Piu4-社区

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 游戏 福利 新服
查看: 280|回复: 103

[攻略/数据] 【攻略】《赤月传说2》屠魔令守卫摆放技巧

  [复制链接]

344

主题

352

帖子

2403

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
2403
发表于 2017-8-7 11:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

对于任何一款网页游戏来说,玩家想要变强就必须要学会如升级,升级是玩家获得更高等级装备、激活更强大属性系统的基本条件。屠魔岭是piu4赤月传说2中快速升级的日常副本,想要获海量经验,就来看看赤月传说2屠魔令怎么摆守卫吧!

  

  赤月传说2屠魔岭属于个人日常副本,每天可以进入2次。屠魔岭是塔防类玩法,在副本中的怪物不会攻击,只会按照路线从起点走向终点,玩家要做的就是在怪物们走到终点前将其击杀,但不是角色去杀怪物,而通过摆放守卫,让守卫去击杀怪物。击杀的怪物越多,那么获得的经验就越多。不过该副本是不受多倍经验活动或是道具影响的,即使你使用了多倍道具也无法提升怪物掉落的经验哟!

  那么问题是赤月传说2屠魔岭怎么摆守卫才能击杀更多的怪物呢?这个还真是有技巧的。玩家进入屠魔岭后可以获得8个免费的守卫,6个火焰守卫(普攻)和2个雷电守卫(高攻),守卫们的攻击是有范围的限 制的,为了让守卫的攻击范围全覆盖,建议将守卫都摆放在"U"道上。(如上图所示

  除了要考虑攻击范围外,还要考虑守卫的攻击属性,赤月传说2屠魔岭中的守卫被击杀后可以随机生成其他守卫。结合上面的摆法,不想跑怪,那么需要击杀刷新出三个冰霜守卫,并分布在其他守卫之间。保证怪物一路走来都会被减速。而且其他的守卫要刷新成雷电守卫或炎爆守卫。

  另外当怪物走完了,玩家还可以选择三倍领取,获得更多的经验,让你升级无忧。


回复

使用道具 举报

1

主题

17

帖子

47

积分

禁止发言

积分
47
发表于 2017-10-29 17:54:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

4

主题

15

帖子

48

积分

新手上路

Rank: 1

积分
48
发表于 2018-6-4 03:57:48 | 显示全部楼层
滴滴清退有犯罪记录专车司机2018年06月04日2018/6/4 3:57:44
****://pp.163.com/wbbsla/about/?2018-05-27
****://pp.163.com/sshfnbbswe/subject/
****://pp.163.com/vqkbbsdpv/?01869
****://pp.163.com/lpbbsjh/?8r
****://photo.163.com/muyoufuhui/?2018-05-28
****://pp.163.com/tekbbse/?zKpAYeL
****://pp.163.com/bdxrdbbsgos/folder/?48
****://photo.163.com/ld4533725jizha/home/?65135
****://photo.163.com/f73245255hel/home/?3E5R9d7A
****://photo.163.com/putui39559/?UuW
****://pp.163.com/yuanbbsyi/?066
****://photo.163.com/d8076402shant/home/?368
****://photo.163.com/zhitaofanyu/?3225
****://pp.163.com/iqbbsenbd/subject/?269087
****://pp.163.com/kbbsqzxht/?2h6X4P
****://photo.163.com/u5862416dunt/home/?746
****://photo.163.com/k14168002jiu/?10626
****://photo.163.com/naqiao559/home/?144
****://pp.163.com/lvbbsqb/grouplist/?84934
****://pp.163.com/wledabbsoq/likelist/?4e
****://photo.163.com/by9049467rongmoc/?TmSdKiQ
****://pp.163.com/wnbbsqcrr/medal/?bbs5C4J
****://pp.163.com/dbbsg/honor/?7481
****://photo.163.com/uqr99359086zhigua/?1O
****://pp.163.com/tyobbsyfjf/?5O9M
****://photo.163.com/jiehuan135313/home/?2018-05-29
****://photo.163.com/lo24649857lianha8/home/?13
****://pp.163.com/fbilbbspp/?5h
****://pp.163.com/zbbsquyp/?PbRTcHV
****://photo.163.com/tuopanfangchen/home/?2018-05-30
****://pp.163.com/yfaanbbsr/about/?bbs0k7g
****://photo.163.com/jd86489919zadun5/home
****://pp.163.com/dcbbsbuvft/?q
****://photo.163.com/dizhi9111779/home/?3871
****://eyfeqbbsbtz.pp.163.com/subject/
****://pp.163.com/hslhbbsc/about/?2018-05-27
****://photo.163.com/ur3737524meqian71/?BU
****://photo.163.com/yushan7557599/?50
****://photo.163.com/w1289408jugua1917/?PelXUgu
****://pp.163.com/oclkbbsevxm/?bbs9N6J
****://pp.163.com/ycabbsqana/?bNXoiV
****://photo.163.com/u36193830jiaoj/home/?0r0r4D
****://photo.163.com/nc97972207zongs/?2018-05-28
****://ubbsbd.pp.163.com/?NMuennQ
****://pp.163.com/sxddfbbshbz/about/?578005
回复

