html
****://***.bilibili.com/video/av24801093/index_35270081.html
****://***.bilibili.com/video/av24813777/index_177046.html
****://***.bilibili.com/video/av24175731/index_330.html
****://***.bilibili.com/video/av24466140/index_3345.html
****://***.bilibili.com/video/av24813711/index_34282.html
****://***.bilibili.com/video/av24017064/index_8020556.html
****://***.bilibili.com/video/av24173194/index_56003539.html
****://***.bilibili.com/video/av24176720/index_259936.html
****://***.bilibili.com/video/av24814999/index_219.html
****://***.bilibili.com/video/av24815132/index_1457.html
****://***.bilibili.com/video/av24815244/index_50608.html
****://***.bilibili.com/video/av24488353/index_9885502.html
****://***.bilibili.com/video/av24847754/index_43508631.html
****://***.bilibili.com/video/av24814889/index_853056.html
****://***.bilibili.com/video/av24653916/index_099.html
****://***.bilibili.com/video/av24799997/index_7480.html
****://***.bilibili.com/video/av24847861/index_68621.html
****://***.bilibili.com/video/av24813556/index_4674135.html
****://***.bilibili.com/video/av24174078/index_67634506.html
****://***.bilibili.com/video/av24655588/index_934499.html
****://***.bilibili.com/video/av24655662/index_991.html
****://***.bilibili.com/video/av24655813/index_3754.html
****://***.bilibili.com/video/av24655577/index_37145.html
****://***.bilibili.com/video/av24461021/index_1899407.html
****://***.bilibili.com/video/av24463960/index_29353914.html
****://***.bilibili.com/video/av24813511/index_551962.html
****://***.bilibili.com/video/av24657228/index_133.html
****://***.bilibili.com/video/av24655770/index_0979.html
****://***.bilibili.com/video/av24801099/index_74301.html
****://***.bilibili.com/video/av24655140/index_5501951.html
****://***.bilibili.com/video/av24453371/index_56350982.html
****://***.bilibili.com/video/av24800601/index_924083.html
****://***.bilibili.com/video/av24465628/index_288.html
****://***.bilibili.com/video/av24463814/index_0152.html
****://***.bilibili.com/video/av24457040/index_39819.html
****://***.bilibili.com/video/av21743743/index_8895936.html
****://***.bilibili.com/video/av24185250/index_33604489.html
****://***.bilibili.com/video/av24464033/index_456598.html
****://***.bilibili.com/video/av24146666/index_375.html
****://***.bilibili.com/video/av24847433/index_9662.html
****://***.bilibili.com/video/av24148642/index_26437.html
****://***.bilibili.com/video/av24144909/index_1922561.html
****://***.bilibili.com/video/av24101095/index_72283007.html
****://***.bilibili.com/video/av24657285/index_957908.html
****://***.bilibili.com/video/av24814169/index_229.html
****://***.bilibili.com/video/av24656157/index_3871.html
****://***.bilibili.com/video/av24815253/index_08988.html
****://***.bilibili.com/video/av24801093/index_4164849.html
****://***.bilibili.com/video/av24492376/index_37007416.html
****://***.bilibili.com/video/av24174154/index_152661.html
****://***.bilibili.com/video/av24813556/index_526.html
****://***.bilibili.com/video/av24488843/index_4435.html
****://***.bilibili.com/video/av23903952/index_28333.html
****://***.bilibili.com/video/av24815274/index_1368563.html
****://***.bilibili.com/video/av24847413/index_29758767.html
****://***.bilibili.com/video/av24101435/index_283183.html
****://***.bilibili.com/video/av24172059/index_677.html
****://***.bilibili.com/video/av24815199/index_1021.html
****://***.bilibili.com/video/av24813850/index_10368.html
****://***.bilibili.com/video/av24847301/index_3831420.html
****://***.bilibili.com/video/av24800661/index_78574962.html
****://***.bilibili.com/video/av24801289/index_520997.html
回复

