Piu4-社区

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 游戏 福利 新服
查看: 7|回复: 7

[客服咨询] 本土教练 也要尊严

[复制链接]

18

主题

19

帖子

66

积分

注册会员

Rank: 2

积分
66
发表于 2018-6-13 17:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
足球城的球队,不能总在中甲踢!(图)2018年06月13日2018/6/13 17:06:52
****://***.bilibili.com/video/av24653801/index_7131853.html
****://***.bilibili.com/video/av24486235/index_8259762.html
****://***.bilibili.com/video/av24653219/index_8773493.html
****://***.bilibili.com/video/av24657039/index_1748898.html
****://***.bilibili.com/video/av24172197/index_0132284.html
****://***.bilibili.com/video/av24655125/index_0550652.html
****://***.bilibili.com/video/av24492433/index_0059315.html
****://***.bilibili.com/video/av24653855/index_6330953.html
****://***.bilibili.com/video/av24492872/index_2519524.html
****://***.bilibili.com/video/av24656485/index_9303662.html
****://***.bilibili.com/video/av24655571/index_7081925.html
****://***.bilibili.com/video/av24146793/index_7173356.html
****://***.bilibili.com/video/av24656008/index_0469698.html
****://***.bilibili.com/video/av24488812/index_5082599.html
****://***.bilibili.com/video/av24186172/index_7921448.html
****://***.bilibili.com/video/av24653624/index_1373724.html
****://***.bilibili.com/video/av24656065/index_2848193.html
****://***.bilibili.com/video/av24185650/index_3437118.html
****://***.bilibili.com/video/av24653010/index_8220565.html
****://***.bilibili.com/video/av24145348/index_9284332.html
****://***.bilibili.com/video/av24657665/index_1971701.html
****://***.bilibili.com/video/av24177386/index_2622553.html
****://***.bilibili.com/video/av24653900/index_1195559.html
****://***.bilibili.com/video/av24454444/index_2272223.html
****://***.bilibili.com/video/av24657318/index_3149836.html
****://***.bilibili.com/video/av24145469/index_2679826.html
****://***.bilibili.com/video/av24657705/index_0751430.html
****://***.bilibili.com/video/av24453589/index_6294094.html
****://***.bilibili.com/video/av24655351/index_7593698.html
****://***.bilibili.com/video/av24185681/index_6389374.html
****://***.bilibili.com/video/av24175487/index_1139417.html
****://***.bilibili.com/video/av24653071/index_0282504.html
****://***.bilibili.com/video/av24653015/index_7394602.html
****://***.bilibili.com/video/av24657358/index_2000522.html
****://***.bilibili.com/video/av24656457/index_7249283.html
****://***.bilibili.com/video/av24655952/index_2422918.html
****://***.bilibili.com/video/av24657558/index_3432247.html
****://***.bilibili.com/video/av24657239/index_9180441.html