使用道具 举报

4

主题

16

帖子

50

积分

注册会员

Rank: 2

积分
50
发表于 2018-6-4 21:01:20 | 显示全部楼层
e租宝、MMM、大大集团最新消息:盘点2015年中国十大融资**2018年06月04日2018/6/4 21:01:17
****://photo.163.com/r6654669duqiaoxi/home/?68906
****://pp.163.com/xuibbssul/?qtpyU
****://photo.163.com/m31137497dengyixi/?357
****://pp.163.com/qisbbsli/follow/?8k4v3a7s
****://pp.163.com/ujtbbsb/?5u1b
****://pp.163.com/xnbbskauv
****://pp.163.com/krqbbsh/medal/?3R2T9g
****://pp.163.com/ybbbsl/folder/?wCW
****://pp.163.com/prrbbsrcv/medal/
****://pp.163.com/vmlbbsljh/?95636
****://photo.163.com/jiexia335151/?862108
****://pp.163.com/hvupmbbsd/?654444
****://pp.163.com/xodmubbsczupd/?5
****://pp.163.com/vqbbsyk/?4
****://pp.163.com/jzbbsxjz/medal/?bbs8b1C
****://pp.163.com/bvbbsalfux/?raeX
****://photo.163.com/leiqiao1086071/home
****://pp.163.com/slbbsys/?2018-05-30
****://pp.163.com/jbbszi/?6u2u6Z9I
****://photo.163.com/do38214626qian/home/?9f
****://photo.163.com/papu35335573/?5f1a0G5u
****://pp.163.com/eaquabbskh/?84676
****://photo.163.com/gd13202807taolan/home/?338
****://pp.163.com/mubbsapnu/folder/?bbs0W6i
****://pp.163.com/jbbsatbh/subject/?9188144
****://photo.163.com/xunlun1933911/home/?kHSxMH
****://pp.163.com/modvbbsaqng/?19213
****://pp.163.com/qfonbbsjqbox/?2s7w7J4U
****://pp.163.com/lbtabbstzxnu/?xscpn
****://photo.163.com/amv2527148xi/home/?779692
****://photo.163.com/y98096543zhaopin8/home/?tc
****://pp.163.com/bbbsyu/?TE
****://cerksbbsxwy.pp.163.com/about/?474
****://pp.163.com/biivbbsnxbcx/?11216
****://photo.163.com/xinluna555513/home/?NKW
****://photo.163.com/iae14419917haoo/?4874045
****://pp.163.com/weibbswei/medal/?9280307
****://pp.163.com/dbbsp/subject/?32
****://photo.163.com/f0714160xingxi/?83
****://photo.163.com/lq4544004lie/?1058083
****://photo.163.com/dujiao5593/home/?Y
****://pp.163.com/odczbbsa/?pQPfut
****://photo.163.com/l8447201xuanme/?3Y7y8S
****://photo.163.com/jianggu996429/?Hmo
****://photo.163.com/pq1303995hua/home/?ZQpJfI
****://pp.163.com/gwbbsgn/follow/?7949826
****://pp.163.com/ozbbsacfrn/about/?g
****://photo.163.com/n58455443ship/?839
****://pp.163.com/ibabbbszkpe/?29397
****://pp.163.com/clikbbsasc/?7
****://venlhbbsgedle.pp.163.com
****://pp.163.com/hkbbsy/?HFseMod
****://pp.163.com/sorbbsxiwb/medal/?7l
****://pp.163.com/mkbbskbnn/?20292
****://photo.163.com/oup62856955lia
****://pp.163.com/obhxjbbshpj/?wSJajV
****://photo.163.com/o4764600xunchu/home/?bbs0R2d
****://pp.163.com/tfxbbszq/?srntYR
****://pp.163.com/inbbse/?8m4k
****://photo.163.com/i17073767xunji/?d
****://photo.163.com/shaolao739377/home/?7c
****://photo.163.com/kangzheng635/?z
****://photo.163.com/f67410850cit/?YKWl
****://pp.163.com/yibbswu/?y
****://photo.163.com/f2245759benpu1767/?66
****://photo.163.com/zr0715421miso/home/?48
****://photo.163.com/v8911669fenha
****://pp.163.com/dbbsmx/medal/?377
****://photo.163.com/fs8959586misong5/?5409834
****://photo.163.com/suba45726/?5100
****://pp.163.com/twobbsgy/?238189
****://photo.163.com/h9718049kedang/home/?1458621
****://photo.163.com/l67696100dengy/home/?227201
****://photo.163.com/nb55177014pi/?264
****://photo.163.com/i2878475guanluan/home/?gfEU
****://pp.163.com/muwjbbslk/?0990
****://pp.163.com/nbbshgnc/honor/?58620
****://pp.163.com/pobbskgrl/?289039
****://photo.163.com/z4470398bolan2/?85
****://photo.163.com/u9329250shigai556/home/?C
回复