使用道具 举报

20

主题

22

帖子

74

积分

注册会员

Rank: 2

积分
74
发表于 2018-6-14 07:16:02 | 显示全部楼层
宜都男子隐姓埋名17年终落网2018年06月14日2018/6/14 7:16:00
****://***.bilibili.com/video/av24847057/index_459.html
****://***.bilibili.com/video/av24464984/index_4345.html
****://***.bilibili.com/video/av24655943/index_64025.html
****://***.bilibili.com/video/av24657198/index_6622707.html
****://***.bilibili.com/video/av24801205/index_53568147.html
****://***.bilibili.com/video/av24813770/index_786558.html
****://***.bilibili.com/video/av24103286/index_828.html
****://***.bilibili.com/video/av24814285/index_5131.html
****://***.bilibili.com/video/av24815688/index_12909.html
****://***.bilibili.com/video/av24800689/index_9542407.html
****://***.bilibili.com/video/av24453412/index_41486684.html
****://***.bilibili.com/video/av24813711/index_443606.html
****://***.bilibili.com/video/av24815836/index_384.html
****://***.bilibili.com/video/av24800088/index_4724.html
****://***.bilibili.com/video/av24815711/index_11184.html
****://***.bilibili.com/video/av24847873/index_8305520.html
****://***.bilibili.com/video/av24799889/index_07117078.html
****://***.bilibili.com/video/av24813766/index_922345.html
****://***.bilibili.com/video/av24815899/index_396.html
****://***.bilibili.com/video/av24800088/index_2400.html
****://***.bilibili.com/video/av24814213/index_60451.html
****://***.bilibili.com/video/av24655305/index_4979787.html
****://***.bilibili.com/video/av24813830/index_30419997.html
****://***.bilibili.com/video/av24800533/index_543137.html
****://***.bilibili.com/video/av24655714/index_995.html
****://***.bilibili.com/video/av24801104/index_7107.html
****://***.bilibili.com/video/av24801239/index_75129.html
****://***.bilibili.com/video/av24488928/index_5031085.html
****://***.bilibili.com/video/av24655169/index_61440226.html
****://***.bilibili.com/video/av24657162/index_788531.html
****://***.bilibili.com/video/av24456756/index_518.html
****://***.bilibili.com/video/av24655225/index_3884.html
****://***.bilibili.com/video/av24655647/index_43418.html
****://***.bilibili.com/video/av24813704/index_3095958.html
****://***.bilibili.com/video/av24801163/index_33511739.html
****://***.bilibili.com/video/av24847115/index_169920.html
****://***.bilibili.com/video/av24016697/index_418.html
****://***.bilibili.com/video/av24655165/index_7998.html
****://***.bilibili.com/video/av24814169/index_99108.html
****://***.bilibili.com/video/av23815744/index_6994430.html
****://***.bilibili.com/video/av24815016/index_87988412.html
****://***.bilibili.com/video/av24655369/index_570580.html
****://***.bilibili.com/video/av21409091/index_907.html
****://***.bilibili.com/video/av24815304/index_4887.html
****://***.bilibili.com/video/av24815936/index_35699.html
****://***.bilibili.com/video/av24454259/index_1485849.html
****://***.bilibili.com/video/av24184537/index_23397765.html
****://***.bilibili.com/video/av24485885/index_788643.html
****://***.bilibili.com/video/av21743861/index_110.html
****://***.bilibili.com/video/av24815214/index_2698.html
****://***.bilibili.com/video/av24854440/index_44831.html
****://***.bilibili.com/video/av24101415/index_7874222.html
****://***.bilibili.com/video/av24184830/index_43815119.html
****://***.bilibili.com/video/av24815177/index_343235.html
回复