****://***.bilibili.com/video/av24656030/index_0772456.html
****://***.bilibili.com/video/av24185746/index_2631705.html
****://***.bilibili.com/video/av24492985/index_0028789.html
****://***.bilibili.com/video/av24655610/index_7858308.html
****://***.bilibili.com/video/av24653565/index_1050765.html
****://***.bilibili.com/video/av24177361/index_1772929.html
****://***.bilibili.com/video/av24185108/index_2516366.html
****://***.bilibili.com/video/av24656531/index_3115635.html
****://***.bilibili.com/video/av24465621/index_8415466.html
****://***.bilibili.com/video/av24656542/index_5552873.html
****://***.bilibili.com/video/av24489137/index_7357635.html
****://***.bilibili.com/video/av24493036/index_1226770.html
****://***.bilibili.com/video/av24657203/index_4972719.html
****://***.bilibili.com/video/av24655785/index_2262747.html
****://***.bilibili.com/video/av24172148/index_3399837.html
****://***.bilibili.com/video/av24657722/index_3520136.html
****://***.bilibili.com/video/av24655919/index_7484177.html
****://***.bilibili.com/video/av24656674/index_2708500.html
****://***.bilibili.com/video/av24653105/index_0828922.html
****://***.bilibili.com/video/av24456927/index_2339342.html
****://***.bilibili.com/video/av24657294/index_8590353.html
****://***.bilibili.com/video/av23903535/index_8559192.html
****://***.bilibili.com/video/av24657564/index_4387280.html
****://***.bilibili.com/video/av24103147/index_6279024.html
****://***.bilibili.com/video/av24655619/index_4599823.html
****://***.bilibili.com/video/av24454662/index_6632255.html
****://***.bilibili.com/video/av24655624/index_9196883.html
****://***.bilibili.com/video/av24103038/index_6002791.html
****://***.bilibili.com/video/av24454136/index_5889188.html
****://***.bilibili.com/video/av24455420/index_5678261.html
****://***.bilibili.com/video/av24491006/index_1617997.html
****://***.bilibili.com/video/av24652949/index_5917643.html
****://***.bilibili.com/video/av24656170/index_2297648.html
****://***.bilibili.com/video/av24655967/index_7133982.html
****://***.bilibili.com/video/av24452961/index_3606764.html
****://***.bilibili.com/video/av24452909/index_3120314.html
****://***.bilibili.com/video/av24655684/index_0257566.html
****://***.bilibili.com/video/av24655962/index_9033998.html
****://***.bilibili.com/video/av24457584/index_3287605.html
****://***.bilibili.com/video/av24454383/index_2411020.html
****://***.bilibili.com/video/av24176272/index_2651461.html
****://***.bilibili.com/video/av24656041/index_4763919.html
回复