使用道具 举报

7

主题

16

帖子

51

积分

注册会员

Rank: 2

积分
51
发表于 2018-6-4 21:40:24 | 显示全部楼层
“明星校长”被判无期:男人要征服世界和女人2018年06月04日2018/6/4 21:40:31
****://gijqbbsepvyr.pp.163.com/medal/
****://pp.163.com/dwkbbsilfx/likelist/?6Q3i
****://photo.163.com/digou030502/home/?PfFZcw
****://pp.163.com/ifbbshk/likelist/?3
****://pp.163.com/caiobbsr/grouplist/?2018-05-28
****://pp.163.com/xiongbbshua/?zYBxw
****://pp.163.com/zolvybbsov/folder/?164
****://pp.163.com/rnqbbsavp/?mdKa
****://pp.163.com/mhxtbbsklxvt/?6485
****://pp.163.com/kbbsriu/subject/?WFtO
****://photo.163.com/mengliang577355/?2018-05-28
****://pp.163.com/vsjfbbss/?673983
****://pp.163.com/wqacebbssat/?Oim
****://pp.163.com/nkblsbbsg/?5Y7i8A3v
****://pp.163.com/mhbybbsm/subject/?2
****://pp.163.com/fbbsyge/likelist/?6
****://photo.163.com/rangyuan5999/home/?wb
****://pp.163.com/qbbbsamv/?pMl
****://photo.163.com/ol14817322fu/home/?Q
****://photo.163.com/z8863940xianyu/?sOA
****://photo.163.com/x72304955gualashi/home/?R
****://photo.163.com/xianzhi113735/home/?n
****://pp.163.com/okjtbbsw/medal/?0i5H4K6V
****://photo.163.com/r64819253huiyou/?tv
****://photo.163.com/zhilunbisong/?8G
****://pp.163.com/qykbbssjzdv/?9771648
****://photo.163.com/j71589300qiant/?4m8N
****://pp.163.com/ubbsd/honor/?5952214
****://pp.163.com/gcxtabbsbklls/likelist/?CveCIpp
****://pp.163.com/klbbsbu/grouplist/?2018-05-28
****://pp.163.com/zhenbbssong/?963790
****://photo.163.com/xiweidigoushi/home/?IycJ
****://photo.163.com/w6382413fennanz/home/?KdTEtS
****://pp.163.com/mzyxubbswn/?06
****://pp.163.com/gdbbsfo/?MJgHm
****://pp.163.com/pkkobbslqsiy/likelist/?70812
****://pp.163.com/kuangbbsli/about/?d
****://photo.163.com/bl0888770zhui/home/?313832
****://photo.163.com/cl9468572yazhiga/?2018-05-30
****://hxajsbbsrp.pp.163.com/?lYofZ
****://pp.163.com/gpsrbbsbkawa/?0D
****://pp.163.com/ggtbbseqqw/subject/?X
****://pp.163.com/zqrcnbbsdrz/?5N1B1g
****://pp.163.com/hbbsqgbd/about/?0497
****://pp.163.com/arxobbswxfah/follow/?a
回复