使用道具 举报

104

主题

239

帖子

590

积分

高级会员

Rank: 4

积分
590
发表于 2018-6-14 08:52:14 | 显示全部楼层
KA72体积全球最小智能监控摄像机,小巧机身和1圆硬币差不多,麻雀虽小五脏俱全,KA72主控芯片采用美国进口安霸芯片,有史以来,最强大,最智能的芯片,保证连续录像录音不发热不死机,1600万像素单反级别完全媲美iPhone8摄像头,8核芯让运行更流畅更稳定,摄像镜头采用进口OV9715图像感光蓝镜芯片,170度宽广角上下左右全覆盖,KA72更是不惜成本打造全新技术HDR+WDR软硬合一,不论是在强光、弱光、晴天、雨天、阴天等不同环境都能自动校检所摄取画面清晰可见。强劲的18颗进口纳米夜视灯不爆红不发红,保证在漆黑一片无任何光线可视范围高达100米!录像录音不闪灯不亮灯、晚上夜视不发红,更隐蔽更神奇,防偷防婚外最佳设备!强磁机身随意吸贴,无需任何安装,更隐蔽更便捷的智能监控让您随心所欲!
选择KA72的理由:可吸附在衣服、包包、椅子、床下、衣柜、窗帘、洗手间、电视、门框、天花板、电灯、汽车等等,安装位置只有您想不到,没有KA72做不到。内置大容量电池,充满可用72小时,可连接充电宝、电源边充电录;KA72更是内置特有Turbo一键穿墙WIFI模块,WIFI发射更远更强更稳定,无需网络、无需网线、无需流量、无需布线,苹果手机、安卓手机、手机无需联网想看就看,智能监控就该这么简单,您想要的画面它都有!
在花样年华的世界上,你对她的信任不一定能换来她的真诚,爱人出轨、女友背叛、保姆虐童、员工偷懒、仓库失窃、店铺被抢、入室偷盗...还原**,KA72您值得拥有!出差在外,家里发生了什么,您想要的画面,手机想看就看!远程监控不受距离**,例如KA72在中国,人在美国,拿出手机就可以实时看、回放、下载、删除,**的画面,想下载就下载,想删就删,监控就该这样智能。
KA72参数:1600万像素、170度大广角、18颗进口夜视不发红光、HDR+WDR+WiFi功能、8核心处理器、全新HEVC编码技术。我们追求高质量,我们不打价格战,我们只拼高品质!
QQ:851138899    热线:13530047234    官网:***.25xc.net
KA72
回复

使用道具 举报

5

主题

33

帖子

89

积分

注册会员

Rank: 2

积分
89
发表于 2018-6-14 09:23:31 | 显示全部楼层
化解矛盾纠纷 价格争议调解进社区2018年06月14日2018/6/14 9:23:19
****://***.bilibili.com/video/av24184850/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av23903734/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24853745/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24814892/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24814067/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av23812624/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24847781/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24488444/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24847439/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655862/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24814725/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24814144/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av21744468/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24455347/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815232/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24799846/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655911/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24489079/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24854404/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655919/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24172254/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24455589/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176343/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24464907/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656002/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24801056/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815803/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657271/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24016731/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24455565/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800652/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24799925/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656157/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655378/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24454027/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24175631/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655808/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av23903917/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av23815772/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815928/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655315/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815700/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24486342/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24847357/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24801280/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800784/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655808/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24814897/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av21414304/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24813670/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815905/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av21743866/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24488561/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815222/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176268/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655207/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800584/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800987/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815972/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24454760/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657371/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av21744196/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815955/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24172960/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24148675/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24799970/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815315/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176150/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24454643/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655699/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24801045/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24488289/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453056/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24103589/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815972/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24814119/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655833/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24847167/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24454010/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800048/index_0000000.html
回复