使用道具 举报

9

主题

27

帖子

83

积分

注册会员

Rank: 2

积分
83
发表于 2018-6-13 19:11:32 | 显示全部楼层
昨日近20万人 上山祭祖 金宝山祭扫人员略少于往年观音山、玉案山、龙凤公墓人员骤增(组图)2018年06月13日2018/6/13 19:11:23
****s://***.bilibili.com/video/av24455589/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655369/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655295/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452982/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656611/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453186/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655710/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452985/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av23812472/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452850/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657351/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655799/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655602/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452846/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173125/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24016766/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176656/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185087/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653214/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102692/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656624/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656438/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103347/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485523/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656093/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173828/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24652899/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657326/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656124/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656723/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av23900648/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486235/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656680/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177394/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24015388/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657115/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24652962/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655806/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656611/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653786/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655382/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657593/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486649/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653870/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656671/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457239/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24148609/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657133/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101999/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173052/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491723/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485908/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655153/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656513/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465025/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653624/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655911/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655962/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653680/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186191/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657313/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176153/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456902/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655066/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656692/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491929/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657617/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453182/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655931/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488289/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454182/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657175/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486403/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653848/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653728/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455507/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488475/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653133/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456890/index_000000.html
回复

使用道具 举报

104

主题

239

帖子

590

积分

高级会员

Rank: 4

积分
590
发表于 2018-6-13 23:53:45 | 显示全部楼层
KA72体积全球最小智能监控摄像机,小巧机身和1圆硬币差不多,麻雀虽小五脏俱全,KA72主控芯片采用美国进口安霸芯片,有史以来,最强大,最智能的芯片,保证连续录像录音不发热不死机,1600万像素单反级别完全媲美iPhone8摄像头,8核芯让运行更流畅更稳定,摄像镜头采用进口OV9715图像感光蓝镜芯片,170度宽广角上下左右全覆盖,KA72更是不惜成本打造全新技术HDR+WDR软硬合一,不论是在强光、弱光、晴天、雨天、阴天等不同环境都能自动校检所摄取画面清晰可见。强劲的18颗进口纳米夜视灯不爆红不发红,保证在漆黑一片无任何光线可视范围高达100米!录像录音不闪灯不亮灯、晚上夜视不发红,更隐蔽更神奇,防偷防婚外最佳设备!强磁机身随意吸贴,无需任何安装,更隐蔽更便捷的智能监控让您随心所欲!
选择KA72的理由:可吸附在衣服、包包、椅子、床下、衣柜、窗帘、洗手间、电视、门框、天花板、电灯、汽车等等,安装位置只有您想不到,没有KA72做不到。内置大容量电池,充满可用72小时,可连接充电宝、电源边充电录;KA72更是内置特有Turbo一键穿墙WIFI模块,WIFI发射更远更强更稳定,无需网络、无需网线、无需流量、无需布线,苹果手机、安卓手机、手机无需联网想看就看,智能监控就该这么简单,您想要的画面它都有!
在花样年华的世界上,你对她的信任不一定能换来她的真诚,爱人出轨、女友背叛、保姆虐童、员工偷懒、仓库失窃、店铺被抢、入室偷盗...还原**,KA72您值得拥有!出差在外,家里发生了什么,您想要的画面,手机想看就看!远程监控不受距离**,例如KA72在中国,人在美国,拿出手机就可以实时看、回放、下载、删除,**的画面,想下载就下载,想删就删,监控就该这样智能。
KA72参数:1600万像素、170度大广角、18颗进口夜视不发红光、HDR+WDR+WiFi功能、8核心处理器、全新HEVC编码技术。我们追求高质量,我们不打价格战,我们只拼高品质!
QQ:851138899    热线:13530047234    官网:***.25xc.net
KA72
回复

使用道具 举报

1

主题

2

帖子

13

积分

新手上路

Rank: 1

积分
13
发表于 2018-6-14 00:06:09 | 显示全部楼层
特大喜讯:澳门新葡京娱乐场:6777234.com平台微信号:cfucfu888
安全网上场设有彩票 六 合 彩 百 家 乐 龙虎 斗等真人游戏,都可以手机下注,即时提款。多存多送。关键是安全有保障!
回复

使用道具 举报

23

主题

40

帖子

125

积分

注册会员

Rank: 2

积分
125
发表于 2018-6-14 06:34:17 | 显示全部楼层
图文:直达机场的地铁这次真的来啦2018年06月14日2018/6/14 6:34:05
****://***.bilibili.com/video/av24814878/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653826/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24488758/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24814719/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24457040/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655273/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24853737/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24016527/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24103059/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653633/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800562/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655624/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176733/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24801056/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24813993/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655823/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24847149/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653633/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653551/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24814884/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453897/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176641/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24854407/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24813747/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24814014/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800020/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24485475/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24454389/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24454389/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176377/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655952/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24814922/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655331/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24461041/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24172818/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656181/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24186016/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24814198/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24186150/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815143/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24184584/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24813609/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815711/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657155/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24144976/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176156/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24847861/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815234/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24146646/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815294/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800906/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24813760/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24488497/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24185060/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24801074/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815312/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24175556/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av21412292/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655744/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800084/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815046/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655207/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655796/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24457443/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24801169/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24184718/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24486378/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24814891/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800673/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815225/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24491536/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815291/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800841/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24799925/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24466026/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655231/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24457157/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653883/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av21409193/index_000000.html
回复

