Piu4-社区

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 游戏 福利 新服
楼主: piu4-往昔

[综合交流] 【公告】《屠龙战记》8月15日-合服及更新

  [复制链接]

11

主题

30

帖子

91

积分

注册会员

Rank: 2

积分
91
发表于 2018-6-6 16:46:20 | 显示全部楼层
网络世界有多不安全?上半年恶意程序超过300万种2018年06月06日2018\6\6 星期三 16:45:39
****://***.bilibili.com/video/av24102837/index_239.html
****://***.bilibili.com/video/av24173496/index_7403.html
****://***.bilibili.com/video/av24172573/index_65296.html
****://***.bilibili.com/video/av24175625/index_7971370.html
****://***.bilibili.com/video/av24171865/index_89121516.html
****://***.bilibili.com/video/av24176237/index_821279.html
****://***.bilibili.com/video/av24175984/index_622.html
****://***.bilibili.com/video/av24186753/index_5550.html
****://***.bilibili.com/video/av24185231/index_54189.html
****://***.bilibili.com/video/av24105209/index_7867290.html
****://***.bilibili.com/video/av24172867/index_04954618.html
****://***.bilibili.com/video/av24174018/index_285413.html
****://***.bilibili.com/video/av24184497/index_033.html
****://***.bilibili.com/video/av24176845/index_2561.html
****://***.bilibili.com/video/av24185238/index_33621.html
****://***.bilibili.com/video/av24099977/index_3664437.html
****://***.bilibili.com/video/av24177110/index_17418114.html
****://***.bilibili.com/video/av24172636/index_684436.html
****://***.bilibili.com/video/av24175758/index_019.html
****://***.bilibili.com/video/av24105628/index_2226.html
****://***.bilibili.com/video/av24172906/index_28307.html
****://***.bilibili.com/video/av24100684/index_4637911.html
****://***.bilibili.com/video/av24172649/index_81904427.html
****://***.bilibili.com/video/av24184597/index_754751.html
****://***.bilibili.com/video/av24177373/index_439.html
****://***.bilibili.com/video/av24172811/index_6888.html
****://***.bilibili.com/video/av24185801/index_07027.html
****://***.bilibili.com/video/av24171913/index_3681922.html
****://***.bilibili.com/video/av24171913/index_69501500.html
****://***.bilibili.com/video/av24175947/index_710499.html
****://***.bilibili.com/video/av24176347/index_058.html
****://***.bilibili.com/video/av24172790/index_0533.html
****://***.bilibili.com/video/av24186652/index_58697.html
****://***.bilibili.com/video/av24175588/index_1887355.html
****://***.bilibili.com/video/av24173627/index_74240838.html
****://***.bilibili.com/video/av24175989/index_325105.html
****://***.bilibili.com/video/av24174172/index_279.html
****://***.bilibili.com/video/av24172689/index_8129.html
****://***.bilibili.com/video/av24176609/index_59820.html
****://***.bilibili.com/video/av24186619/index_8397453.html
****://***.bilibili.com/video/av24173858/index_79811668.html
****://***.bilibili.com/video/av24185671/index_694604.html
****://***.bilibili.com/video/av24172914/index_262.html
****://***.bilibili.com/video/av23813946/index_0560.html
****://***.bilibili.com/video/av24185703/index_71243.html
****://***.bilibili.com/video/av24175550/index_5462194.html
****://***.bilibili.com/video/av24184082/index_31756741.html
****://***.bilibili.com/video/av24173039/index_893339.html
****://***.bilibili.com/video/av24184541/index_022.html
****://***.bilibili.com/video/av24173282/index_1557.html
****://***.bilibili.com/video/av24173079/index_41161.html
****://***.bilibili.com/video/av24176230/index_0896730.html
****://***.bilibili.com/video/av24184642/index_64543362.html
****://***.bilibili.com/video/av24176532/index_117264.html
回复