使用道具 举报

68

主题

84

帖子

249

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
249
发表于 2018-6-14 12:56:39 | 显示全部楼层
KA72体积全球最小智能监控摄像机,小巧机身和1圆硬币差不多,麻雀虽小五脏俱全,KA72主控芯片采用美国进口安霸芯片,有史以来,最强大,最智能的芯片,保证连续录像录音不发热不死机,1600万像素单反级别完全媲美iPhone8摄像头,8核芯让运行更流畅更稳定,摄像镜头采用进口OV9715图像感光蓝镜芯片,170度宽广角上下左右全覆盖,KA72更是不惜成本打造全新技术HDR+WDR软硬合一,不论是在强光、弱光、晴天、雨天、阴天等不同环境都能自动校检所摄取画面清晰可见。强劲的18颗进口纳米夜视灯不爆红不发红,保证在漆黑一片无任何光线可视范围高达100米!录像录音不闪灯不亮灯、晚上夜视不发红,更隐蔽更神奇,防偷防婚外最佳设备!强磁机身随意吸贴,无需任何安装,更隐蔽更便捷的智能监控让您随心所欲!
选择KA72的理由:可吸附在衣服、包包、椅子、床下、衣柜、窗帘、洗手间、电视、门框、天花板、电灯、汽车等等,安装位置只有您想不到,没有KA72做不到。内置大容量电池,充满可用72小时,可连接充电宝、电源边充电录;KA72更是内置特有Turbo一键穿墙WIFI模块,WIFI发射更远更强更稳定,无需网络、无需网线、无需流量、无需布线,苹果手机、安卓手机、手机无需联网想看就看,智能监控就该这么简单,您想要的画面它都有!
在花样年华的世界上,你对她的信任不一定能换来她的真诚,爱人出轨、女友背叛、保姆虐童、员工偷懒、仓库失窃、店铺被抢、入室偷盗...还原**,KA72您值得拥有!出差在外,家里发生了什么,您想要的画面,手机想看就看!远程监控不受距离**,例如KA72在中国,人在美国,拿出手机就可以实时看、回放、下载、删除,**的画面,想下载就下载,想删就删,监控就该这样智能。
KA72参数:1600万像素、170度大广角、18颗进口夜视不发红光、HDR+WDR+WiFi功能、8核心处理器、全新HEVC编码技术。我们追求高质量,我们不打价格战,我们只拼高品质!
QQ:851138899    热线:13530047234    官网:***.25xc.net
回复

使用道具 举报

104

主题

239

帖子

590

积分

高级会员

Rank: 4

积分
590
发表于 2018-6-14 20:40:03 | 显示全部楼层
KA72体积全球最小智能监控摄像机,小巧机身和1圆硬币差不多,麻雀虽小五脏俱全,KA72主控芯片采用美国进口安霸芯片,有史以来,最强大,最智能的芯片,保证连续录像录音不发热不死机,1600万像素单反级别完全媲美iPhone8摄像头,8核芯让运行更流畅更稳定,摄像镜头采用进口OV9715图像感光蓝镜芯片,170度宽广角上下左右全覆盖,KA72更是不惜成本打造全新技术HDR+WDR软硬合一,不论是在强光、弱光、晴天、雨天、阴天等不同环境都能自动校检所摄取画面清晰可见。强劲的18颗进口纳米夜视灯不爆红不发红,保证在漆黑一片无任何光线可视范围高达100米!录像录音不闪灯不亮灯、晚上夜视不发红,更隐蔽更神奇,防偷防婚外最佳设备!强磁机身随意吸贴,无需任何安装,更隐蔽更便捷的智能监控让您随心所欲!
选择KA72的理由:可吸附在衣服、包包、椅子、床下、衣柜、窗帘、洗手间、电视、门框、天花板、电灯、汽车等等,安装位置只有您想不到,没有KA72做不到。内置大容量电池,充满可用72小时,可连接充电宝、电源边充电录;KA72更是内置特有Turbo一键穿墙WIFI模块,WIFI发射更远更强更稳定,无需网络、无需网线、无需流量、无需布线,苹果手机、安卓手机、手机无需联网想看就看,智能监控就该这么简单,您想要的画面它都有!
在花样年华的世界上,你对她的信任不一定能换来她的真诚,爱人出轨、女友背叛、保姆虐童、员工偷懒、仓库失窃、店铺被抢、入室偷盗...还原**,KA72您值得拥有!出差在外,家里发生了什么,您想要的画面,手机想看就看!远程监控不受距离**,例如KA72在中国,人在美国,拿出手机就可以实时看、回放、下载、删除,**的画面,想下载就下载,想删就删,监控就该这样智能。
KA72参数:1600万像素、170度大广角、18颗进口夜视不发红光、HDR+WDR+WiFi功能、8核心处理器、全新HEVC编码技术。我们追求高质量,我们不打价格战,我们只拼高品质!
QQ:851138899    热线:13530047234    官网:***.25xc.net
KA72
回复