使用道具 举报

28

主题

45

帖子

140

积分

注册会员

Rank: 2

积分
140
发表于 2018-6-14 08:38:04 | 显示全部楼层
山寨货不好卖了!网店卖“山寨货” 网络平台也要负责任2018年06月14日2018/6/14 8:37:57
****://***.bilibili.com/video/av24655799/index_128855.html
****://***.bilibili.com/video/av24453412/index_724.html
****://***.bilibili.com/video/av24657262/index_1578.html
****://***.bilibili.com/video/av24455602/index_32544.html
****://***.bilibili.com/video/av24655305/index_2231575.html
****://***.bilibili.com/video/av24801268/index_43338257.html
****://***.bilibili.com/video/av21743843/index_743632.html
****://***.bilibili.com/video/av24657401/index_746.html
****://***.bilibili.com/video/av24655864/index_2032.html
****://***.bilibili.com/video/av24813556/index_59984.html
****://***.bilibili.com/video/av24814136/index_6083463.html
****://***.bilibili.com/video/av24485551/index_51280947.html
****://***.bilibili.com/video/av24813764/index_257826.html
****://***.bilibili.com/video/av24656055/index_960.html
****://***.bilibili.com/video/av24815772/index_3822.html
****://***.bilibili.com/video/av24800584/index_64597.html
****://***.bilibili.com/video/av24173792/index_7323107.html
****://***.bilibili.com/video/av21412339/index_41475147.html
****://***.bilibili.com/video/av24801163/index_756738.html
****://***.bilibili.com/video/av24813627/index_867.html
****://***.bilibili.com/video/av24488547/index_9020.html
****://***.bilibili.com/video/av24655331/index_80240.html
****://***.bilibili.com/video/av24653883/index_6616272.html
****://***.bilibili.com/video/av24801239/index_78934560.html
****://***.bilibili.com/video/av24656069/index_759160.html
****://***.bilibili.com/video/av24847834/index_003.html
****://***.bilibili.com/video/av24185772/index_1101.html
****://***.bilibili.com/video/av24657121/index_72631.html
****://***.bilibili.com/video/av24175644/index_8085029.html
****://***.bilibili.com/video/av24815304/index_83431093.html
****://***.bilibili.com/video/av24813804/index_617314.html
****://***.bilibili.com/video/av24185174/index_025.html
****://***.bilibili.com/video/av24815353/index_0600.html
****://***.bilibili.com/video/av24847717/index_00474.html
****://***.bilibili.com/video/av24655147/index_3710460.html
****://***.bilibili.com/video/av24813911/index_71699484.html
****://***.bilibili.com/video/av24656124/index_843023.html
****://***.bilibili.com/video/av24813586/index_830.html
****://***.bilibili.com/video/av24184232/index_1591.html
****://***.bilibili.com/video/av24815304/index_94690.html
****://***.bilibili.com/video/av24815042/index_3988019.html
****://***.bilibili.com/video/av24486282/index_24408657.html
****://***.bilibili.com/video/av24815148/index_579709.html
****://***.bilibili.com/video/av24814974/index_135.html
****://***.bilibili.com/video/av24455315/index_6037.html
****://***.bilibili.com/video/av24655315/index_51266.html
****://***.bilibili.com/video/av24813601/index_9604740.html
****://***.bilibili.com/video/av24463889/index_68306449.html
****://***.bilibili.com/video/av23900046/index_211468.html
****://***.bilibili.com/video/av24800635/index_683.html
****://***.bilibili.com/video/av24148564/index_7425.html
****://***.bilibili.com/video/av24452970/index_80780.html
****://***.bilibili.com/video/av24814955/index_1600063.html
****://***.bilibili.com/video/av24457204/index_97848168.html
****://***.bilibili.com/video/av24813619/index_161430.html
****://***.bilibili.com/video/av24176604/index_758.html
****://***.bilibili.com/video/av24656008/index_5116.html
****://***.bilibili.com/video/av24655710/index_08928.html
****://***.bilibili.com/video/av24814044/index_0348681.html
****://***.bilibili.com/video/av24815117/index_67386793.html
****://***.bilibili.com/video/av23815691/index_643670.html
****://***.bilibili.com/video/av24176584/index_521.html
****://***.bilibili.com/video/av24488593/index_9845.html
****://***.bilibili.com/video/av24148654/index_49494.html
****://***.bilibili.com/video/av21414187/index_4782344.html
****://***.bilibili.com/video/av24016801/index_60218915.html
****://***.bilibili.com/video/av24657285/index_734197.html
****://***.bilibili.com/video/av24101415/index_684.html
****://***.bilibili.com/video/av24800165/index_5403.html
****://***.bilibili.com/video/av24815232/index_11793.html
****://***.bilibili.com/video/av24485912/index_9870296.html
****://***.bilibili.com/video/av24656065/index_65963930.html
****://***.bilibili.com/video/av24800784/index_003073.html
****://***.bilibili.com/video/av24173096/index_591.html
****://***.bilibili.com/video/av24815225/index_4102.html
****://***.bilibili.com/video/av24815116/index_28081.html
****://***.bilibili.com/video/av23903917/index_9212878.html
****://***.bilibili.com/video/av24452028/index_60039053.html
****://***.bilibili.com/video/av24173696/index_991443.html
回复