使用道具 举报

7

主题

41

帖子

109

积分

注册会员

Rank: 2

积分
109
发表于 2018-6-6 19:04:08 | 显示全部楼层
北京检方:对雷洋案涉事**5人立案侦查2018年06月06日2018-6-6 18:47:24
****s://***.bilibili.com/video/av24173130/index_737.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184515/index_4334.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172622/index_61110.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173584/index_1162676.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103640/index_39276646.html
****s://***.bilibili.com/video/av23904339/index_998667.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186647/index_722.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176526/index_3812.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186812/index_86880.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172589/index_1101947.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172658/index_03373971.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184669/index_438120.html
****s://***.bilibili.com/video/av24145268/index_826.html
****s://***.bilibili.com/video/av24174089/index_7366.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176219/index_77364.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173075/index_7127769.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184120/index_66987257.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177306/index_750169.html
****s://***.bilibili.com/video/av23902854/index_502.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176038/index_4637.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101447/index_55653.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172611/index_9455713.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172205/index_39868477.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177141/index_640839.html
****s://***.bilibili.com/video/av24017601/index_622.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184120/index_7012.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177010/index_48743.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175839/index_0635968.html
****s://***.bilibili.com/video/av24105625/index_29362595.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172589/index_684655.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172619/index_148.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103660/index_1275.html
****s://***.bilibili.com/video/av24144993/index_17517.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175718/index_0268840.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185262/index_52822749.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172179/index_594324.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184597/index_382.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176756/index_1980.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175487/index_95179.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172030/index_9747682.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177088/index_60460512.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101111/index_655625.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186836/index_793.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185225/index_5394.html
****s://***.bilibili.com/video/av24105157/index_06118.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186753/index_4752378.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177451/index_25597273.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175800/index_499498.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173096/index_425.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176961/index_3149.html
****s://***.bilibili.com/video/av24105700/index_67337.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172698/index_0478850.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176683/index_26373396.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173023/index_733698.html
回复

使用道具 举报

28

主题

55

帖子

166

积分

注册会员

Rank: 2

积分
166
发表于 2018-6-6 20:59:09 | 显示全部楼层
南科大在鄂招60人2018年06月06日2018/6/6 20:59:06
****s://***.bilibili.com/video/av24173216/index_599.html
****s://***.bilibili.com/video/av24174149/index_6030.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185172/index_84360.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172938/index_8591379.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176816/index_50853366.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185180/index_236278.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175764/index_518.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184028/index_2851.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172931/index_86486.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173934/index_7832326.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176641/index_62571736.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172639/index_213424.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176782/index_948.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173106/index_8180.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177017/index_16429.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172209/index_3972350.html
****s://***.bilibili.com/video/av24148398/index_29626415.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185078/index_118676.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176447/index_715.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184171/index_3992.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185172/index_87730.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102632/index_8051174.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173506/index_67630285.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176420/index_508475.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184123/index_931.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176403/index_2507.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177298/index_14086.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184476/index_4681577.html
****s://***.bilibili.com/video/av24171747/index_67957638.html
****s://***.bilibili.com/video/av23900081/index_939030.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185089/index_497.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185256/index_0408.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177391/index_87912.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172696/index_0651985.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173439/index_38643276.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175993/index_711572.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184550/index_792.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184733/index_8066.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176043/index_93679.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185050/index_6561791.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176515/index_83391988.html
****s://***.bilibili.com/video/av24100106/index_159009.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176740/index_148.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176571/index_0040.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173374/index_21921.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172698/index_4190816.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177184/index_91390163.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173614/index_989187.html
****s://***.bilibili.com/video/av23902616/index_766.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172892/index_6799.html
****s://***.bilibili.com/video/av24100013/index_46904.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172818/index_7967215.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184534/index_92612212.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173092/index_550901.html
回复