使用道具 举报

48

主题

69

帖子

210

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
210
发表于 2018-6-5 04:14:58 | 显示全部楼层
香港维他奶新工厂在汉投产2018年06月05日2018/6/5 4:14:53
****://photo.163.com/q4913929kaoyanlu1/home/?bbs4U0Q
****://photo.163.com/t70050427meng/?71
****://pp.163.com/grmmbbbsnozpe/?3887
****://photo.163.com/xianzhi113735/?0o3Q
****://pp.163.com/jbbscw/?gscwvX
****://photo.163.com/f65478035yongc/?3j7y0P
****://photo.163.com/jingyouchui/?bbs0o7o
****://photo.163.com/y15433249paiyizh/?A
****://pp.163.com/kbbssf/?81
****://photo.163.com/hfeq8902154zhaob/home/?3L7u2t8Q
****://pp.163.com/evbbbsbbj/?Rdkppnr
****://pp.163.com/bdskbbswpnak/?JCRPEuN
****://photo.163.com/naozhanyeludu/?194
****://idylqbbsk.pp.163.com/grouplist/?20180527
****://pp.163.com/wilbbsbxrd/likelist/
****://siafbbso.pp.163.com
****://pp.163.com/lhbbsi/?pDHGw
****://pp.163.com/vntbbsn/?1
****://wpbbsjn.pp.163.com
****://pp.163.com/t0695945luann/medal/?1i8C8B
****://qkisbbsoerk.pp.163.com/subject/?2448
****://photo.163.com/chenbeng387222/home/?400
****://pp.163.com/wangbbscheng/?85056
****://photo.163.com/daoshishunshi/?23504
****://photo.163.com/lf35014615zh/home/?1
****://mbbsjutj.pp.163.com/?u
****://photo.163.com/q10027915fangpar/home/?jP
****://pp.163.com/abbsdtt/?174
****://pp.163.com/kyhbbssgrmf/about/?WjBdz
****://pp.163.com/orzbbsx/about/?98947
****://photo.163.com/lianyong082/home/?6a6j7L
****://photo.163.com/wpu1935207chen/?2018-05-28
****://pp.163.com/danbbscheng/follow/?1342
****://pp.163.com/ucklbbspvnp/?WU
****://photo.163.com/v35125825feijingj/home/?t
****://pp.163.com/jsudjbbsl/?2018-05-30
****://pp.163.com/yostbbscbmbl/?93
****://photo.163.com/g49478208pangken9/home/?bbs1W2K
****://photo.163.com/rd2572515rangan/?3k
****://pp.163.com/segbbsq/folder/?708625
****://photo.163.com/chi84800860/home/?26
****://pp.163.com/fkebbspfqiz/?20180530
****://pp.163.com/przbbsemf/?JMc
****://pp.163.com/sgpbbsyrzg/grouplist/?5m7b
****://pp.163.com/hbbsayf/follow/?GaKisrW
回复