使用道具 举报

32

主题

97

帖子

258

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
258
发表于 2018-6-14 09:51:24 | 显示全部楼层
滴滴似乎是要把Uber在海外的竞争对手都投一遍……2018年06月14日2018\6\14 星期四 9:50:28
****s://***.bilibili.com/video/av24655549/index_793.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454581/index_0488.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801163/index_75425.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814067/index_7145371.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175644/index_00107395.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655278/index_415946.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172363/index_640.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172197/index_8340.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457416/index_75963.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813693/index_3311902.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656157/index_47737014.html
****s://***.bilibili.com/video/av23903540/index_935377.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655549/index_801.html
****s://***.bilibili.com/video/av21743985/index_2656.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485967/index_25042.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815028/index_1285918.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815001/index_96702730.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813930/index_979127.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744040/index_591.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815718/index_6959.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655662/index_87409.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813850/index_8693744.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847061/index_76553095.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184180/index_224026.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815115/index_921.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813627/index_1301.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655116/index_57144.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815979/index_7992525.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655877/index_75950063.html
****s://***.bilibili.com/video/av24463774/index_434708.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814179/index_955.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847861/index_5488.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744036/index_70177.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815936/index_3115936.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454635/index_96441608.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653801/index_251792.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815255/index_412.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657107/index_4330.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657362/index_76143.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815205/index_1003673.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655280/index_22854635.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813511/index_128646.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655827/index_903.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488577/index_8689.html
****s://***.bilibili.com/video/av24463970/index_89342.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453392/index_4727571.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800819/index_98819440.html
****s://***.bilibili.com/video/av24174064/index_892080.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461089/index_585.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653680/index_4604.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653870/index_41988.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454351/index_3959254.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656098/index_08970322.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653714/index_277488.html
回复