使用道具 举报

84

主题

237

帖子

566

积分

高级会员

Rank: 4

积分
566
发表于 2018-6-6 21:08:41 | 显示全部楼层
KA72体积全球最小智能监控摄像机,小巧机身和1圆硬币差不多,麻雀虽小五脏俱全,KA72主控芯片采用美国进口安霸芯片,有史以来,最强大,最智能的芯片,保证连续录像录音不发热不死机,1600万像素单反级别完全媲美iPhone8摄像头,8核芯让运行更流畅更稳定,摄像镜头采用进口OV9715图像感光蓝镜芯片,170度宽广角上下左右全覆盖,KA72更是不惜成本打造全新技术HDR+WDR软硬合一,不论是在强光、弱光、晴天、雨天、阴天等不同环境都能自动校检所摄取画面清晰可见。强劲的18颗进口纳米夜视灯不爆红不发红,保证在漆黑一片无任何光线可视范围高达100米!录像录音不闪灯不亮灯、晚上夜视不发红,更隐蔽更神奇,防偷防婚外最佳设备!强磁机身随意吸贴,无需任何安装,更隐蔽更便捷的智能监控让您随心所欲!
选择KA72的理由:可吸附在衣服、包包、椅子、床下、衣柜、窗帘、洗手间、电视、门框、天花板、电灯、汽车等等,安装位置只有您想不到,没有KA72做不到。内置大容量电池,充满可用72小时,可连接充电宝、电源边充电录;KA72更是内置特有Turbo一键穿墙WIFI模块,WIFI发射更远更强更稳定,无需网络、无需网线、无需流量、无需布线,苹果手机、安卓手机、手机无需联网想看就看,智能监控就该这么简单,您想要的画面它都有!
在花样年华的世界上,你对她的信任不一定能换来她的真诚,爱人出轨、女友背叛、保姆虐童、员工偷懒、仓库失窃、店铺被抢、入室偷盗...还原**,KA72您值得拥有!出差在外,家里发生了什么,您想要的画面,手机想看就看!远程监控不受距离**,例如KA72在中国,人在美国,拿出手机就可以实时看、回放、下载、删除,**的画面,想下载就下载,想删就删,监控就该这样智能。
KA72参数:1600万像素、170度大广角、18颗进口夜视不发红光、HDR+WDR+WiFi功能、8核心处理器、全新HEVC编码技术。我们追求高质量,我们不打价格战,我们只拼高品质!
QQ:851138899    热线:13530047234    官网:***.25xc.net
KA72
回复

使用道具 举报

9

主题

37

帖子

103

积分

注册会员

Rank: 2

积分
103
发表于 2018-6-6 22:43:57 | 显示全部楼层
吸毒市长龚卫国被捕 被曝与毒友长期保持性关系2018年06月06日2018/6/6 22:43:49
****://***.bilibili.com/video/av24173584/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24172732/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24173036/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176683/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24103429/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24148687/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24175888/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24175681/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24172864/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24185172/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24173463/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24177066/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24172587/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24186639/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24171743/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24185790/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24175741/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24172698/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24184595/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24186248/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24184052/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av23815806/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24172732/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24177359/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24175503/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24101541/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24175758/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24173023/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24102972/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24185057/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24184541/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24171948/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176222/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24172950/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av23902720/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24173792/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24175723/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176015/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24175861/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24148675/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176038/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24103595/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24173179/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24172557/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24101047/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176641/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176338/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24175906/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24173720/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24100947/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176488/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24173152/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24173767/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176144/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24172839/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24185801/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24172039/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24177446/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24173787/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24145996/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24177361/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24171924/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24177316/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24185156/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24173614/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176798/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24103163/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24186656/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176368/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24173430/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24173743/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176014/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24173079/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24186676/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24175519/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176456/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24146297/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176659/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24172864/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24145913/index_0000000.html
回复