使用道具 举报

2

主题

21

帖子

70

积分

注册会员

Rank: 2

积分
70
发表于 2018-6-5 04:16:41 | 显示全部楼层
万万没想到:胎儿性别或由百万**古老病毒决定(图)2018-6-5 4:00:01
****s://music.baidu.com/songlist/534478671?ywxrevl
****s://music.baidu.com/songlist/534478701
****s://mp3.baidu.com/songlist/534478671?jamgbyg
****s://music.hao123.com/songlist/534479392
****s://music.hao123.com/songlist/534478677?wspknvq
****s://list.mp3.baidu.com/songlist/534479052
****s://music.baidu.com/songlist/534479066?ffdypld
****s://music.baidu.com/songlist/534478658
****s://mp3.baidu.com/songlist/534478701?dkequqh
****s://music.hao123.com/songlist/534479052
****s://music.hao123.com/songlist/534479052?tqhvkjb
****s://list.mp3.baidu.com/songlist/534478671
****s://music.baidu.com/songlist/534479346?zifslmk
****s://music.baidu.com/songlist/534479066
****s://mp3.baidu.com/songlist/534479333?fywxcwb
****s://music.hao123.com/songlist/534479333
****s://music.hao123.com/songlist/534479341?ciufevu
****s://list.mp3.baidu.com/songlist/534479341
****s://music.baidu.com/songlist/534479346?bmxdmfj
****s://music.baidu.com/songlist/534478658
****s://mp3.baidu.com/songlist/534479052?ijrmhcj
****s://music.hao123.com/songlist/534479052
****s://music.hao123.com/songlist/534479346?oruiwfz
****s://list.mp3.baidu.com/songlist/534478701
****s://music.baidu.com/songlist/534479327?mnqyouo
****s://music.baidu.com/songlist/534479250
****s://mp3.baidu.com/songlist/534478658?lmjeuak
****s://music.hao123.com/songlist/534478671
****s://music.hao123.com/songlist/534478677?butdotp
****s://list.mp3.baidu.com/songlist/534479387
****s://music.baidu.com/songlist/534479387?ngclkvy
****s://music.baidu.com/songlist/534479387
****s://mp3.baidu.com/songlist/534479066?tscafny
****s://music.hao123.com/songlist/534478701
****s://music.hao123.com/songlist/534478658?dyfaiez
****s://list.mp3.baidu.com/songlist/534479066
****s://music.baidu.com/songlist/534479250?sgzuxyr
****s://music.baidu.com/songlist/534479346
****s://mp3.baidu.com/songlist/534479052?rtcrtcm
****s://music.hao123.com/songlist/534479250
****s://music.hao123.com/songlist/534479341?bfupjxy
****s://list.mp3.baidu.com/songlist/534479250
****s://music.baidu.com/songlist/534478706?gjhmhew
****s://music.baidu.com/songlist/534479052
****s://mp3.baidu.com/songlist/534478706?ietwbdj
****s://music.hao123.com/songlist/534479341
****s://music.hao123.com/songlist/534479387?yhwqztw
****s://list.mp3.baidu.com/songlist/534479341
****s://music.baidu.com/songlist/534479341?dzpeawu
****s://music.baidu.com/songlist/534479066
****s://mp3.baidu.com/songlist/534479333?rmcflzo
****s://music.hao123.com/songlist/534479250
****s://music.hao123.com/songlist/534479333?oesaktt
****s://list.mp3.baidu.com/songlist/534478677
****s://music.baidu.com/songlist/534479387?fxtlelz
****s://music.baidu.com/songlist/534478677
****s://mp3.baidu.com/songlist/534479392?kvkhymm
****s://music.hao123.com/songlist/534479387
****s://music.hao123.com/songlist/534478671?gksthoc
****s://list.mp3.baidu.com/songlist/534479333
****s://music.baidu.com/songlist/534479346?fvdnmsp
****s://music.baidu.com/songlist/534478671
****s://mp3.baidu.com/songlist/534478671?totfsbl
****s://music.hao123.com/songlist/534479346
****s://music.hao123.com/songlist/534478701?gngcrvp
****s://list.mp3.baidu.com/songlist/534478658
****s://music.baidu.com/songlist/534479327?slzuzao
****s://music.baidu.com/songlist/534478706
****s://mp3.baidu.com/songlist/534479346?qkfvhcf
****s://music.hao123.com/songlist/534479066
****s://music.hao123.com/songlist/534479327?qdzbgns
****s://list.mp3.baidu.com/songlist/534479066
****s://music.baidu.com/songlist/534478658?womaxcp
****s://music.baidu.com/songlist/534478658
****s://mp3.baidu.com/songlist/534478658?dedsnsa
****s://music.hao123.com/songlist/534479341
****s://music.hao123.com/songlist/534479387?edejobn
****s://list.mp3.baidu.com/songlist/534479387
回复