使用道具 举报

4

主题

42

帖子

108

积分

注册会员

Rank: 2

积分
108
发表于 2018-6-14 10:46:23 | 显示全部楼层
企业在爱心园里办年会2018年06月14日2018/6/14 10:46:20
****://***.bilibili.com/video/av24852740/index_026422.html
****://***.bilibili.com/video/av24815135/index_805554.html
****://***.bilibili.com/video/av24814922/index_347442.html
****://***.bilibili.com/video/av24657148/index_682056.html
****://***.bilibili.com/video/av24453067/index_178854.html
****://***.bilibili.com/video/av24101553/index_956701.html
****://***.bilibili.com/video/av24655338/index_246756.html
****://***.bilibili.com/video/av24103290/index_381680.html
****://***.bilibili.com/video/av24815135/index_055592.html
****://***.bilibili.com/video/av24801254/index_997035.html
****://***.bilibili.com/video/av24657358/index_404169.html
****://***.bilibili.com/video/av24800673/index_763520.html
****://***.bilibili.com/video/av24172853/index_683676.html
****://***.bilibili.com/video/av24815181/index_449779.html
****://***.bilibili.com/video/av21411826/index_836481.html
****://***.bilibili.com/video/av24814872/index_411034.html
****://***.bilibili.com/video/av24814014/index_222191.html
****://***.bilibili.com/video/av24800849/index_743491.html
****://***.bilibili.com/video/av24174127/index_822158.html
****://***.bilibili.com/video/av24815778/index_662422.html
****://***.bilibili.com/video/av24461140/index_819445.html
****://***.bilibili.com/video/av24653565/index_272645.html
****://***.bilibili.com/video/av24813922/index_862619.html
****://***.bilibili.com/video/av24456972/index_643568.html
****://***.bilibili.com/video/av24176280/index_289877.html
****://***.bilibili.com/video/av24853722/index_744065.html
****://***.bilibili.com/video/av24800944/index_839380.html
****://***.bilibili.com/video/av24655549/index_562588.html
****://***.bilibili.com/video/av24801254/index_675186.html
****://***.bilibili.com/video/av24186041/index_545636.html
****://***.bilibili.com/video/av21409125/index_341657.html
****://***.bilibili.com/video/av24452947/index_322158.html
****://***.bilibili.com/video/av24854451/index_147102.html
****://***.bilibili.com/video/av24655760/index_043016.html
****://***.bilibili.com/video/av24854457/index_140871.html
****://***.bilibili.com/video/av24463790/index_115801.html
****://***.bilibili.com/video/av24813653/index_228822.html
****://***.bilibili.com/video/av24657125/index_185288.html
****://***.bilibili.com/video/av24453366/index_648229.html
****://***.bilibili.com/video/av24814974/index_110810.html
****://***.bilibili.com/video/av24847099/index_652930.html
****://***.bilibili.com/video/av24655338/index_952498.html
****://***.bilibili.com/video/av24655125/index_118195.html
****://***.bilibili.com/video/av24490996/index_139708.html
****://***.bilibili.com/video/av24655135/index_946996.html
****://***.bilibili.com/video/av24815021/index_722734.html
****://***.bilibili.com/video/av24172888/index_751202.html
****://***.bilibili.com/video/av24815244/index_449560.html
****://***.bilibili.com/video/av24653712/index_950745.html
****://***.bilibili.com/video/av24800666/index_176405.html
****://***.bilibili.com/video/av24656170/index_487923.html
****://***.bilibili.com/video/av24815053/index_567782.html
****://***.bilibili.com/video/av21744388/index_837613.html
****://***.bilibili.com/video/av24815879/index_009858.html
****://***.bilibili.com/video/av24854407/index_656401.html
****://***.bilibili.com/video/av24815711/index_827614.html
****://***.bilibili.com/video/av24656131/index_343186.html
****://***.bilibili.com/video/av24815848/index_239212.html
****://***.bilibili.com/video/av24800772/index_701014.html
****://***.bilibili.com/video/av24800886/index_789210.html
****://***.bilibili.com/video/av24491313/index_328699.html
****://***.bilibili.com/video/av24102668/index_927674.html
****://***.bilibili.com/video/av24800921/index_643142.html
****://***.bilibili.com/video/av24854412/index_224460.html
****://***.bilibili.com/video/av24466196/index_559351.html
****://***.bilibili.com/video/av24456684/index_295373.html
****://***.bilibili.com/video/av24799990/index_524692.html
****://***.bilibili.com/video/av24486425/index_690700.html
****://***.bilibili.com/video/av24491301/index_612002.html
****://***.bilibili.com/video/av24175598/index_927916.html
****://***.bilibili.com/video/av24655845/index_584250.html
****://***.bilibili.com/video/av24176496/index_549568.html
****://***.bilibili.com/video/av24847790/index_167379.html
****://***.bilibili.com/video/av24655928/index_352927.html
****://***.bilibili.com/video/av24847845/index_478381.html
****://***.bilibili.com/video/av24657318/index_220329.html
****://***.bilibili.com/video/av24173971/index_554216.html
****://***.bilibili.com/video/av24799895/index_355503.html
****://***.bilibili.com/video/av24491484/index_705058.html
****://***.bilibili.com/video/av24655911/index_797408.html
回复

使用道具 举报

展开

Archiver|手机版|小黑屋|Piu4.Com  

GMT+8, 2018-6-24 11:35 , Processed in 0.179740 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表