使用道具 举报

25

主题

52

帖子

157

积分

注册会员

Rank: 2

积分
157
发表于 2018-6-7 05:27:32 | 显示全部楼层
女孩怒斥号贩子之前 医院挂号大厅发生了什么? 2018年06月07日2018/6/7 5:27:30
****://***.bilibili.com/video/av24146023/index_498818.html
****://***.bilibili.com/video/av24105152/index_651.html
****://***.bilibili.com/video/av24184213/index_7375.html
****://***.bilibili.com/video/av24453362/index_24043.html
****://***.bilibili.com/video/av24452933/index_5356561.html
****://***.bilibili.com/video/av24453967/index_06809805.html
****://***.bilibili.com/video/av24454285/index_194264.html
****://***.bilibili.com/video/av23900715/index_177.html
****://***.bilibili.com/video/av24457162/index_1617.html
****://***.bilibili.com/video/av24457174/index_92546.html
****://***.bilibili.com/video/av24453908/index_6338751.html
****://***.bilibili.com/video/av24173154/index_22746532.html
****://***.bilibili.com/video/av24456212/index_329410.html
****://***.bilibili.com/video/av24175965/index_194.html
****://***.bilibili.com/video/av24454103/index_7854.html
****://***.bilibili.com/video/av24453131/index_70048.html
****://***.bilibili.com/video/av24173988/index_6451692.html
****://***.bilibili.com/video/av24173036/index_36595737.html
****://***.bilibili.com/video/av24146153/index_128110.html
****://***.bilibili.com/video/av24184510/index_719.html
****://***.bilibili.com/video/av24456954/index_4607.html
****://***.bilibili.com/video/av24453151/index_25255.html
****://***.bilibili.com/video/av23903078/index_4508473.html
****://***.bilibili.com/video/av24172831/index_06014537.html
****://***.bilibili.com/video/av24454238/index_510294.html
****://***.bilibili.com/video/av24452933/index_631.html
****://***.bilibili.com/video/av24176484/index_7130.html
****://***.bilibili.com/video/av24176801/index_76259.html
****://***.bilibili.com/video/av24455951/index_6179055.html
****://***.bilibili.com/video/av24101844/index_51132342.html
****://***.bilibili.com/video/av24457233/index_440409.html
****://***.bilibili.com/video/av24172636/index_862.html
****://***.bilibili.com/video/av24454255/index_4472.html
****://***.bilibili.com/video/av24455374/index_55569.html
****://***.bilibili.com/video/av24453006/index_3504944.html
****://***.bilibili.com/video/av24454206/index_02775120.html
****://***.bilibili.com/video/av24453250/index_234165.html
****://***.bilibili.com/video/av24146043/index_953.html
****://***.bilibili.com/video/av24175681/index_5179.html
****://***.bilibili.com/video/av24453954/index_65278.html
****://***.bilibili.com/video/av24177455/index_8402037.html
****://***.bilibili.com/video/av24456562/index_80608850.html
****://***.bilibili.com/video/av24100016/index_647170.html
****://***.bilibili.com/video/av24184174/index_794.html
****://***.bilibili.com/video/av24454046/index_7224.html
****://***.bilibili.com/video/av24456783/index_73887.html
****://***.bilibili.com/video/av24171854/index_6929980.html
****://***.bilibili.com/video/av24173147/index_42232768.html
****://***.bilibili.com/video/av24456742/index_861787.html
****://***.bilibili.com/video/av24186044/index_163.html
****://***.bilibili.com/video/av24184160/index_7476.html
****://***.bilibili.com/video/av23902651/index_91590.html
****://***.bilibili.com/video/av24456710/index_0297439.html
****://***.bilibili.com/video/av24177350/index_19474930.html
****://***.bilibili.com/video/av23902581/index_308849.html
****://***.bilibili.com/video/av24456434/index_104.html
****://***.bilibili.com/video/av24177201/index_9395.html
****://***.bilibili.com/video/av24452392/index_84678.html
****://***.bilibili.com/video/av23900077/index_3729471.html
****://***.bilibili.com/video/av24453417/index_25750987.html
****://***.bilibili.com/video/av24016697/index_820078.html
****://***.bilibili.com/video/av24456681/index_524.html
****://***.bilibili.com/video/av24176754/index_5051.html
****://***.bilibili.com/video/av24172692/index_63507.html
****://***.bilibili.com/video/av24456702/index_9416915.html
****://***.bilibili.com/video/av24102181/index_76359439.html
****://***.bilibili.com/video/av24455410/index_029092.html
****://***.bilibili.com/video/av24103440/index_433.html
****://***.bilibili.com/video/av24454165/index_1832.html
****://***.bilibili.com/video/av23900628/index_69543.html
****://***.bilibili.com/video/av24453151/index_3987425.html
****://***.bilibili.com/video/av24173584/index_05651462.html
****://***.bilibili.com/video/av24173646/index_933170.html
****://***.bilibili.com/video/av24186656/index_642.html
****://***.bilibili.com/video/av24103084/index_9987.html
****://***.bilibili.com/video/av24103175/index_51954.html
****://***.bilibili.com/video/av24453531/index_7862121.html
****://***.bilibili.com/video/av24177118/index_26454037.html
****://***.bilibili.com/video/av24017090/index_728093.html
回复