使用道具 举报

6

主题

31

帖子

88

积分

注册会员

Rank: 2

积分
88
发表于 2018-6-14 21:57:27 | 显示全部楼层
大佬们的奢华生活:堪比“行宫”的奢华豪宅 2018年06月14日2018-6-14 21:40:25
****://***.bilibili.com/video/av24657309/index_314.html
****://***.bilibili.com/video/av24173988/index_5511.html
****://***.bilibili.com/video/av23812560/index_80490.html
****://***.bilibili.com/video/av24657371/index_0979705.html
****://***.bilibili.com/video/av24491527/index_95730116.html
****://***.bilibili.com/video/av24814285/index_033514.html
****://***.bilibili.com/video/av24655689/index_240.html
****://***.bilibili.com/video/av24815922/index_7949.html
****://***.bilibili.com/video/av24144993/index_09203.html
****://***.bilibili.com/video/av24800779/index_2916535.html
****://***.bilibili.com/video/av24815150/index_60831320.html
****://***.bilibili.com/video/av24655678/index_525305.html
****://***.bilibili.com/video/av24173088/index_537.html
****://***.bilibili.com/video/av24815926/index_4651.html
****://***.bilibili.com/video/av24655610/index_90952.html
****://***.bilibili.com/video/av24176835/index_3339362.html
****://***.bilibili.com/video/av24655808/index_30193690.html
****://***.bilibili.com/video/av24657256/index_378871.html
****://***.bilibili.com/video/av24815181/index_085.html
****://***.bilibili.com/video/av21744461/index_6534.html
****://***.bilibili.com/video/av24655777/index_14379.html
****://***.bilibili.com/video/av24813766/index_3285181.html
****://***.bilibili.com/video/av24491408/index_80715325.html
****://***.bilibili.com/video/av24175517/index_799202.html
****://***.bilibili.com/video/av24485903/index_940.html
****://***.bilibili.com/video/av24814944/index_9364.html
****://***.bilibili.com/video/av24815796/index_71716.html
****://***.bilibili.com/video/av24655066/index_1408318.html
****://***.bilibili.com/video/av24185246/index_60596022.html
****://***.bilibili.com/video/av24847107/index_446648.html
****://***.bilibili.com/video/av24815248/index_464.html
****://***.bilibili.com/video/av24100972/index_6866.html
****://***.bilibili.com/video/av24172960/index_08183.html
****://***.bilibili.com/video/av24655681/index_4801051.html
****://***.bilibili.com/video/av24847384/index_56981544.html
****://***.bilibili.com/video/av24814279/index_855291.html
****://***.bilibili.com/video/av24656033/index_801.html
****://***.bilibili.com/video/av24102877/index_7454.html
****://***.bilibili.com/video/av24655630/index_29304.html
****://***.bilibili.com/video/av24801112/index_1464911.html
****://***.bilibili.com/video/av24655184/index_60497397.html
****://***.bilibili.com/video/av24815222/index_434986.html
****://***.bilibili.com/video/av24656021/index_476.html
****://***.bilibili.com/video/av24853733/index_2051.html
****://***.bilibili.com/video/av24814767/index_82647.html
****://***.bilibili.com/video/av24489137/index_1031700.html
****://***.bilibili.com/video/av24186163/index_44982940.html
****://***.bilibili.com/video/av24456733/index_038100.html
****://***.bilibili.com/video/av24800028/index_060.html
****://***.bilibili.com/video/av24801074/index_4526.html
****://***.bilibili.com/video/av24655369/index_37098.html
****://***.bilibili.com/video/av24815280/index_0846249.html
****://***.bilibili.com/video/av24175800/index_04792217.html
****://***.bilibili.com/video/av24184584/index_165203.html
回复

使用道具 举报

展开

Archiver|手机版|小黑屋|Piu4.Com  

GMT+8, 2018-6-24 05:15 , Processed in 0.186279 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表