使用道具 举报

40

主题

125

帖子

296

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
296
发表于 2018-6-5 18:58:55 | 显示全部楼层
KA72体积全球最小智能监控摄像机,小巧机身和1圆硬币差不多,麻雀虽小五脏俱全,KA72主控芯片采用美国进口安霸芯片,有史以来,最强大,最智能的芯片,保证连续录像录音不发热不死机,1600万像素单反级别完全媲美iPhone8摄像头,8核芯让运行更流畅更稳定,摄像镜头采用进口OV9715图像感光蓝镜芯片,170度宽广角上下左右全覆盖,KA72更是不惜成本打造全新技术HDR+WDR软硬合一,不论是在强光、弱光、晴天、雨天、阴天等不同环境都能自动校检所摄取画面清晰可见。强劲的18颗进口纳米夜视灯不爆红不发红,保证在漆黑一片无任何光线可视范围高达100米!录像录音不闪灯不亮灯、晚上夜视不发红,更隐蔽更神奇,防偷防婚外最佳设备!强磁机身随意吸贴,无需任何安装,更隐蔽更便捷的智能监控让您随心所欲!
选择KA72的理由:可吸附在衣服、包包、椅子、床下、衣柜、窗帘、洗手间、电视、门框、天花板、电灯、汽车等等,安装位置只有您想不到,没有KA72做不到。内置大容量电池,充满可用72小时,可连接充电宝、电源边充电录;KA72更是内置特有Turbo一键穿墙WIFI模块,WIFI发射更远更强更稳定,无需网络、无需网线、无需流量、无需布线,苹果手机、安卓手机、手机无需联网想看就看,智能监控就该这么简单,您想要的画面它都有!
在花样年华的世界上,你对她的信任不一定能换来她的真诚,爱人出轨、女友背叛、保姆虐童、员工偷懒、仓库失窃、店铺被抢、入室偷盗...还原**,KA72您值得拥有!出差在外,家里发生了什么,您想要的画面,手机想看就看!远程监控不受距离**,例如KA72在中国,人在美国,拿出手机就可以实时看、回放、下载、删除,**的画面,想下载就下载,想删就删,监控就该这样智能。
KA72参数:1600万像素、170度大广角、18颗进口夜视不发红光、HDR+WDR+WiFi功能、8核心处理器、全新HEVC编码技术。我们追求高质量,我们不打价格战,我们只拼高品质!
QQ:851138899    热线:13530047234    官网:***.25xc.net
回复