使用道具 举报

4

主题

23

帖子

70

积分

注册会员

Rank: 2

积分
70
发表于 2018-6-8 03:19:34 | 显示全部楼层
山东留**博士熟睡中被父砍死 父亲称不后悔2018年06月08日2018/6/8 3:19:24
****://***.bilibili.com/video/av24453944/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24492395/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24144806/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453350/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24185887/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24456464/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24485459/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av21744554/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24175685/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24456325/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24457351/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453525/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24463928/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24456562/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24184468/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24491875/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av23904011/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24488812/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24452952/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24452812/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24466087/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24452579/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24452340/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24488913/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24456721/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24465710/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24465060/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24489152/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av21743861/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24104479/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av21744208/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av21746609/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24485885/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24492866/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453506/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24457378/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24464960/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av23813826/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24487422/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24466109/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24452906/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24465077/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24486854/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av23904032/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24488758/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24452535/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24184242/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24452799/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24486335/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24461049/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24454245/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24464907/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24174154/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av21744183/index_000000.html
回复

使用道具 举报

3

主题

26

帖子

75

积分

注册会员

Rank: 2

积分
75
发表于 2018-6-8 13:52:10 | 显示全部楼层
多地开启“2.5天休假模式” 或激发旅游消费需求(图)2018年06月08日2018/6/8 13:52:00
****://***.bilibili.com/video/av24145348/index_141570.html
****://***.bilibili.com/video/av21743909/index_996.html
****://***.bilibili.com/video/av24184667/index_8276.html
****://***.bilibili.com/video/av24103009/index_91241.html
****://***.bilibili.com/video/av24464860/index_3589608.html
****://***.bilibili.com/video/av24492866/index_50788767.html
****://***.bilibili.com/video/av24184792/index_555095.html
****://***.bilibili.com/video/av21744754/index_643.html
****://***.bilibili.com/video/av24452179/index_5786.html
****://***.bilibili.com/video/av24491873/index_87330.html
****://***.bilibili.com/video/av24485870/index_3240129.html
****://***.bilibili.com/video/av24454585/index_05630622.html
****://***.bilibili.com/video/av24102404/index_909436.html
****://***.bilibili.com/video/av23904202/index_377.html
****://***.bilibili.com/video/av24491284/index_3300.html
****://***.bilibili.com/video/av24463774/index_80335.html
****://***.bilibili.com/video/av24453826/index_2071782.html
****://***.bilibili.com/video/av24148482/index_69139344.html
****://***.bilibili.com/video/av24173152/index_952092.html
****://***.bilibili.com/video/av24461049/index_300.html
****://***.bilibili.com/video/av24454323/index_5928.html
****://***.bilibili.com/video/av24103154/index_54296.html
****://***.bilibili.com/video/av24452897/index_7322105.html
****://***.bilibili.com/video/av24463960/index_18320665.html
****://***.bilibili.com/video/av24455531/index_738893.html
****://***.bilibili.com/video/av24463807/index_286.html
****://***.bilibili.com/video/av24456371/index_7548.html
****://***.bilibili.com/video/av24100142/index_33603.html
****://***.bilibili.com/video/av24461190/index_4316410.html
****://***.bilibili.com/video/av21743786/index_13598739.html
****://***.bilibili.com/video/av24488944/index_677198.html
****://***.bilibili.com/video/av24172908/index_018.html
****://***.bilibili.com/video/av24486264/index_4821.html
****://***.bilibili.com/video/av24486776/index_67646.html
****://***.bilibili.com/video/av24456790/index_2017401.html
****://***.bilibili.com/video/av21744587/index_76886034.html
****://***.bilibili.com/video/av24488897/index_460762.html
****://***.bilibili.com/video/av24455146/index_503.html
****://***.bilibili.com/video/av24464873/index_5869.html
****://***.bilibili.com/video/av24464970/index_12341.html
****://***.bilibili.com/video/av24465081/index_4808091.html
****://***.bilibili.com/video/av24486260/index_62600098.html
****://***.bilibili.com/video/av24454635/index_039877.html
****://***.bilibili.com/video/av24453572/index_695.html
****://***.bilibili.com/video/av24454692/index_6042.html
****://***.bilibili.com/video/av24492902/index_45085.html
****://***.bilibili.com/video/av24456348/index_1165347.html
****://***.bilibili.com/video/av24015388/index_35769559.html
****://***.bilibili.com/video/av21744781/index_538633.html
****://***.bilibili.com/video/av24452413/index_040.html
****://***.bilibili.com/video/av21744239/index_9401.html
****://***.bilibili.com/video/av24485472/index_38564.html
****://***.bilibili.com/video/av24463948/index_4055589.html
****://***.bilibili.com/video/av24486842/index_01653026.html
****://***.bilibili.com/video/av24486755/index_789738.html
****://***.bilibili.com/video/av24455010/index_951.html
****://***.bilibili.com/video/av24176571/index_0147.html
****://***.bilibili.com/video/av24452843/index_39436.html
****://***.bilibili.com/video/av24172636/index_0158143.html
****://***.bilibili.com/video/av24172660/index_98908436.html
****://***.bilibili.com/video/av24452532/index_101293.html
****://***.bilibili.com/video/av24452866/index_413.html
****://***.bilibili.com/video/av21744319/index_8760.html
****://***.bilibili.com/video/av24465040/index_52203.html
****://***.bilibili.com/video/av24491688/index_2888385.html
****://***.bilibili.com/video/av24485500/index_47880387.html
****://***.bilibili.com/video/av24452142/index_175034.html
****://***.bilibili.com/video/av24453525/index_165.html
****://***.bilibili.com/video/av24456950/index_3792.html
****://***.bilibili.com/video/av24173060/index_36386.html
****://***.bilibili.com/video/av24455451/index_0776589.html
****://***.bilibili.com/video/av24453928/index_16063548.html
****://***.bilibili.com/video/av24454285/index_058440.html
****://***.bilibili.com/video/av24453318/index_040.html
****://***.bilibili.com/video/av24487580/index_6078.html
****://***.bilibili.com/video/av24486360/index_20513.html
****://***.bilibili.com/video/av24453379/index_6585812.html
****://***.bilibili.com/video/av24491914/index_16338889.html
****://***.bilibili.com/video/av24177474/index_007675.html
回复