使用道具 举报

60

主题

132

帖子

337

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
337
发表于 2018-6-5 23:14:38 | 显示全部楼层
KA72体积全球最小智能监控摄像机,小巧机身和1圆硬币差不多,麻雀虽小五脏俱全,KA72主控芯片采用美国进口安霸芯片,有史以来,最强大,最智能的芯片,保证连续录像录音不发热不死机,1600万像素单反级别完全媲美iPhone8摄像头,8核芯让运行更流畅更稳定,摄像镜头采用进口OV9715图像感光蓝镜芯片,170度宽广角上下左右全覆盖,KA72更是不惜成本打造全新技术HDR+WDR软硬合一,不论是在强光、弱光、晴天、雨天、阴天等不同环境都能自动校检所摄取画面清晰可见。强劲的18颗进口纳米夜视灯不爆红不发红,保证在漆黑一片无任何光线可视范围高达100米!录像录音不闪灯不亮灯、晚上夜视不发红,更隐蔽更神奇,防偷防婚外最佳设备!强磁机身随意吸贴,无需任何安装,更隐蔽更便捷的智能监控让您随心所欲!
选择KA72的理由:可吸附在衣服、包包、椅子、床下、衣柜、窗帘、洗手间、电视、门框、天花板、电灯、汽车等等,安装位置只有您想不到,没有KA72做不到。内置大容量电池,充满可用72小时,可连接充电宝、电源边充电录;KA72更是内置特有Turbo一键穿墙WIFI模块,WIFI发射更远更强更稳定,无需网络、无需网线、无需流量、无需布线,苹果手机、安卓手机、手机无需联网想看就看,智能监控就该这么简单,您想要的画面它都有!
在花样年华的世界上,你对她的信任不一定能换来她的真诚,爱人出轨、女友背叛、保姆虐童、员工偷懒、仓库失窃、店铺被抢、入室偷盗...还原**,KA72您值得拥有!出差在外,家里发生了什么,您想要的画面,手机想看就看!远程监控不受距离**,例如KA72在中国,人在美国,拿出手机就可以实时看、回放、下载、删除,**的画面,想下载就下载,想删就删,监控就该这样智能。
KA72参数:1600万像素、170度大广角、18颗进口夜视不发红光、HDR+WDR+WiFi功能、8核心处理器、全新HEVC编码技术。我们追求高质量,我们不打价格战,我们只拼高品质!
QQ:851138899    热线:13530047234    官网:***.25xc.net
KA72
回复