使用道具 举报

7

主题

38

帖子

103

积分

注册会员

Rank: 2

积分
103
发表于 2018-6-8 21:47:54 | 显示全部楼层
图文:口碑网订的餐竟是“黑店出品”2018年06月08日2018/6/8 21:48:02
****://***.bilibili.com/video/av23903042/index_211253.html
****://***.bilibili.com/video/av21746597/index_825.html
****://***.bilibili.com/video/av24491509/index_1152.html
****://***.bilibili.com/video/av24175790/index_57191.html
****://***.bilibili.com/video/av24465864/index_9012176.html
****://***.bilibili.com/video/av24103306/index_61311696.html
****://***.bilibili.com/video/av24487314/index_716136.html
****://***.bilibili.com/video/av24453908/index_031.html
****://***.bilibili.com/video/av24176484/index_0834.html
****://***.bilibili.com/video/av24485385/index_41462.html
****://***.bilibili.com/video/av24454489/index_1288034.html
****://***.bilibili.com/video/av24486059/index_54071824.html
****://***.bilibili.com/video/av24487450/index_809582.html
****://***.bilibili.com/video/av24173179/index_159.html
****://***.bilibili.com/video/av24464980/index_0473.html
****://***.bilibili.com/video/av24453445/index_25668.html
****://***.bilibili.com/video/av24454083/index_9407681.html
****://***.bilibili.com/video/av24465102/index_69621383.html
****://***.bilibili.com/video/av24491842/index_534663.html
****://***.bilibili.com/video/av24454397/index_163.html
****://***.bilibili.com/video/av24101810/index_8320.html
****://***.bilibili.com/video/av24177480/index_19749.html
****://***.bilibili.com/video/av21744457/index_2416127.html
****://***.bilibili.com/video/av24489169/index_89683521.html
****://***.bilibili.com/video/av24463867/index_297992.html
****://***.bilibili.com/video/av24488804/index_720.html
****://***.bilibili.com/video/av24487455/index_2437.html
****://***.bilibili.com/video/av24454742/index_06123.html
****://***.bilibili.com/video/av24454225/index_9866407.html
****://***.bilibili.com/video/av24492850/index_77722752.html
****://***.bilibili.com/video/av24452428/index_013081.html
****://***.bilibili.com/video/av24175887/index_193.html
****://***.bilibili.com/video/av21743843/index_8285.html
****://***.bilibili.com/video/av24455265/index_62745.html
****://***.bilibili.com/video/av24486325/index_4754889.html
****://***.bilibili.com/video/av24486618/index_22550272.html
****://***.bilibili.com/video/av21743767/index_256630.html
****://***.bilibili.com/video/av24491011/index_194.html
****://***.bilibili.com/video/av23902996/index_7455.html
****://***.bilibili.com/video/av21744004/index_04926.html
****://***.bilibili.com/video/av24491807/index_7007224.html
****://***.bilibili.com/video/av24172649/index_85569010.html
****://***.bilibili.com/video/av24186836/index_590644.html
****://***.bilibili.com/video/av24454225/index_352.html
****://***.bilibili.com/video/av24173814/index_7023.html
****://***.bilibili.com/video/av24457239/index_97238.html
****://***.bilibili.com/video/av24488862/index_2274032.html
****://***.bilibili.com/video/av24466294/index_77459363.html
****://***.bilibili.com/video/av24175906/index_050858.html
****://***.bilibili.com/video/av24465710/index_317.html
****://***.bilibili.com/video/av24492966/index_2608.html
****://***.bilibili.com/video/av24454803/index_50327.html
****://***.bilibili.com/video/av24453151/index_6845468.html
****://***.bilibili.com/video/av24491421/index_87986817.html
****://***.bilibili.com/video/av24456769/index_188975.html
****://***.bilibili.com/video/av21744674/index_504.html
****://***.bilibili.com/video/av24102799/index_4804.html
****://***.bilibili.com/video/av24488567/index_77327.html
****://***.bilibili.com/video/av24463852/index_2517681.html
****://***.bilibili.com/video/av24466041/index_98845809.html
****://***.bilibili.com/video/av24454132/index_806167.html
****://***.bilibili.com/video/av23904151/index_263.html
****://***.bilibili.com/video/av24492466/index_9742.html
****://***.bilibili.com/video/av24489175/index_11370.html
****://***.bilibili.com/video/av24465628/index_4399507.html
****://***.bilibili.com/video/av24491332/index_98605538.html
****://***.bilibili.com/video/av24456539/index_130574.html
****://***.bilibili.com/video/av24453137/index_462.html
****://***.bilibili.com/video/av21743854/index_1915.html
****://***.bilibili.com/video/av24490951/index_08513.html
****://***.bilibili.com/video/av24184063/index_1509308.html
****://***.bilibili.com/video/av24452335/index_27010769.html
****://***.bilibili.com/video/av24452299/index_280552.html
****://***.bilibili.com/video/av24491697/index_571.html
****://***.bilibili.com/video/av24456520/index_8934.html
****://***.bilibili.com/video/av21743849/index_60356.html
****://***.bilibili.com/video/av24102582/index_4028831.html
****://***.bilibili.com/video/av24184826/index_39335450.html
****://***.bilibili.com/video/av24176538/index_879398.html
回复

使用道具 举报

8

主题

26

帖子

78

积分

注册会员

Rank: 2

积分
78
发表于 2018-6-8 23:25:42 | 显示全部楼层
女游客潜水遭教练袭胸 嫌疑人身份已被锁定2018年06月08日2018/6/8 23:25:35
****://***.bilibili.com/video/av24487497/index_189178.html
****://***.bilibili.com/video/av24489060/index_784658.html
****://***.bilibili.com/video/av24456930/index_806142.html
****://***.bilibili.com/video/av24104260/index_139303.html
****://***.bilibili.com/video/av24456509/index_288046.html
****://***.bilibili.com/video/av21744559/index_398885.html
****://***.bilibili.com/video/av24464836/index_734045.html
****://***.bilibili.com/video/av24453794/index_285078.html
****://***.bilibili.com/video/av24486247/index_835940.html
****://***.bilibili.com/video/av24491887/index_125884.html
****://***.bilibili.com/video/av24485993/index_987902.html
****://***.bilibili.com/video/av21746539/index_802756.html
****://***.bilibili.com/video/av24455610/index_863477.html
****://***.bilibili.com/video/av24455306/index_478125.html
****://***.bilibili.com/video/av24100909/index_270477.html
****://***.bilibili.com/video/av24452970/index_324655.html
****://***.bilibili.com/video/av24455602/index_648488.html
****://***.bilibili.com/video/av24453920/index_755935.html
****://***.bilibili.com/video/av24452564/index_377703.html
****://***.bilibili.com/video/av24452570/index_717447.html
****://***.bilibili.com/video/av24490994/index_486592.html
****://***.bilibili.com/video/av24491306/index_330780.html
****://***.bilibili.com/video/av24456532/index_362035.html
****://***.bilibili.com/video/av24184253/index_968683.html
****://***.bilibili.com/video/av24465631/index_055338.html
****://***.bilibili.com/video/av24101481/index_399463.html
****://***.bilibili.com/video/av24485416/index_010579.html
****://***.bilibili.com/video/av24454305/index_139977.html
****://***.bilibili.com/video/av24465715/index_651494.html
****://***.bilibili.com/video/av24455561/index_161719.html
****://***.bilibili.com/video/av21743797/index_689695.html
****://***.bilibili.com/video/av24455120/index_031563.html
****://***.bilibili.com/video/av24488509/index_491076.html
****://***.bilibili.com/video/av24466087/index_906766.html
****://***.bilibili.com/video/av24454196/index_225005.html
****://***.bilibili.com/video/av24457103/index_783961.html
****://***.bilibili.com/video/av24489044/index_117936.html
****://***.bilibili.com/video/av24453874/index_459415.html
****://***.bilibili.com/video/av24175713/index_405401.html
****://***.bilibili.com/video/av24455010/index_990307.html
****://***.bilibili.com/video/av24184928/index_253199.html
****://***.bilibili.com/video/av21744785/index_400495.html
****://***.bilibili.com/video/av24463829/index_420212.html
****://***.bilibili.com/video/av24486378/index_127445.html
****://***.bilibili.com/video/av24488488/index_514277.html
****://***.bilibili.com/video/av24453252/index_208621.html
****://***.bilibili.com/video/av21746722/index_004056.html
****://***.bilibili.com/video/av24453410/index_545686.html
****://***.bilibili.com/video/av24173203/index_886818.html
****://***.bilibili.com/video/av24106100/index_451953.html
****://***.bilibili.com/video/av24457676/index_898276.html
****://***.bilibili.com/video/av24016587/index_566811.html
****://***.bilibili.com/video/av24457258/index_172279.html
****://***.bilibili.com/video/av24456930/index_104668.html
****://***.bilibili.com/video/av24486734/index_851678.html
****://***.bilibili.com/video/av24491766/index_691866.html
****://***.bilibili.com/video/av24456485/index_672793.html
****://***.bilibili.com/video/av24453944/index_920470.html
****://***.bilibili.com/video/av24455103/index_112394.html
****://***.bilibili.com/video/av24456532/index_343139.html
****://***.bilibili.com/video/av24491468/index_139895.html
****://***.bilibili.com/video/av21744579/index_198650.html
****://***.bilibili.com/video/av24465670/index_282426.html
****://***.bilibili.com/video/av24453417/index_680466.html
****://***.bilibili.com/video/av24491828/index_635143.html
****://***.bilibili.com/video/av21746597/index_225888.html
****://***.bilibili.com/video/av24453069/index_994095.html
****://***.bilibili.com/video/av24487450/index_035727.html
****://***.bilibili.com/video/av24185176/index_500047.html
****://***.bilibili.com/video/av24172767/index_008212.html
****://***.bilibili.com/video/av24463889/index_167332.html
****://***.bilibili.com/video/av24015182/index_760453.html
****://***.bilibili.com/video/av24176626/index_717186.html
****://***.bilibili.com/video/av24186619/index_215249.html
****://***.bilibili.com/video/av24453252/index_221017.html
****://***.bilibili.com/video/av24488352/index_807277.html
****://***.bilibili.com/video/av21744494/index_929255.html
****://***.bilibili.com/video/av24174003/index_045477.html
****://***.bilibili.com/video/av24452899/index_528969.html
****://***.bilibili.com/video/av21744193/index_153340.html
回复

使用道具 举报

展开

Archiver|手机版|小黑屋|Piu4.Com  

GMT+8, 2018-8-16 16:13 , Processed in 0.287915 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表