使用道具 举报

9

主题

35

帖子

99

积分

注册会员

Rank: 2

积分
99
发表于 2018-6-6 15:47:33 | 显示全部楼层
山东未来10年重点发展10大装备制造业2018年06月06日2018-6-6 15:30:52
****://***.bilibili.com/video/av23900074/index_217163.html
****://***.bilibili.com/video/av24186776/index_339.html
****://***.bilibili.com/video/av24185256/index_7957.html
****://***.bilibili.com/video/av24176309/index_74954.html
****://***.bilibili.com/video/av24102410/index_5560968.html
****://***.bilibili.com/video/av24176377/index_64978617.html
****://***.bilibili.com/video/av24174114/index_638451.html
****://***.bilibili.com/video/av24173410/index_289.html
****://***.bilibili.com/video/av24177436/index_1422.html
****://***.bilibili.com/video/av24172800/index_52108.html
****://***.bilibili.com/video/av24171744/index_4557339.html
****://***.bilibili.com/video/av24175781/index_54660133.html
****://***.bilibili.com/video/av24105714/index_449571.html
****://***.bilibili.com/video/av24184497/index_120.html
****://***.bilibili.com/video/av23900004/index_4898.html
****://***.bilibili.com/video/av23812557/index_30914.html
****://***.bilibili.com/video/av24173819/index_4662967.html
****://***.bilibili.com/video/av24184201/index_32883966.html
****://***.bilibili.com/video/av24176653/index_102161.html
****://***.bilibili.com/video/av24172938/index_951.html
****://***.bilibili.com/video/av24173883/index_4819.html
****://***.bilibili.com/video/av24174165/index_58836.html
****://***.bilibili.com/video/av24177168/index_4390566.html
****://***.bilibili.com/video/av24176268/index_51502732.html
****://***.bilibili.com/video/av24174142/index_898942.html
****://***.bilibili.com/video/av24176475/index_240.html
****://***.bilibili.com/video/av24173032/index_7469.html
****://***.bilibili.com/video/av24172732/index_39272.html
****://***.bilibili.com/video/av24185063/index_6305590.html
****://***.bilibili.com/video/av24185711/index_43806343.html
****://***.bilibili.com/video/av23903099/index_860809.html
****://***.bilibili.com/video/av24185694/index_040.html
****://***.bilibili.com/video/av24102386/index_9883.html
****://***.bilibili.com/video/av24184768/index_92194.html
****://***.bilibili.com/video/av24100634/index_2798981.html
****://***.bilibili.com/video/av24185746/index_60948993.html
****://***.bilibili.com/video/av24145929/index_698929.html
****://***.bilibili.com/video/av24177161/index_323.html
****://***.bilibili.com/video/av24176578/index_7464.html
****://***.bilibili.com/video/av24185837/index_86401.html
****://***.bilibili.com/video/av24174124/index_8183922.html
****://***.bilibili.com/video/av24172855/index_81545105.html
****://***.bilibili.com/video/av24146421/index_906945.html
****://***.bilibili.com/video/av24176571/index_879.html
****://***.bilibili.com/video/av24176969/index_2396.html
****://***.bilibili.com/video/av24105547/index_24154.html
****://***.bilibili.com/video/av24175866/index_5602052.html
****://***.bilibili.com/video/av24185659/index_72342670.html
****://***.bilibili.com/video/av24146724/index_060726.html
****://***.bilibili.com/video/av24171931/index_119.html
****://***.bilibili.com/video/av24176991/index_4247.html
****://***.bilibili.com/video/av24184160/index_72023.html
****://***.bilibili.com/video/av24173717/index_0922554.html
****://***.bilibili.com/video/av24184476/index_36581841.html
****://***.bilibili.com/video/av24186793/index_341463.html
****://***.bilibili.com/video/av24176440/index_079.html
****://***.bilibili.com/video/av24145947/index_8271.html
****://***.bilibili.com/video/av24185804/index_18018.html
****://***.bilibili.com/video/av24184063/index_7243579.html
****://***.bilibili.com/video/av24177066/index_97486805.html
****://***.bilibili.com/video/av24171857/index_079320.html
****://***.bilibili.com/video/av24100937/index_587.html
****://***.bilibili.com/video/av24175786/index_4236.html
****://***.bilibili.com/video/av24172790/index_61213.html
****://***.bilibili.com/video/av24172800/index_3843864.html
****://***.bilibili.com/video/av24176398/index_66790959.html
****://***.bilibili.com/video/av24173677/index_763069.html
****://***.bilibili.com/video/av23904193/index_405.html
****://***.bilibili.com/video/av24174186/index_2034.html
****://***.bilibili.com/video/av24173835/index_61300.html
****://***.bilibili.com/video/av24100673/index_0339378.html
****://***.bilibili.com/video/av23903750/index_37182435.html
****://***.bilibili.com/video/av24176477/index_416591.html
****://***.bilibili.com/video/av24184205/index_092.html
****://***.bilibili.com/video/av24184667/index_3075.html
****://***.bilibili.com/video/av24173958/index_32376.html
****://***.bilibili.com/video/av23904081/index_3022581.html
****://***.bilibili.com/video/av24176980/index_63308971.html
****://***.bilibili.com/video/av24175774/index_137899.html
回复

使用道具 举报

展开

Archiver|手机版|小黑屋|Piu4.Com  

GMT+8, 2018-8-14 22:11 , Processed in 0.084411 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表